Usługa - Indywidualny kurs języka rosyjskiego na poziomie B1- 9 godzin - stacjonarnie/online

Logo Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

4.5/5 z 227 ocen

Tytuł Indywidualny kurs języka rosyjskiego na poziomie B1- 9 godzin - stacjonarnie/online

Numer usługi 2021/09/21/11855/1177494

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

630,00 zł netto za osobę

630,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do osób dorosłych, pracowników przedsiębiorstw, które w zakresie swojego rozwoju zawodowego potrzebują podnieść kompetencje znajomości języka obcego zgodnie z CEFR.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 05-04-2022
Liczba godzin usługi: 9
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku rosyjskim. Uczymy przede wszystkim komunikacji, używając różnorodnych metod i środków dydaktycznych.

Zakres gramatyczny: uczestnik szkolenia zna i potrafi poprawnie używać następujących zagadnień: czasów gramatycznych: teraźniejszy, przyszły prosty, przyszły złożony, przeszły, tryb warunkowy, przyimków более, около, меньше w połączeniu z dopełniaczem, potrafi tworzyć przysłówki typu: по-моему, по-новому, по-дружески, zna znaczenie i potrafi odmianiać czasowniki: отмечать, праздновать, połączenia przyimkowe за...до, через...после służące określaniu czasu, posiada znajomość form gramatycznych typowych nazwisk rosyjskich, np. Репин, Толстой, Ахматова, Плисецкая, zna i potrafi użyć celownika rzeczowników i przymiotników w połączeniu z przyimkiem по w konstrukcjach określających przemieszczanie się w przestrzeni, przyimki для, на służących określaniu celu i przeznaczenia, potrafi poprawnie używać krótkich form wybranych przymiotników w funkcji orzecznika, czasowniki открыть, изобрести, posiada znajomość form deklinacyjnych rzeczowników rodzaju żeńskiego typu мышь, konstrukcje: заботиться о..., ухаживать за..., form gramatycznych liczby pojedynczej i liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego typu университет oraz konstrukcji: стать (кем?) работать (кем?) быть (кем?), potrafi używać przyimków: из-за, от, по służących określaniu przyczyny.

Zakres leksykalny: uczestnik szkolenia posiada znajomość i potrafi używać słownictwa z zakresu tematycznego: państwo i społeczeństwo, religie i ich symbole, elementy wiedzy o Rosji: Moskwa, Sankt-Petersburg, kultura, wybitni twórcy, podróżowanie, nauka i technika, plany na przyszłość, rośliny i zwierzęta, klimat, praca, uczucia i emocje człowieka.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
język rosyjski
Data realizacji zajęć
05-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język rosyjski
Data realizacji zajęć
07-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język rosyjski
Data realizacji zajęć
12-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język rosyjski
Data realizacji zajęć
14-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język rosyjski
Data realizacji zajęć
19-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język rosyjski
Data realizacji zajęć
21-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język rosyjski
Data realizacji zajęć
26-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język rosyjski
Data realizacji zajęć
28-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język rosyjski
Data realizacji zajęć
05-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B1, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Efekty uczenia się

Kursant po zakończeniu szkolenia na poziomie B1 rozumie główne wątki jasnego standardowego przekazu dotyczącego pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą pojawić się podczas podróży. Potrafi tworzyć proste, połączone teksty na tematy znane lub interesujące. Potrafi opisywać doświadczenia i wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje oraz krótko uzasadniać i wyjaśniać opinie i plany.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

SPOSÓB WALIDACJI:

-ankieta z Bazy Usług Rozwojowych wypełniona przez Usługodawcę i Słuchacza

-szczegółowa ankieta opracowana przez Centrum Szkoleniowe PROGRES uwzlędniająca dokładną ocenę usługi pod kątem organizacji administracyjnej, lektora, programu, przebiegu szkolenia i wielu innych

-test online (opracowany przez Centrum Szkoleniowe PROGRES)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 630,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 630,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 5, 91-859 Łódź, woj. łódzkie

Szkolenie realizowane w siedzibie firmy Tico.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

Lektorka języka rosyjskiego z wieloletnim doświadczeniem.
Prowadzi kursy indywidualne, grupowe oraz firmowe.
Grupy o różnorodnym charakterze - ogólne, konwersacyjne, branżowe.
Doświadczenie to +/- 12000 przeprowadzonych godzin zajęć bardzo dobrze ocenianych przez słuchaczy i metodyka szkoły.
Wykształcenie wyższe.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

email: monika.kujawiak@progres.edu.pl

tel: (+48) 600 010 189

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały zapewniane przez lektora, w cenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

  • Wykonanie testu weryfikującego poziom znajomości języka obcego
  • Dokonanie zapisu na usługę oraz podpisanie umowy ze szkołą.

Informacje dodatkowe

Zapewniamy podstawowe materiały szkoleniowe.

Za godzinę zajęć przyjmuje się 60 minut.

Każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie.

Ciasteczka>