Usługa - KURS KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA do kat.D1,D1+E,D,D+E wraz z egzaminem państwowym i badaniami lekarskimi i psychologicznymi.

Logo OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "AUTO" LESZEK CZOP

4.9/5 z 14 ocen

Tytuł KURS KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA do kat.D1,D1+E,D,D+E wraz z egzaminem państwowym i badaniami lekarskimi i psychologicznymi.

Numer usługi 2021/09/21/43842/1177486

Dostawca usług OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "AUTO" LESZEK CZOP

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

21,43 zł netto za osobogodzinę

21,43 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby zainteresowane szkoleniem ,podniesieniem kwalifikacji zawodowych w transporcie drogowym mające 24 lat.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 11-10-2021
Liczba godzin usługi: 140
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E oraz D,D+E,D1,D1+E.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D składa się z 130 godz. części teoretycznej - 10godz. zajęć praktycznych

Program, tematyka szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z1 stycznia 2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy z zakresu kwalifikacji
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
05:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu oraz do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy autobusu.

Efekty uczenia się

 Po zakończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę z zakresu ustawy o transporcie drogowym. Uczestnik szkolenia umie obsługiwać tachograf. Potrafi korzystać z systemów bezpieczeństwa. Wypracuje sobie prawidłowe nawyki  zachowania kultury i dojrzałości społecznej na drodze, radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych i stresowych, podejmowanie samodzielnych decyzji. Realizacji powierzonych obowiązków i zadań przewozowych, organizacji pracy i współpraca z obsługą spedycji i obsugi podróżnych

Ukończenie kursu pozwoli na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego przez komisję z  Urządu Wojewódzkiego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ukończenie kursu pozwoli na zdobycie wiedzy,umiejętności oraz uzyskanie pozytwnego wyniku egzaminu państwowegoprzeprowadzonego przez komisję z Urzędu Wojewódzkiego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

TAK

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

TAK

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 21,43 zł
Koszt osobogodziny brutto 21,43 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Hetmańska 40A/2, 35-045 Rzeszów, woj. podkarpackie

Rzeszów ul. Hetmańska 40a/2 oraz na placu i w ruchu drogowym.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Kociołek

Tomasz Kociołek

instruktor nauki jazdy wszystkie kategorie trener wykładowca , instruktor techniki jazdy
wieloletnie doświadczenie
Nieprzerwana działalność szkoleniowa od 1997r.

Zdjęcie Leszek Czop

Leszek Czop

instruktor nauki jazdy i techniki jazdy wszystkie kategorie trener wykładowca
wieloletnie doświadczenie
Nieprzerwana działalność szkoleniowa od 1997r.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie LESZEK CZOP

LESZEK CZOP

email: leszekczop@op.pl

tel: (+48) 600 154 883

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje książkę,testy ćwiczeniowe,notatnik, długopis.

Warunki uczestnictwa

Osoba mająca 24lat.

Informacje dodatkowe

Harmonogram części praktycznej będzie ustalany indywidualnie z uczestnikiem i dostosowany do jego dostepności i dostepności pojazdów szkoleniowych.

Cena kursu zawiera- cenę  KWP i jeden egzamin z  KWP

Uczestnik otrzymuje książkę ,testy ćwiczeniowe, notatnik ,długopis .

Ciasteczka>