Usługa - Kurs na prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE- DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Logo Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

4.6/5 z 1345 ocen

Tytuł Kurs na prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE- DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Numer usługi 2021/09/21/27851/1177363

Dostawca usług Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

Miejsce usługi Krosno

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 920,00 zł netto za osobę

5 920,00 zł brutto za osobę

34,82 zł netto za osobogodzinę

34,82 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 08-11-2021
Liczba godzin usługi: 170
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne- prawo jazdy kat. C: 30 godzin

Zajęcia teoretyczne- kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE: 130 godzin

Zajęcia praktyczne- kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE: 10 godzin

Część teoretyczna oraz praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi. Szczegółowe dni i godziny prowadzonych zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Harmonogram zajęć teoretycznych oraz praktycznych jest planowany odpowiednio z każdym uczestnikiem kursu z uwagi na to, że zajęcia odbywają się indywidualnie.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-11-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE” jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kierowcy kat. C. Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu na Prawo Jazdy kat. C oraz kwalifikację w zakresie kat. C, CE.

Efekty uczenia się

Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu na Prawo Jazdy w zakresie kat. C:

-"Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy”. W zakresie tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do sprawdzenia:

 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu w spryskiwaczach,
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • działanie świateł drogowych,
 • działanie świateł hamowania „STOP”,
 • działanie świateł cofania,
 • działanie świateł kierunkowskazów,
 • działanie świateł awaryjnych,
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

-"Zadania na placu manewrowym polegające na samodzielnym prowadzeniu pojazdu" W zakresie tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia pojazdu:

 • ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
 • parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem),
 • parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem),
 • parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem),
 • zawracanie,
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

-"Zadania w ruchu drogowym polegające na samodzielnym prowadzeniu pojazdu w ruchu miejskim" W zakresie tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia pojazdu:

 • prowadzenie pojazdu w ruchu miejskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego w zakresie kat. C, CE:

-"Absolwent części teoretycznej kursu kwalifikacyjnego po jego zakończeniu powinien mieć wiedzę oraz umiejętności w zakresie racjonalnej i bezpiecznej jazdy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dla pojazdów kategorii C, C1, C+E, C1+E. Nieobca mu będzie również znajomość obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, umożliwiająca optymalizację i poprawę warunków w środowisku pracy. Zdobyta przez absolwenta wiedza pozwoli mu również na wykorzystanie jej w warunkach ćwiczeń praktycznych."

-"Absolwent części praktycznej kursu kwalifikacyjnego i wszystkich zawartych w nich bloków teoretycznych i spełnieniu wymagań postawionych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwiet-nia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314 z późn. zmianami)."

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzaminy wewnętrzne

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 920,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 920,00 zł
Koszt osobogodziny netto 34,82 zł
Koszt osobogodziny brutto 34,82 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Naftowa 18, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie

Ośrodek Szkolenia Kierowców DUET Robert Bęben, 38-400 Krosno ul. Naftowa 18

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Bęben

Robert Bęben

Organizacja szkolenia.
Właściciel, Kierownik OSK.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sebastian Bęben

Sebastian Bęben

email: kontakt@osk-duet.krosno.pl

tel: (+48) 696 840 014

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

-podręcznik kursanta na prawo jazdy,

-podręcznik kursanta z zakresu kwalifikacji,

-państwowe testy egzaminacyjne na prawo jazdy,

-inne pomoce.

Warunki uczestnictwa

-prawo jazdy kat. B

-PKK (Profil Kierowcy)

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy prowadzone są przez:

-Ryszard Pałka, Jerzy Klatka, Stanisław Węgrzyn, Marek Biedroń, Jan Gradowicz, Wojciech Jurczak

Zajęcia teoretyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez:

-Robert Bęben, Sebastian Bęben, Andrzej Szul, Janusz Szul, Sebastian Praisnar, Aneta Czekaj, Barbara Furman, Anna Dybaś

Zajęcia praktyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez Instruktora Doskonalenia Techniki Jazdy oraz przez instruktorów, którzy prawdzą zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy.

Ciasteczka>