Usługa - I stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na Księgowego - poziom podstawowy EGZAMIN

Logo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

4.3/5 z 943 ocen

Tytuł I stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na Księgowego - poziom podstawowy EGZAMIN

Numer usługi 2021/09/21/10949/1177345

Dostawca usług Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

300,00 zł netto za osobę

300,00 zł brutto za osobę

150,00 zł netto za osobogodzinę

150,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Egzamin jest dla słuchaczy kursu I stopnia certyfikacji - Kurs dla kandydatów na Księgowego - poziom podstawowy

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 23-09-2021
Liczba godzin usługi: 2
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

egzamin pisemny 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
10-12-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem egzaminu jest uzyskanie zaliczenia kursu i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także Certyfikatu wydawanego przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie.

Efekty uczenia się

Uczestnik:

posługuje się dowodami księgowymi,
księguje podstawowe operacje gospodarcze,
sporządza sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin pisemny 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 150,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 150,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Janiny Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Chrzanowie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Małgorzata Szulc

Małgorzata Szulc

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Krakowie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Wyrwik

Paulina Wyrwik

email: chrzanow@skwp.krakow.pl

tel: (+48) 530 684 274

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

egzamin pisemny 

Ciasteczka>