Usługa - Obowiązki i odpowiedzialność producenta w świetle przepisów prawnych dla wyrobów budowlanych. Zakładowa Kontrola Produkcji - wprowadzenie. Warsztaty szkoleniowe.

Logo Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 2617 ocen

Tytuł Obowiązki i odpowiedzialność producenta w świetle przepisów prawnych dla wyrobów budowlanych. Zakładowa Kontrola Produkcji - wprowadzenie. Warsztaty szkoleniowe.

Numer usługi 2021/09/20/7675/1176466

Dostawca usług Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Psary

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 400,00 zł netto za osobę

2 952,00 zł brutto za osobę

266,67 zł netto za osobogodzinę

328,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do producentów wyrobów budowlanych oraz osób zainteresowanych tematem 

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 29-11-2021
Liczba godzin usługi: 9
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wymagania prawne dla wyrobów budowlanych:

- system europejski:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz akty delegowane KUE Nr 157/2014, 568/2014, 574/2014;

- system krajowy:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

  • Ramy prawne dotyczące wprowadzenia produktów na rynek;
  • Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
  • Zasady wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk;
  • Zasady stosowania oznakowania CE na wyrobach;
  • Oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym;
  • Sporządzanie Deklaracji Właściwości Użytkowych;

Zakładowa Kontrola Produkcji – charakterystyka i wymagany zakres dokumentowania.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania prawne dla wyrobów budowlanych:- system europejski
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania prawne dla wyrobów budowlanych- system krajowy
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zasady wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk;- Ćwiczenie
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zasady stosowania oznakowania CE na wyrobach; Oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym;Informacje wymagane przy oznakowaniu
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Sporządzanie Deklaracji Właściwości Użytkowych - Ćwiczenie
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zakładowa Kontrola Produkcji – charakterystyka i wymagany zakres dokumentowania
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest samodzielne stosowanie wymagań prawnych dla wyrobów budowlanych w systemie europejskim i krajowym, które pozwolą na weryfikację oraz usystematyzowanie działań, umożliwiających zachowanie powtarzalności czynności produkcyjnych, jakości produkowanych wyrobów. Szkolenie pozwoli na dostarczanie dowodów potwierdzających, że określone parametry techniczne deklarowane przez producentów i wynikające z wymagań dokumentów odniesienia mieszczą się w odpowiednich zakresach.

Efekty uczenia się

Uczestnicy omawiają  wymagania  prawne  dla wyrobów budowlanych w systemie europejskim i krajowym. Charakteryzują  Zakładową Kontrolę Produkcji oraz wymagania konieczne do jej wdrożenia i stosowania. Prawidłowo  stosują  wymagania  prawne  w organizacji wprowadzającej do obrotu wyroby budowlane. Samodzielnie  podejmują  decyzje dotyczących wprowadzania wyrobu budowlanego  zgodnie z przepisami prawa, oceniają jego właściwości użytkowe oraz sporządzają deklarację właściwości użytkowych.  Stosują  konkretne  wymagania  prawne  w Zakładowej Kontroli Produkcji.  Stosują  oznakowania CE na wyrobach. Omawiają i charakteryzują dokumentacje Zakładowej Kontroli Produkcji .Efektem szkolenia będzie nie tylko poprawa warunków i efektów pracy, ale przede wszystkim wzrost wydajności produkcji, przekładający się na wzrost dochodów firmy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty szkolenia zostana zweryfikowane testami przyrostu wiedzy (przed i po szkoleniu)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 952,00 zł
Koszt osobogodziny netto 266,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 328,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Lompy 9, 42-287 Psary, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adam Góral

Adam Góral

Inżynieria produkcji, zarządzanie produkcją, Zakładowa Kontrola Produkcji, logistyka dystrybucji,wdrażanie i auditowanie narzędzi Lean Manufacturing, Mechanika i budowa maszyn, automatyzacja procesów wytwarzania , robotyka wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kontroli jakości; inżynier laboratorium; koordynator systemu zarządzania jakością; 6 -letnie doświadczenie jako wykładowca Politechniki Częstochowskiej; magister inżynier W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje z zakresu szeroko pojętych systemów zarządzania; wdrażania narzędzi Lean Manufacturing. Doświadczony trener i konsultant w zakresie analizy przyczyn i skutków wad FMEA.
Wieloletni trener szkoleń i kursów w zakresie systemów zarządzania. Prowadzący kursy i szkolenia Audytor Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskiem i BHP. Ekspert w dziedzinie wdrażania Systemów Zarządzania . Prowadzący wielu kursów specjalistycznych, szkoleń otwartych oraz zamkniętych, prelegent wielu konferencji i seminariów, wykładowca akademicki. W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje z zakresu szeroko pojętych systemów zarządzania

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Hajduk

Małgorzata Hajduk

email: biuro@zetom.eu

tel: (+48) 327 040 100

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają materiały w formie skryptu.

Informacje dodatkowe

Ujęte godziny są godzinami dydaktycznymi tj. 1 godzina dydaktyczna= 45 minut

Ciasteczka>