Usługa - Działania korygujące i zapobiegawcze na podstawie analizy za pomocą FMEA - warsztaty szkoleniowe.

Logo Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 2619 ocen

Tytuł Działania korygujące i zapobiegawcze na podstawie analizy za pomocą FMEA - warsztaty szkoleniowe.

Numer usługi 2021/09/20/7675/1176109

Dostawca usług Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Psary

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 200,00 zł netto za osobę

6 396,00 zł brutto za osobę

162,50 zł netto za osobogodzinę

199,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 11-01-2022
Liczba godzin usługi: 32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Projakościowy system zarządzania w łańcuchu dostaw

2. Mapa procesów - analiza FMEA - Control Plan

3. Dlaczego analiza ryzyka jest ważna dla organizacji i jego klienta (dFMEA, pFMEA, mFMEA, lFMEA)

4. Charakterystyki specjalne - umiejscowienie w APQP, PPAP, FMEA

5. Kroki nowej analizy, warunki niezbędne dla efektywności

6. Zespół PMEA - cele, role, zadania, kordynator (facylitator) FMEA

7. Czy nasz flow chart jest właściwy dla analizy FMEA?

8. Dekompozycja w FMEA - element obrabiany na CNC/ wyrób złożony

9. Metody i narzędzia stosowane w kolejnych etapach analizy FMEA

10. Projektowanie zadań kontrolnych wynikających z FMEA

11. Ocena Severity/Prevention/Detection według nowych kryteriów

12. Określanie wskaźnika Action Priority

13. Prowadzenie efektywnej analizy FMEA dla ementów wytwarzanych metodami obróbki skrawaniem - warsztaty szkoleniowe

  • planowanie i przygotowanie analizy - zasada "5T"
  • analiza struktury
  • analiza funkcji
  • analiza wad
  • analiza ryzyka
  • optymalizacja (redukcja ryzyka)
  • dokum,entowanie wyników
  • pFMEA - Control Plan

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Projakościowy system zarządzania w łańcuchu dostaw
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Mapa procesów - analiza FMEA - ćwiczenia
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Dlaczego analiza ryzyka jest ważna dla organizacji i jej klienta
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyki specjalne - ćwiczenia
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kroki nowej analizy
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Warunki niezbędne dla efektywności
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zespół FMEA (cele, role, zadania, koordynator FMEA)
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie zadań kontrolnych wynikających z FMEA - ćwiczenia
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Flow chart - czy jest właściwy dla analizy FMEA
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Dekompozycja w FMEA - element obrabiany na CNC
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody i narzędzia stosowane w kolejnych etapach analizy FMEA - ćwiczenia
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ocena Severity/Prevention/Detection według nowych kryteriów
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Określanie wskaźnika AP
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prowadzenie efektywnej analizy FMEA dla elementów wytwarzanych metodami obróbki skrawaniem - planowanie i przygotowanie analizy - warsztaty
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prowadzenie efektywnej analizy FMEA dla ementów wytwarzanych metodami obróbki skrawaniem - analiza struktury, analiza funkcji - warsztaty
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prowadzenie efektywnej analizy FMEA dla ementów wytwarzanych metodami obróbki skrawaniem - optymalizacja, dokumentowanie, pFMEA - warsztaty
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prowadzenie efektywnej analizy FMEA dla ementów wytwarzanych metodami obróbki skrawaniem - analiza wad, analiza ryzyka - warsztaty
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje Uczestnika do samodzielnego doskonalenia produkt/procesu poprzez poddawanie go kolejnym analizą i na podstawie uzyskanych wyników wprowadza nowe poprawki i rozwiązania, skutecznie eliminujące źródła wad oraz dostarczające nam nowe pomysły ulepszające właściwości wyrobu oraz rozpoznawania, zarządzania i redukcji ryzyka przy pracy z maszynami i urządzeniami. Szkolenie potwierdza nabycie wiedzy i umiejętności, które obejmują praktyczne aspekty prowadzenia analizy FMEA.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia dzięki poznanej metodzie FMEA doskonali produkt/proces poprzez poddawanie go kolejnym analizą i na podstawie uzyskanych wyników wprowadza nowe poprawki i rozwiązania, skutecznie eliminujące źródła wad oraz dostarczające nam nowe pomysły ulepszające właściwości wyrobu.  Każdy Uczestnik charakteryzuje i rozróżnia narzędzia wspomagające proces FMEA oraz samodzielnie tworzy analizy FMEA.  Rozpoznaje , zarządza i redukuje ryzyko przy pracy z maszynami i urządzeniami. Każdy Uczestnik stosuje analizę FMEA do oceny i doskonalenia pracy z maszynami. Uczestnik szkolenia konsekwentnie i systematycznie identyfikuje potencjalne wady produktu/procesu, a następnie je eliminuje lub minimalizuje ryzyka z nimi związane. Stosuje narzędzia jakościowe i metodologię FMEA w swoich procesach produkcyjnych. Omawia korzyści i zagrożenia pojawiające się w trakcie analizy FMEA.  Charakteryzuje metody i narzędzia wymagane w analizie przedstawienia zasad integrowania procesów przez zarządzaniem informacją użyteczną i jej wsparciem systemami IT. Omawia i stosuje zasady prowadzenia analizy FMEA oraz zasady opracowania Planu Kontroli.  Charakteryzuje zarządzaniem ryzykiem w podejściu procesowym.  Każdy Uczestnik samodzielnie zapobiega  skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania. Współpraca  z Trenerem podczas tworzenia analizy skutków i efektów błędów pozwoli nabyć kompetencje społeczne wyrażania i obrony własnego zdania bez naruszania przestrzeni własnej i innych ludzi. Podczas warsztatów Uczestnicy rozwiną techniki komunikacji, asertywność oraz zdolność do motywowania innych do pracy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Sposób walidacji osiagnięcia efektów uczenia się zostanie zweryfikowany testami przyrostu wiedzy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 396,00 zł
Koszt osobogodziny netto 162,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 199,88 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Lompy 9, 42-287 Psary, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adam Góral

Adam Góral

Inżynieria produkcji, zarządzanie produkcją, Zakładowa Kontrola Produkcji, logistyka dystrybucji,wdrażanie i auditowanie narzędzi Lean Manufacturing, Mechanika i budowa maszyn, automatyzacja procesów wytwarzania , robotyka wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kontroli jakości; inżynier laboratorium; koordynator systemu zarządzania jakością; 6 -letnie doświadczenie jako wykładowca Politechniki Częstochowskiej; magister inżynier W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje z zakresu szeroko pojętych systemów zarządzania; wdrażania narzędzi Lean Manufacturing. Doświadczony trener i konsultant w zakresie analizy przyczyn i skutków wad FMEA.
Wieloletni trener szkoleń i kursów w zakresie systemów zarządzania. Prowadzący kursy i szkolenia Audytor Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskiem i BHP. Ekspert w dziedzinie wdrażania Systemów Zarządzania . Prowadzący wielu kursów specjalistycznych, szkoleń otwartych oraz zamkniętych, prelegent wielu konferencji i seminariów, wykładowca akademicki. W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje z zakresu szeroko pojętych systemów zarządzania

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Hajduk

Małgorzata Hajduk

email: m.hajduk@zetom.eu

tel: (+48) 32 7040 100

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy Uczestnik otrzyma potrzebne materiały szkoleniowe w formie skryptu

Informacje dodatkowe

Ujęte godziny szkolenia są godzinami dydaktycznymi tj. 1 godzina lekcyjna = 45 minut

Ciasteczka>