Usługa - Wdrożenie Microsoft Office 365 - Praca Zdalna, Hybrydowa i Stacjonarna w Małej i Średniej Firmie [DORADZTWO – FORMA ZDALNA]

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.8/5 z 1521 ocen

Tytuł Wdrożenie Microsoft Office 365 - Praca Zdalna, Hybrydowa i Stacjonarna w Małej i Średniej Firmie [DORADZTWO – FORMA ZDALNA]

Numer usługi 2021/09/15/13873/1172035

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

14 990,00 zł netto

18 437,70 zł brutto

624,58 zł netto za godzinę

768,24 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupą docelową są małe i średnie firmy chcące wdrożyć rozwiązania chmurowe Microsoft Office 365 do przepływu pracy i komunikacji wewnętrznej w organizacji.

Uczestnikami usługi są osoby odpowiedzialne za wdrażanie w firmach usług i narzędzi z grupy Microsoft Office 365, takie jak:

 • Właściciele firm, członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy odpowiedzialni za wsparcie organizacyjne wdrożenia.
 • Menadżerowie projektów odpowiedzialni za wdrażanie narzędzi do przepływu pracy i komunikacji wewnętrznej.
 • Ambasadorowie (pracownicy) odpowiedzialni za promowanie rozwiązań i wsparcie dla innych użytkowników.
 • Pracownicy działów szkoleń i HR odpowiedzialni za rozwój kompetencji i komunikację wewnętrzną.
 • Pracownicy działów IT odpowiedzialni za wdrażanie narzędzi informatycznych.
 • Szefowie działów wspierający pracowników w korzystaniu z narzędzi.

Usługa będzie szczególnie przydatna dla osób i firm, które pracują w trybie: praca zdalna lub praca hybrydowa.

Data zakończenia rekrutacji: 02-01-2022
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa doradcza „Wdrożenie Microsoft Office 365 -  Praca Zdalna, Hybrydowa i Stacjonarna w Małej i Średniej Firmie” prowadzona jest w formie warsztatów w ramach zespołu projektowego odpowiedzialnego za wdrożenie rozwiązania w organizacji.

Celem doradcy jest dostarczenie niezbędnego know-how i narzędzi niezbędnych do skutecznego wdrożenia usługi oraz wsparcie przy wypracowaniu planu i harmonogramu wdrożenia.

Warsztat prowadzony jest przystępnym językiem (pozbawionym żargonu informatycznego) przez praktyka biznesu, który wdraża i korzysta z tych rozwiązań od kilku lat.

ŚRODOWISKO MICROSOFT OFFICE 365

 • Czym jest Microsoft 365 dla biznesu?
 • Korzyści z wdrożenia MS Office 365 w małej i średniej firmie
 • Praca zdalna i praca hybrydowa w Microsoft Office 365
 • Określanie największych problemów i wyzwań organizacyjnych w zakresie przepływu pracy i komunikacji
 • Określanie wartości biznesowej wdrożenia rozwiązania
 • Określanie najważniejszych czynników decydujących o skuteczności działań wdrożeniowych

ETAP 1. PLANOWANIE

 • Używanie środowiska MS Office 365 do współpracy w zespole wdrożeniowym
 • Identyfikowanie głównych interesariuszy wdrożenia Office 365
 • Definiowanie głównych celów i scenariuszy biznesowych
 • Definiowanie aplikacji do wdrożenia
 • Definiowanie kryteriów sukcesu wdrożenia
 • Tworzenie harmonogramu wdrożenia scenariuszy
 • Definiowanie zespołu wsparcia przy wdrożeniu
 • Określanie gotowości do wdrożenia

ETAP 2. WDRAŻANIE

 • Program pilotażowy
 • Budowanie strategii zaangażowania
 • Ambasadorzy wdrożenia
 • Zadania przed, w trakcie i po wdrożeniu
 • Komunikacja przed, w trakcie i po wdrożeniu
 • Rollout wdrożenia w całej firmie
 • Szkolenia wdrożeniowe

ETAP 3. ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI

 • Monitorowanie wdrożenia
 • Wspieranie wdrożenia usługi
 • Zwiększanie zaangażowania użytkowników i przyspieszanie zmian
 • Ocena oraz współdzielenie i powielanie sukcesu
 • Dobre praktyki i dalszy rozwój

ZAKOŃCZENIE USŁUGI

 • Podsumowanie planu wdrożenia
 • Zadanie wdrożeniowe
 • Dodatkowe materiały i inspiracje

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Prezentacja multimedialna
 • Materiały szkoleniowe Microsoft Office 365
 • Checklisty i narzędzia wdrożeniowe

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Mini wykład
 • Dyskusja moderowana, burza mózgów
 • Doradztwo i konsulting
 • Zadania wdrożeniowe
 • Case study

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po realizacji usługi z informacją zwrotną od trenera

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Środowisko Microsoft Office 365
Data realizacji zajęć
03-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Używanie Office 365 do współpracy w zespole wdrożeniowym
Data realizacji zajęć
03-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikowanie głównych interesariuszy
Data realizacji zajęć
03-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikowanie głównych interesariuszy
Data realizacji zajęć
04-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Definiowanie głównych celów i scenariuszy biznesowych, definiowanie aplikacji do wdrożenia
Data realizacji zajęć
04-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Definiowanie kryteriów sukcesu wdrożenia
Data realizacji zajęć
04-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie harmonogramu wdrożenia scenariuszy
Data realizacji zajęć
05-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Definiowanie zespołu wsparcia przy wdrożeniu, określanie gotowości do wdrożenia
Data realizacji zajęć
05-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Program pilotażowy, budowanie strategii zaangażowania, ambasadorzy wdrożenia
Data realizacji zajęć
05-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Program pilotażowy, budowanie strategii zaangażowania, ambasadorzy wdrożenia
Data realizacji zajęć
06-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zadania przed, w trakcie i po wdrożeniu
Data realizacji zajęć
06-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja przed, w trakcie i po wdrożeniu
Data realizacji zajęć
06-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Rollout wdrożenia w całej firmie, szkolenia wdrożeniowe
Data realizacji zajęć
07-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Monitorowanie i wspieranie wdrożenia usługi
Data realizacji zajęć
07-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zwiększanie zaangażowania użytkowników i przyspieszanie zmian
Data realizacji zajęć
07-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zwiększanie zaangażowania użytkowników i przyspieszanie zmian
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena oraz współdzielenie i powielanie sukcesu, dobre praktyki i dalszy rozwój
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie planu wdrożenia i zadanie wdrożeniowe
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem biznesowym jest skuteczne wdrożenie usługi Microsoft Office 365 i poprawa efektywności przepływu pracy i komunikacji w trybie zdalnym, hybrydowym i stacjonarnym w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia usługi.

Miary realizacji celu:
• Osiągnięcie wskaźnika produktywności usługi Office 365 na poziomie min. 70% w ciągu
miesiąca od zakończenia wdrożenia.
• Osiągnięcie wskaźnika użycia (aktywności użytkowników) wdrożonych aplikacji na poziomie min. 70% w ciągu miesiąca od zakończenia wdrożenia.
• Skrócenie czasu wyszukiwania plików, dokumentów i informacji o min. 20% w ciągu miesiąca od zakończenia wdrożenia.
• Zmniejszenie liczby maili wysyłanych wewnątrz firmy o min. 50% w ciągu miesiąca od zakończenia wdrożenia.
• Zmniejszenie liczby przeterminowanych zadań o min. 20% w ciągu miesiąca od zakończenia wdrożenia.
• Zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników o min. 20% w ciągu 3 miesięcy od zakończenia wdrożenia.

Realizacja celów pozwoli na poprawę sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorcy.

Cel edukacyjny

Usługa doradcza „Wdrożenie Microsoft Office 365 - Praca Zdalna, Hybrydowa i Stacjonarna w Małej i Średniej Firmie” przygotowuje do samodzielnego wdrożenia usługi MS Office 365 przez uczestników zespołu projektowego.

Efekty uczenia się

 • Rozumie korzyści i możliwości, jakie daje wdrożenie usługi i narzędzi Microsoft Office 365
 • Rozróżnia zastosowanie w praktyce poszczególnych aplikacji i różnice między nimi.
 • Określa potrzeby i cele biznesowe oraz kluczowe czynniki i wskaźniki sukcesu wdrożenia.
 • Identyfikuje interesariuszy i scenariuszy wdrożenia MS Office 365 w organizacji.
 • Używa środowiska Office 365 do pracy i współpracy w ramach zespołu projektowego.
 • Planuje wdrożenie usługi Microsoft Office 365 do przepływu pracy i komunikacji w firmie.
 • Koordynuje działania wdrożeniowe i monitoruje ich przebieg.
 • Określa gotowość organizacyjną do wdrożenia.
 • Promuje usługi i aplikacje MS Office 365 w firmie.
 • Wspiera innych pracowników w zakresie obsługi i wykorzystania aplikacji.
 • Korzysta z zasobów firmy Microsoft, wspierających obsługę i wdrożenie aplikacji.
 • Organizuje pracę zepołów w trybach: praca zdalna, praca hybrydowa, praca stacjonarna z wykorzystaniem narzędzi.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 14 990,00 zł
Koszt usługi brutto 18 437,70 zł
Koszt godziny netto 624,58 zł
Koszt godziny brutto 768,24 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Tomaszewski

Mariusz Tomaszewski

Planowanie i realizacja celów, budowanie wygrywających strategii, zarządzanie sprzedażą, skuteczność osobista i menedżerska, efektywność zespołowa i organizacyjna, wprowadzanie zmian, budowanie trwałych nawyków, zarządzanie zmianami. Dodatkowo psychologia człowieka oraz jego funkcjonowanie w biznesie i społeczeństwie. Przedsiębiorca, strateg, coach, trener, doradca biznesowy, psycholog i praktyk biznesu. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla. Ma swój osobisty wkład w rozwój marki Media Expert - z małej rodzinnej firmy (5 sklepów) do największej sieci sklepów z elektroniką użytkową w Polsce (ponad 400 salonów i 3 sklepy internetowe). Przeszedł ścieżkę kariery od sprzedawcy, przez kierownika sklepu, kierownika regionalnego po wieloletniego dyrektora sprzedaży, na dyrektorze działu HR kończąc. Aktualnie prowadzi dwa sklepy internetowe oraz firmę doradczo-szkoleniową i pomaga Klientom rozwijać umiejętności skutecznego radzenia sobie w życiu osobistym i zawodowym. Bierze aktywny udział w eventach, konferencjach i szkoleniach branżowych. Więcej informacji na: https://www.linkedin.com/in/mariusztomaszewski/ Posiada ukończone studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończone uzyskaniem tytułu magistra psychologii, w specjalizacji: psychologia kliniczna. Od kilkunastu lat inwestuje w siebie i swój rozwój. Jest psychologiem, certyfikowanym trenerem biznesu i coachem ICC.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Heinrich

Małgorzata Heinrich

email: bur@mtc.pl

tel: (+48) 883 329 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe:

 •  e - podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe w postaci plików graficznych i tekstowych:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w usłudze jest dostęp do komputera stacjonarnego lub mobilnego (laptopa) z dostępem do Internetu. Nie jest wymagane posiadanie płatnej wersji Office 365 przed rozpoczęciem usługi.

W przypadku usługi zdalnej istnieje możliwość podzielenia warsztatu na krótsze moduły (z przerwami) co kilka dni z zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników między kolejnymi modułami. Doradca jest wsparciem dla zespołu projektowego w trakcie wdrożenia.

Od uczestników szkolenia nie są wymagane umiejętności informatyczne ani doświadczenie w zakresie korzystania z usług Microsoft Office 365. Wymagane są podstawowe umiejętności komunikacyjne i obsługi komputera.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:

- Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy); - 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB)

- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) - Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji)

- Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD) - Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki (Microsoft Teams współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).

Ciasteczka>