Usługa - Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem opraw oświetleniowych pod kątem wybranych dyrektyw nowego podejścia oraz norm do nich zharmonizowanych - warsztaty

Logo Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 2617 ocen

Tytuł Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem opraw oświetleniowych pod kątem wybranych dyrektyw nowego podejścia oraz norm do nich zharmonizowanych - warsztaty

Numer usługi 2021/09/15/7675/1171832

Dostawca usług Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 400,00 zł netto za osobę

2 952,00 zł brutto za osobę

171,43 zł netto za osobogodzinę

210,86 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Producenci, dystrybutorzy oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia oraz tematyką wprowadzania sprzętu elektrycznego a zwłaszcza opraw oświetleniowych

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 06-12-2021
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
  1. Przedstawienie i omówienie wymagań prawnych  dla sprzętu elektrycznegoze szczególnym uwzględnieniem opraw oświetleniowych
  2. Identyfikacja wyrobów  z odpowiednimi dyrektywami nowego podejścia zwłaszcza LVD i EMC oraz norm do nich  zharmonizowanych dla wybranych  wyrobów 
  3. Sporządzanie dokumentacji i weryfikacja dokumentacji uzyskiwanej od poddostawców - warsztaty.
  4. Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa wyrobów.Obowiązki i odpowiedzialność podmiotów wprowadzających wyroby do obrotu na terenie UE. Obowiązkowe wymagania dla wyrobów wprowadzanych do obrotu - warsztaty
  5. Procedury oceny zgodności oraz stosowanie znaku CE-warsztaty na przykładowej dokumentacji.Wzory deklaracji zgodności.
  6. Proces certyfikacji na zgodność z dyrektywami nowego podejścia, wymagane prawem procedury
  7. Organy nadzoru rynku, procedury nadzoru i zakres  kompetencji

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie wymagań prawnych dla sprzętu elektrycznego ze szczególnym uwzględnieniem opraw oświetleniowych
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikacja wyrobów z odpowiednimi dyrektywaminowegopodejścia zwłaszcza LVD i EMC oraz norm do nich zharmonizowanych dla wybranych wyrobów
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Sporządzanie dokumentacji i weryfikacja dokumentacji uzyskiwanej od poddostawców- warsztaty
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa wyrobów.Obowiązkkowe wymagania dla wyrobów wprowadzanych do obrotu- warsztaty
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Procedury oceny zgodności oraz stosowanie oznakowania CE warsztaty na przykładowej dokumentacji .Wzory deklaracji zgodności
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Proces certfikacji na zgodność z dyrektywami nowego podejścia, wymagane prawem procedury.
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Organy nadzoru rynku i ich kompetencje
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do wprowadzania wyrobu z branży elektrycznej na rynek, z uwzględnieniem obowiązujących dyrektyw europejskich oraz norm z nimi zharmonizowanych. Podczas szkolenia każdy uczestnik przygotuje się do prawidłowego interpretowania przepisów prawnych. Nauczy samodzielnie identyfikować i rozstrzygać kwestie doboru wymagań norm i dyrektyw.

Efekty uczenia się

Uczestnicy posiadają zwiększoną świadomość na temat wyrobów elektrotechnicznych wprowadzanych na rynek UE w zakresie bezpieczeństwa. Każdy uczestnik definiuje wymagania dotyczące wyrobów elektrycznych i elektronicznych pod kątem wybranych dyrektyw nowego podejścia oraz norm zharmonizowanych. Uczestnicy stosują przepisy prawne, a także samodzielnie sporządzają dokumentację niezbędną dla poprawnego wprowadzenia wyrobu na rynek. Każdy uczestnik stosuje zasady w zakresie komunikacji w zespole oraz samokształcenia się, co przekłada się na lepszą pracę zespołu jak i wspólną odpowiedzialność za prowadzone działania.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia zostaną zweryfikowane poprzez testy przyrostu wiedzy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 952,00 zł
Koszt osobogodziny netto 171,43 zł
Koszt osobogodziny brutto 210,86 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. bpa Herberta Bednorza 17, 40-384 Katowice, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Jureczko

Piotr Jureczko

Specjalista z zakresu Elektrotechniki, Automatyki Przemysłowej i Metrologii Elektrycznej, - Auditor Systemu Zarządzania Jakością Kurs uprawniający
do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji „E” oraz dozoru nad eksploatacją „D” w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
Starszy Specjalista oraz Zastępca Kierownika Zespołu ds. Badań w Pracowni Elektrycznej Laboratorium Badawczego i Wzorcującego w Zakładach Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
magister inżynier
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWOBADAWCZA Seminaria, szkolenia i warsztaty szkoleniowe dot. Systemów zarządzania, oceny zgodności, europejskich dyrektyw nowego podejścia oraz bezpieczeństwa wyrobu.

Zdjęcie Tomasz Wacławczyk

Tomasz Wacławczyk

Ekspert w dziedzinie oceny zgodności maszyn, wyrobów elektrotechnicznych i elektronicznych oraz wyrobów budowlanych z europejskimi dyrektywami nowego podejścia. Metalurg w zakresie specjalności - technologie odzyskowe, gospodarka cieplna i ekologia. Projektant
Systemu Zapewniana Jakości oraz przygotowania i wdrażania systemu zarządzania jakością.
Dyrektor ds. Badań i Wzorcowań w Zakładach Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F.Stauba w Katowicach sp. z o.o. – jednostki notyfikowanej w
UE nr 1436 w zakresie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, niskonapięciowej 2006/95/WE, zabawkowej 88/37/EWG, budowlanej 89/106/EWG oraz kompatybilności
elektromagnetycznej 2004/108/WE
Magister techniki
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWOBADAWCZA Seminaria, szkolenia i warsztaty szkoleniowe dot. Systemów zarządzania, oceny zgodności, europejskich dyrektyw nowego podejścia oraz bezpieczeństwa wyrobu.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

email: biuro@zetom.eu

tel: (+48) 32 7040 100

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe-  skrypt

Informacje dodatkowe

Godziny szkolenia są godzinami dydaktycznymi tj. 1 godz. dydaktyczna  = 45 minut

Ciasteczka>