Usługa - Techniki wypełnień kwasem hialuronowym twarzy Kraków

Logo BROADWAY BEAUTY ŻANETA GORTAT-STANISŁAWSKA

4.7/5 z 790 ocen

Tytuł Techniki wypełnień kwasem hialuronowym twarzy Kraków

Numer usługi 2021/09/15/12578/1171483

Dostawca usług BROADWAY BEAUTY ŻANETA GORTAT-STANISŁAWSKA

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 700,00 zł netto za osobę

1 700,00 zł brutto za osobę

212,50 zł netto za osobogodzinę

212,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie kosmetyczne lub medyczne: licencjat/magister kosmetologii, pielęgniarstwo, medycyna, stomatologia, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, studenci 3-go roku: studiów jednolitych magisterskich, 1-go stopnia (licencjackich) lub 2-go roku studiów 2-go stopnia (magisterskich) kierunków fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, stomatologia, medycyna, ratownictwo medyczne. Akceptujemy również odpowiedniki zagranicznych jednostek szkoleniowych jak : NVQ Level 5.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 08-10-2021
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Teoria

 • Część teoretyczna. Wykład szkoleniowy: 
 • Zasady higieny i BHP w gabinecie.
 • Omówienie dokumentacji medycznej i formularza świadomej zgody.
 • Anatomia twarzy z uwzględnieniem stref problematycznych.
 • Wskazania i przeciwskazania do zabiegu.
 • Omówienie powikłań pozabiegowych.
 • Sposoby postępowania w przypadku powikłań.
 • Omówienie procedury przed i pozabiegowej.
 • Omówienie produktów.
 • Techniki iniekcji – liniowa wsteczna(tunelowa), kanapkowa, wachlarzowa, punktowa.
 • Obszary zabiegowe - zmarszczki poziome czoła , lwia zmarszczka, kurze łapki, fałd wargowo-nosowy, zmarszczki palacza, zmarszczki marionetki.

Praktyka

 • Zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów wykonywanych czynności, sposobu ich wykonywania, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu.
 • Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia.
 • Przygotowanie modelek do zabiegu.
 • Etapowe wykonywanie zabiegu przez uczestników szkolenia według instrukcji szkoleniowca.
 • Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część organizacyjna: omówienie planu szkolenia, sprawdzenie obecności, wpisanie tematów zajęć do Dziennika zajęć, zorganizowanie stanowisk pracy.
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Część teoretyczna. Wykład szkoleniowy. Anatomia twarzy zuwzględnieniem strefproblematycznych. Techniki iniekcji.Obszary zabiegowe, lwia zmarszczka, kurze łapki, fałd wargowo-nosowy, zmarszczki palacza
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Samodzielna praca Kursanta na modelce (1) pod okiem szkoleniowca. Wywiad z modelką, wykluczenie przeciwwskazań
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Samodzielna praca Kursanta na modelce (2) pod okiem szkoleniowca. Wywiad z modelką, wykluczenie przeciwwskazań oraz podpisanie formularza świadomej zgody,
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Samodzielna praca Kursantów na modelce (3) pod okiem szkoleniowca. Wykonanie zabiegu w obszarze który wymaga korekty, zalecenia pozabiegowe.
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie szkolenia. Ocena uczestników przez trenera z wpisem do protokołu egzaminacyjnego. Przesłanie materiałów szkoleniowych uczestnikom. Wydanie zaświadczeń i certyfikatów.
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa prowadzi do nabycia wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych, umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegów z zakresy kosmetologii estetycznej, polegających na iniekcyjnym aplikowaniu w wybrane obszary skóry twarzy usieciowanego kwasu hialuronowego, którego zamierzonym efektem zabiegowym ma być: rewitalizacja skóry, korekcja zmarszczek lub modelowanie twarzy.

Efekty uczenia się

Wiedza

charakteryzuje budowę anatomiczną i funkcje skóry w zakresie niezbędnym do wykonania zabiegu kosmetologicznego z użyciem wypełniaczy, stosuje właściwości i rodzaje kwasu hialuronowego, stosuje rodzaj kwasu do konkretnego zabiegu i jaki efekt z jego użyciem zostanie uzyskany, stosuje lokalizacje anatomiczne,w których dokonuje się aplikowanie kwasu hialuronowego dla uzyskania określonego efektu kosmetycznego,stosuje wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu z użyciem kwasu hialurnowego,omawia możliwe skutki uboczne zabiegu oraz możliwe powikłania pozabiegowe.

Umiejętności

Kursant przygotowuje stanowisko pracy, zestawia komplet narzędzi, preparatów i akcesoriów odpowiednich do zabiegów z użyciem wypełniaczy, przeprowadza wywiad z klientem oraz określa wskazania i przeciwwskazania do zabiegu w każdym konkretnym przypadku, a także przekazać klientowi niezbędne informacje o możliwych powikłaniach oraz zalecenia pozabiegowe, planuje zabieg na podstawie ustalonego z klientem zakresu i zamierzonego cel, wykonuje demakijaż,oczyszcza i dezynfekcję skóry w obszarze zabiegowym, wykonuje znieczulenia miejscowe z użyciem specjalistycznych środków znieczulających, stosuje iniekcje kwasu hialuronowego różnymi technikami, ocenia skuteczność przeprowadzonego zabiegu i jego jakość

Kompetencje społeczne

Wykorzystuje i stosuje w praktyce zasób posiadanej i nabytej wiedzy oraz umiejętności, z poczuciem odpowiedzialności za swoje działania. Komunikuje się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, przeprowadza wywiad. Przekazuje klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz opisuje spodziewane efekty zabiegu, a także skutki pozabiegowe, w tym możliwe powikłania oraz zalecany tryb postępowania pozabiegowego, jak również ustala występowanie przeciwwskazań wykluczających wykonanie zabiegu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W trakcie trwania usługi szkoleniowiec weryfikuje na bieżąco poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej kursanta w oparciu na zadawane pytanie i udzielone odpowiedzi. Sprawdzane są również umiejętności praktyczne w formie demonstracji na modelkach w trakcie trwania szkolenia (umiejętność zaplanowania i przygotowania zabiegu, wykonywanie poszczególnych etapów zabiegu w sposób zgodny z instrukcjami szkoleniowca, opartymi na programie części praktycznej szkolenia oraz uzyskanie efektu końcowego wykonanego zabiegu zgodnego z zaplanowanym celem zabiegowym, higiena pracy, umiejętność).

Aby otrzymać pozytywną ocenę należy spełnić poniższe formy zaliczenia

a. 100 % obecność na zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia

b. aktywny udział w zajęciach

c. pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia (do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest udzielenie przez uczestnika szkolenia minimum 61% odpowiedzi poprawnych.)

d. pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.

Prowadzący szkolenie dokumentuje powyższe wydanym Certyfikatem ukończenia szkolenia i zaświadczeniem zdobytych umiejętności.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 212,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 212,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków, woj. małopolskie

Placówka Broadway Beauty

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Daria Drążkiewicz

Daria Drążkiewicz

Kosmetolog, szkoleniowiec.
0d 08/2020 Szkoleniowiec Broadway Beauty.
Własna działalność gospodarcza – Właściciel w Zdrowe Piękno Centrum Młodości i Vigor Point Centrum Zdrowia Kraków.

Wykształcenie:
Kosmetologia I - stopnia w specjalności - kosmetologia profilaktyczna z fizykoterapią i masażem.
Kosmetologia II- stopnia w specjalności – kosmetologia w obszarze kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej o profilu ogólnoakademickim.
Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie.

Ukończone szkolenia:
• Wypełnianie kwasem hialuronowym poziom podstawowy i średniozaawansowany.
• Kwas hialuronowy w wypełnieniach estetycznych – techniki korygujące.
• Szkolenie Masterclass: modelowanie i konturowanie twarzy z wykorzystaniem usieciowanego kwasu hialuronowego (dwukrotnie).
• Techniki wypełnień ust kwasem hialuronowym (Festiwal ust).
• Osocze bogatopłytkowe w rewitalizacji skóry twarzy oraz głowy.
• Szkolenie z mezoterapii igłowej.
• Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w zabiegach estetycznych.
• Szkolenie instruktorskie w zakresie obsługi urządzenia Plazma RI.
• Szkolenie: Plasma Filler Autologiczny wypełniacz z osocza REGENelle.
• Profesjonalne szkolenie z obsługi lasera Frakcyjnego Co2.
• Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Górka

Joanna Górka

email: dofinansowanie@broadwaybeauty.pl

tel: (+48) 510 746 484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Dostawca usługi zapewnia kursantom materiały dydaktyczne w formie skrytpu.

Informacje dodatkowe

Aby zaliczyć szkolenie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań: 100% obecność na zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia, aktywny udział w zajęciach, pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia, pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.

Nasze szkolenia są przeprowadzane zgodnie z reżimem sanitarnym.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na https://broadwaybeauty.pl/

Ciasteczka>