Usługa - Zmiany w podatku VAT w 2021 r.– nieustające zmiany w ustawie i przepisach wykonawczych oraz wyroki TS UE.

Logo AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

4.3/5 z 662 ocen

Tytuł Zmiany w podatku VAT w 2021 r.– nieustające zmiany w ustawie i przepisach wykonawczych oraz wyroki TS UE.

Numer usługi 2021/09/15/21308/1171475

Dostawca usług AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

549,00 zł netto za osobę

675,27 zł brutto za osobę

91,50 zł netto za osobogodzinę

112,55 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych , pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 29-09-2021
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Podatek VAT w 2021 r. – nieustające zmiany w ustawie i przepisach wykonawczych oraz wyroki TS UE

1. Faktury korygujące:
•    nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę – uzgodnienie z nabywcą zamiast potwierdzenia odbioru,
•    ujęcie korekt „in minus” przez nabywcę,
•    kiedy ująć fakturę korygującą do nierozliczonej faktury z podatkiem naliczonym
•    rozliczenie korekt „in plus” przez sprzedawcę.

2. Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości. Kiedy darowizna a kiedy nieodpłatne przekazanie – różnice w opodatkowaniu.

3. Przeliczanie kwot z faktur wyrażonych w walutach obcych – możliwość stosowania jednakowych kursów w VAT i podatkach dochodowych – czy to ułatwienie?

4. Zaliczka w eksporcie – czy zmiana była konieczna?

5. Zmiany w WIS
•    rozszerzenie zakresu WIS,
•    ograniczenia w wydawaniu oraz wykorzystaniu WIS,
•    ograniczenie terminu ważności WIS

6. Wydłużenie okresu odliczenia VAT naliczonego – nie wszystkie problemy podatnika zostaną rozwiązane.

7. Odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odprzedaży – orzeczenie TS UE i polskich sądów. Co ze świadczeniami kompleksowymi.

8. Złagodzenie ograniczeń w składaniu deklaracji kwartalnych

9. Zmiany w MPP:
•    doprecyzowanie limitu 15000 zł dla celów obowiązkowej podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej,
•    ułatwienia w zakresie kompensat,
•    rozszerzenie wykorzystania środków z rachunku VAT
•    wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania VAT

10. Tryb nakładania kar pieniężnych za błędy w ewidencji VAT

11. Zmiany doprecyzowujące w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego – czy wolno stosować sankcje 20% i 15%?

12. Przełożenie PKWiU 2008 na PKWiU 2015
•    zmiany w wyłączeniach zwolnienia podmiotowego
•    nowe brzmienie załącznika 15

13. Zmiany w przepisach wykonawczych:
•    nowelizacja rozporządzenia w sprawie JPK_V7
•    nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur
•    terminy instalacji kas online
•    przepisy epizodyczne COVID-19

14. Korzystne dla podatników wyroki TS UE – skutki praktyczne:
•    ulga na złe długi po wyroku TS UE z 15.10.2020 r.
•    podatek naliczony od zakupów odwrotnie opodatkowanych (WNT, import usług) po wyroku TS UE z 18.03.2021 r.
•    pakiet paliwowy niezgodny z dyrektywą - wyrok TS UE z 18.03.2021 r.
•    dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie zawsze jest zasadne – wyrok TS UE z 15.04.2021 r.
•    stawka VAT na gotowe posiłki – wyrok TS UE z 22.04.2021 r.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
harmonogram wg programu
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowanie do prawidłowego rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawodawcę .

Efekty uczenia się

Uczestni szkolenia prawłowo definiuje , rozpoznaje zmiany w rozliczaniu podatku VAT w 2021 w tym: zmiany w WIS, fakturowaniu, MPP, JPK i zna  skutki praktyczne wyroków TS UE .

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Informacje zwrotne od uczestników szkoleń , ankiety ewaluacyjne.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 549,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 675,27 zł
Koszt osobogodziny netto 91,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 112,55 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Moniuszki 7, 40-006 Katowice, woj. śląskie

Szkolenie stacjonarne realizowane w centrum szkoleniowym

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dorota Łabuda

Dorota Łabuda

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Osoba prowadząca kompetentna, rzeczowa. Potrafi doskonale wyjaśnić zawiłości w przepisach. Przekazywane informacje urozmaica licznymi przykładami. Szkolenie upłyneło w miłej atmosferze."

" Osoba prowadząca miłła, sympatyczna szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo, poparte przykładami i na temat (wykładowca można słuchać godzinami:)."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym."

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Elżbieta Nałęcz

Elżbieta Nałęcz

email: enalecz@akkonline.pl

tel: (+48) 601 950 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty) niezbędne do realizacji usługi na dwa dni przed szkoleniem.

Ciasteczka>