Usługa - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca kat. D, DE wraz z opłatami egzaminacyjnymi

Logo Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

4.6/5 z 1329 ocen

Tytuł Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca kat. D, DE wraz z opłatami egzaminacyjnymi

Numer usługi 2021/09/10/27851/1168389

Dostawca usług Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

Miejsce usługi Krosno

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 200,00 zł netto za osobę

1 200,00 zł brutto za osobę

34,29 zł netto za osobogodzinę

34,29 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca autobusu.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 23-09-2021
Liczba godzin usługi: 35
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne- kwalifikacja kat. D- 2,5 godzin

Zajęcie teoretyczne- kwalifikacja kat. D- 32,5 godzin.

Część teoretyczna oraz praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi. Szczegółowe dni i godziny prowadzonych zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Harmonogram zajęć teoretycznych oraz praktycznych jest planowany odpowiednio z każdym uczestnikiem kursu z uwagi na to, że zajęcia odbywają się indywidualnie.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca kat. D,DE” jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kierowcy kat. D, DE. Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu w zakresie kwalifikacji kat. D, DE.

Efekty uczenia się

Uzyskanie uprawnień w zakresie kwalifikacji do przewozu rzeczy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzaminy wewnętrzne

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Właściwy wojewoda
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 34,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 34,29 zł
w tym koszt walidacji netto 200,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 200,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Naftowa 18, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie

Ośrodek Szkolenia Kierowców DUET Robert Bęben, 38-400 Krosno ul. Naftowa 18

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Bęben

Robert Bęben

Organizacja szkolenia.
Właściciel, Kierownik OSK.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sebastian Bęben

Sebastian Bęben

email: kontakt@osk-duet.krosno.pl

tel: (+48) 696 840 014

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

-podręcznik kursanta z zakresu kwalifikacji,

-inne pomoce.

Warunki uczestnictwa

-Badania lekarskie oraz psychologiczne.

-Kwalifikacja wstępna kat. C

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez:

-Ryszard Pałka, Jerzy Klatka, Stanisław Węgrzyn, Marek Biedroń, Jan Gradowicz, Jurczak Wojciech, Marcin Nowak, Krzysztof Głód 

-Instruktor Doskonalenia Techniki Jazdy

Zajęcia teoretyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez:

-Robert Bęben, Sebastian Bęben, Andrzej Szul, Janusz Szul, Sebastian Praisnar, Aneta Czekaj, Barbara Furman, Anna Dybaś

Cena usługi zawiera koszty walidacji tj.:

-egzamin kwalifikacyjny kat. D, DE- 200zł

Ciasteczka>