Usługa - studia podyplomowe ,,Dobra Praktyka Produkcyjna i Higieniczna oraz Audytowanie Systemów Jakości Zdrowotnej Żywności" - edycja 2021/2022

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.4/5 z 12 ocen

Tytuł studia podyplomowe ,,Dobra Praktyka Produkcyjna i Higieniczna oraz Audytowanie Systemów Jakości Zdrowotnej Żywności" - edycja 2021/2022

Numer usługi 2021/09/10/33035/1167858

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 800,00 zł netto za osobę

3 800,00 zł brutto za osobę

21,11 zł netto za osobogodzinę

21,11 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej – Dz. U. 2009 r. Nr 211 poz. 1630).

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 10-10-2021
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Prawo wspólnotowe i krajowe z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • GAP – produkcja roślinna i zwierzęca
 • Obszary funkcjonowania zasad GMP/GHP
 • Dobrostan zwierząt
 • Tradycyjne oraz niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
 • Nowe patogeny żywności
 • Mykotoksyny w żywności i w paszach
 • Zagrożenia biologiczne, mikrobiologiczne oraz chemiczne w żywności
 • Dodatki do żywności i alergeny
 • Metody utrwalania żywności – wędzenie, suszenie, peklowanie
 • HACCP – tworzenie dokumentacji
 • Audyt systemu HACCP
 • Urzędowa kontrola żywności, pasz
 • Biznesowe podejście do systemów zarządzania jakością wg wytycznych standardów ISO
 • Identyfikowalność w obszarze łańcucha żywnościowego
 • ISO 22 000, IFS, BRC
 • Podstawy epidemiologii
 • GMO w żywności i w paszach
 • Komunikacja, negocjacje, stres i zarządzanie zespołem
 • Wspólna polityka rolna: WTO, SPS, Codex Alimentarius, OIE
 • ISO 17.025 – system zapewnienia jakości w laboratorium
 • Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń żywnościowych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
GAP-produkcja roślinna i zwierzęca. Dobrostan zwierząt na poziomie produkcji, transportu i uboju. Mikotoksyny w żywności i paszach
Data realizacji zajęć
30-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo unijne i krajowe z zakresu bezpiczeństwa żywności. Zagrożenia biologiczne w produkcji żywności. Nowe patogeny w żywności
Data realizacji zajęć
31-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Tradycyjne i niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. Zagrożenia Listeria monocytogenes w łańcuchu żywnościowym. Bezpieczeństwo i zasady stosowania substancji dodatkowych.
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
Aromaty w żywności. Znakowanie środków spożywczych. Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności. Wędzenie, suszenie, peklowanie
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe pojęcia Zdrowia Publicznego. Podstawy epidemiologii. Urzędowa kontrola żywności. Bezpieczeństwo w produkcji pasz
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Audyt systemu zabezpieczeń przed szkodnikami. Obszary funkcjonowania zasad GMP/GHP
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Dodatki do żywności i alergeny. Analiza ryzyka. Food defence
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy żywienia i dietetyka. Niejadalne UPPZ w świetle prawa UE I PL
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
ISO 17 025-system zapewnienia jakości w laboratorium. GMO w rolnictwie i produkcji żywności. ISO 22 000, BRC I IFS
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Produkcja gastronomiczna - technologia, higiena. Wpływ GMO na zdrowie. Owady w aspekcie paszowym i żywieniowym
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Wybrane zagadnienia z marketingu i jakości usług. Metody identyfikacji drobnoustrojów w żywności. Kontrola mikrobiologiczna żywności, kryterium bezpieczeństwa, RASFF
Data realizacji zajęć
26-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Opakowania dla przemysłu spożywczego
Data realizacji zajęć
27-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
HACCP-tworzenie dokumentacji
Data realizacji zajęć
26-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
HACCP-tworzenie dokumentacji
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Audyt systemu HACCP
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Audyt systemu HACCP
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty w zakładach przemysłu spożywczego
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
04:45
Przedmiot / temat zajęć
Wystąpienia publiczne. Analiza sensoryczna żywności
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja, negocjacje, stres i zarządzanie zespołem. ISO 9001 wdrażanie i adytowanie
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Norma IFS v. 7 w teorii i praktyce. Trening kreatywności
Data realizacji zajęć
19-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Wskazanie aktualnie obowiązujących przepisów regulujących nadzór sanitarny nad produkcją żywności.

Efekty uczenia się

 • identyfikuje i wyjaśnia przyczyny pojawienia się zagrożeń biologicznych, mikrobiologicznych i chemicznych,
 • wskazuje sposoby opanowywania zidentyfikowanych zagrożeń,
 • identyfikuje systemy zarządzania jakością, takie jak: ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS,
 • zna najlepsze techniki zarządzania jakością stosowane w różnych branżach produkcji spożywczej,
 • wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego pasz,
 • opisuje rodzaje opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym,
 • opisuje rolę i działania inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej w zakresie nadzoru nad żywnością,
 • opisuje zasady i etapy wdrażania systemu HACCP,
 • określa typ zagrożeń i środki kontrolne stosowane do ich opanowywania

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin dyplomowy

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności od procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną oraz z Państwową Inspekcją Sanitarną, a dodatkowo słuchaczami są pracownicy mleczarni, branży mięsnej i warzywnej.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 21,11 zł
Koszt osobogodziny brutto 21,11 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Cypriana Kamila Norwida 31, 50-366 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr Krzystyna Morzyk

dr Krzystyna Morzyk

osoba prowadząca usługę

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie dr Krystyna Morzyk

dr Krystyna Morzyk

email: podyplomowe.wet@upwr.edu.pl

tel: (+48) 713 205 439

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

pliki dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie

Informacje dodatkowe

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Dodatkowy cel edukacyjny:

nauka identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności występujących w procesach produkcji żywności; poznanie odchyleń jakości produktu wywołanych niewłaściwymi procesami technologicznymi; szacowanie i określanie zagrożeń dla człowieka wynikających z zagrożeń jakości zdrowotnej surowców i przetworów spożywczych; sporządzenie planów systemu HACCP; tworzenie planu oraz harmonogramu audytów systemów zarządzania jakości; nauka audytowania systemu zarządzania jakością .

Ciasteczka>