Usługa - Magic Wadowice: Kurs języka Angielskiego na poziomie A1+. Usługa numer 1165877

Logo Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

4.6/5 z 354 ocen

Tytuł Magic Wadowice: Kurs języka Angielskiego na poziomie A1+. Usługa numer 1165877

Numer usługi 2021/09/08/16885/1165877

Dostawca usług Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

Miejsce usługi Wadowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 600,00 zł netto za osobę

3 600,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby w wieku 40-45+, które potrzebują gruntownie powtórzyć podstawy języka obcego i chciałyby otworzyć drzwi do kolejnych możliwości życiowych.

Uczestnicy projektów "Kierunek Kariera." Uczestnicy projektu "Małopolskie Bony rozwojowe."

Kursy skierowane są do osób :

1. powyżej 25 roku życia i wykształceniem co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą)

2. powyżej 50 roku życia i dowolnym wykształceniu

3. pracujących lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniającyhc pracowników

4. zamieszkujących lub pracujących na terenie małopolski

5. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zatrudniających do 249 pracowników

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 2
Data zakończenia rekrutacji: 06-10-2021
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Tytuł szkolenia

Język angielski, poziom początkujący A1, Elementary

Liczba godzin

60x90 min

Wykładowcy

Data realizacji szkolenia

Miejsce szkolenia

ILOŚĆ GODZIN
 (90 MIN.)

TEMAT ZAJĘĆ

Umiejętności

1

1A Nice to meet you

                                                    

Kursant potrafi przedstawić się i stosować zwroty grzecznościowe przy powitaniu i pożegnaniu, oraz stosować czasownik to be w zdaniach oznajmujących

1

1B I’m not English, I’m Scottish!

Kursant potrafi określać kraje pochodzenia i narodowości, oraz stosować czasownik to be w zdaniach przeczących i pytających

1

1C His name, her name

Kursant nabywa umiejętność literowania wyrazów oraz potrafi zadawać pytania i udzielać odpowiedzi na temat danych osobowych. Kursant stosuje przymiotniki dzierżawcze

1

1D Turn off your mobiles!

Kursant potrafi nazywać przedmioty w klasie, formułować i reagować na polecenia, stosować przedimki nieokreślone i zaimki wskazujące, tworzyć liczbę mnogą rzeczowników

1

1 On a plane/Completing a form

Kursant uczy się jak zamówić coś do picia.

1

1 Revise&Check

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1. Kursant wykorzystuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach językowych

1

1 Test

1

2A Cappuccino and chips

Kursant potrafi opisywać codzienne czynności życiowe  i przyzwyczajenia stosując zdania twierdzące i przeczące w czasie present simple

1

2B When Natasha meets Darren

Kursant potrafi udzielać i uzyskiwać informacje stosując zdania pytające i krótkie odpowiedzi w czasie present simple

1

2C An artist and a musician

Kursant poznaje słownictwo z zakresu pracy oraz nazwy zawodów . Uczy się stosować  przedimki a/an.

1

2D Relatively famous

Kursant poznaje słowa opisujące członków rodziny . Uczy się rozmawiać o pokrewieństwie przy użyciu Saxon Genitive.

1

1 At a hotel/

1 An informal

 e-mail/letter

Kursant uczy się jak zameldować się w hotelu, oraz poznaje wyrażenia związane z wynajmowaniem pokoju hotelowego.

1

2 Revise & check

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 2. Kursant wykorzystuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach językowych

1

2 Test

1

3A Pretty woman

Kursant uczy się  opisywać przedmioty, oraz ludzi. Poznaje proste przymiotniki.

1

3B Wake up, get out of bed …

Kursant poznaje kolejną partię czynności codziennych. Uczy się podawać godziny .

1

3C The island with a secret

Kursant uczy się opisywać czynności dnia codziennego z użyciem przysłówków częstotliwości

1

3D On the last Wednesday in August

Kursant uczy się podawać daty, poznaje nazwy świąt i  miesięcy

1

3 In a coffee shop

A magazine article

Kursant uczy się  zamawiać posiłek oraz potrafi napisać krótki opis swojego ulubionego dnia.

1

3 Revise & check

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 3. Kursant wykorzystuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach językowych

1

3 Test

1

4A  I can’t dance

Kursant poznaje nazwy różnych umiejętności oraz potrafi rozmawiać o talentach i umiejętnościach przy użyciu  czasownika can/can’t

1

4B Shopping – men love it!

Kursant poznaje nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie. Kursant uczy się używać czasowniki wyrażające upodobania  like/love/hate,etc….

1

4C Fatal attraction?

Kursant poznaje zaimki osobowe w formie dopełnienia.

Uczy się wyrażać opinie na temat ludzi oraz rzeczy.

1

4D Are you still mine?

Kursant potrafi nazywać różne rodzaje muzyki . Uczy się stosować zaimki dzierżawcze.

1

4 In a clothes shop

Describing a friend

Kursant uczy się jak kupować ubrania. Uczy się jak sporządzić opis przyjaciela.

1

4 Revise & check

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4. Kursant wykorzystuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach językowych

1

4 Test

1

5A Who were they?

Kursant uczy się używać czasownika „was” oraz „were” do opisywania przeszłości.

5B Sydney, here we come!

Kursant uczy się opisywać zdarzenia z przeszłości z użyciem czasowników regularnych w czasie simple past

1

5C Girls’ night out

Kursant opisuje sposoby spędzania wolnego czasu z użyciem czasowników nieregularnych w czasie simple past

1

5D Murder in a country house

Kursant ćwiczy  umiejętności relacjonowania wydarzeń w czasie przeszłym. Poznaje określniki czasu przeszłego last, ago, yesterday.

1

5 In a gift shop

A holiday report

Kursant uczy się jak dokonać prostych zakupów takich jaki  zakup pamiątek .

1

5 Revise & check

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. Kursant wykorzystuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach językowych

1

5 Test

1

6A A house with a history

Kursant uczy się nazw części domu oraz  mebli. Poznaje   konstrukcje there is/there are.

1

6B A night in a haunted hotel

Kursant uczy się zaimków pod, na , obok  by opisywać położenie przedmiotów.  Kursant uczy się używać  konstrukcje there was/there were

1

6C Neighbours from hell

Kursant uczy się użycia czasu present continuous do opisywania  wydarzeń i czynności odbywające się w chwili mówienia.  

1

6D When a man is tired of  London …

Kursant potrafi opisywać miejsca w mieście.  Kursant poznaje różnice  w zastosowaniu czasów present simple i present conrinuous

1

6 In the street

A postcard

Kursant uczy się pytać o drogę oraz udzielać wskazówek.

Kursant uczy się jak napisać pocztówkę.

1

6 Revise & check

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. Kursant wykorzystuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach językowych

1

6 Test

1

7A What does your food say about you?

Kursant poznaje nazwy produktów żywnościowych. Uczy się rozróżniać rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

1

7B How much water do we really need?

Kursant uczy się opisywać dietę oraz poznaje użycie pytań how much, how many.

1

7C Changing holidays

Kursant uczy się opisywać  plany spędzenia czasu wolnego z użyciem konstrukcji be going to.

1

7D It’s written in the cards

Kursant uczy się użycia zwrotu going to wykorzystywania przyszłych zdarzeń.

1

7 At a restaurant

Instructions

Kursant uczy się zamawiać posiłek w restauracji , oraz uczy się jak  podawać przepis kulinarny na prostą potrawę.

1

7 Revise & check

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7. Kursant wykorzystuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach językowych

1

7 Test

1

8A The True False Show

Kursant uczy się porównywać przedmioty przy użyciu stopnia wyższego przymiotnika.

1

8B The highest city in the world

Kursant nabywa umiejętności porównywania przedmiotów za pomocą stopnia najwyższego przymiotnika. Kursant uczy się  terminologii związanej z opisem pogody.

1

8C Would you like to drive a Ferrari?

Kursant uczy się wyrażać pragnienia i preferencje przy użyciu zwrotu: „Would like to…..”

1

8D They dress well but drive badly

Kursant uczy się  tworzenia oraz użycia  przysłówków

1

8 Going home

Making a reservation

Kursant uczy się  jak wymeldować się z hotelu.

1

8 Revise & check

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8. Kursant wykorzystuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach językowych

1

8 Test

1

9A Before we meet

Kursant  uczy się użycia czasu Present Perfect do opisu doświadczenia życiowego.

1

9B I’ve read the book, I’ve seen the film

Kursant uczy się zależności pomiędzy czasami Present Perfect oraz Past Simple.

1

9 Revise & check

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 9. Kursant wykorzystuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach językowych

1

9 Test

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
28-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
25-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
09-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
16-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
20-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
27-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
10-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
17-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
24-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
28-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
10-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
17-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
24-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
31-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
07-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
21-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
28-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
05-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
12-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielska
Data realizacji zajęć
19-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
26-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
02-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych początkujących. Grupa wiekowa 45+, które miały wcześniej kontakt z językiem angielskim ale chciałyby gruntownie powtórzyć podstawy oraz opanować podstawowe umiejętności językowe umożliwiające komunikację w codziennych czynnościach życiowych w tym zrobienie zakupów, rejestracja w hotelu, wizyta u lekarza, złożenie zamówienia itd
Celem usługi jest również przygotowanie kursantów do Egzaminu PTE Level A1.

Efekty uczenia się

Poznajesz proste wyrażenia i zwroty które umożliwiają porozumiewanie się w sprawach konkretnych potrzeb życiowych.

Po opanowaniu zagadnień tego poziomu kursant będzie potrafił  stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada, potrafi opowiedzieć o jedzeniu,  które lubi, potrafi opoiwedzieć gdzie pracuje, jakie jest jego hobby oraz jak spędza czas.  Potrafi prowadzić prostą rozmowę z osobą posługującą się językiem angielskim, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Informacje na temat osiągniętych efektów uczenia się przez Uczestnika kursu:

Umiejętności

  1. Mówienie:

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Przedstawić się i udzielić o sobie podstawowych informacji np.: imię i nazwisko ,adres ,wiek , numer telefonu, adres mailowy itp.

Literować swoje dane osobowe, opowiadać o swojej rodzinie, proponować i akceptować propozycje w uprzejmy sposób, zamawiać jedzenie, prowadzić proste rozmowy o codziennym życiu i pracy, pytać o godzinę, rozmawiać o przeszłości w prostych zdaniach, pytać o godzinę, rozmawiać o ulubionym jedzeniu, pytać o informację np. godziny otwarcia sklepów, banku itp., kupować bilet podróżny, pytać o ważne daty, rozmawiać o przeszłości w prostych zdaniach, pytać oraz wyrażać własną opinię, pytać o drogę, rozmawiać o tym co lubi robić w wolnym czasie, formułować prośby w uprzejmy sposób, pytać oraz rozmawiać o planach na przyszłość.

2.Czytanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Przeczytać oraz zrozumieć proste teksty użytkowe takie jak: krótkie maile, blogi, menu, kwestionariusze, quizy, bardzo proste artykuły, fakty oraz bardzo proste opowiadania. Kursant rozumie ogólny sens danego tekstu.

3.Słuchanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Zrozumieć proste polecenia lektora prowadzącego kurs oraz zrozumieć ogólny sens słuchanego materiału jak również jest w stanie wychwycić ze słuchu poszczególne informacje takie jak: kiedy, gdzie, o której godzinie, z kim, za ile, co i kto itp.

4.Pisanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Napisać proste teksty używając słownictwa oraz struktur gramatycznych z którymi uczestnik zapoznał się na kursie na przykład: proste teksty o sobie, proste maile, proste opowiadania, krótkie notatki.

Wiedza

1.Uczestnik posiada kompetencje komunikacyjne w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1:

Cyfry 1-100, alfabet, państwa i narodowości, rodzina, uczucia, przedmioty, ubrania i kolory, jedzenie i picie, dni, miesiące, pory roku, godziny, określenia czasu, czynności codzienne, obsługa hotelu, transport, podróżowanie, daty, przymiotniki, czynności wakacyjne, wakacje, pieniądze, zakupy, kolokacje językowe, problemy.

2.Uczestnik ma opanowany zasób leksykalno-gramatyczny w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1:

Czasownik „be”, zaimki dzierżawcze i wskazujące, używa  present simple, past simple, „be going to”, czasowniki modalne: can, there is, there are, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

3.Uczestnik ma opanowane zwroty i sformułowania w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1

Kompetencje Społeczne:

Uczestnik potrafi współpracować efektywnie w grupie, potrafi nawiązać prostą interakcję językową z innymi osobami posługującymi się językiem angielskim,  jest pozytywnie zmotywowany do dalszego poszerzania wiedzy z języka angielskiego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Testy po każdym unicie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

PTE/ TOEIC bridge/ JETSET Level 2

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Centrum egzaminacyjne Magic KJAiN.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego ETS Global.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana III Sobieskiego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Pomarańczowa kamienica w centrum miasta.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Matlak

Anna Matlak

nauczyciel języka angielskiego/ egzaminator PTE
5 lat doświadczenia
magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym
5 lat

Zdjęcie Bucka Jadwiga

Bucka Jadwiga

nauczyciel języka angielskiego/ egzaminator PTE
4 lata
magister filologii angielskiej
4 lata

Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

nauczyciel języka angielskiego
15 lat
magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym
15 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

email: biuro@magic.edu.pl

tel: (+48) 608 833 220

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręczniki zakupione z własnych środków. Materiały dodatkowe zapewnione przez szkołę.

Warunki uczestnictwa

Należy zgłosić chęć udziału w kursie języka angielskiego na poziomie A1 do sekretariau szkoły pod numerem: 33 873 20 85

Uczestnicy "Kierunku Kariera." Powinni:

- Zgłosić do projektu w Centrum Planowania Kariery  w Krakowie

- Wziąść udział w Bilansie Kariery oraz podpisać umowę na realizację projektu na finansowanie szkolenia

- Ustalić szczegóły organizacyjne oraz podpisać umowę określającą zasady realizacji szkolenia wfirmie " Magic" Wadowice.

Usługobiorca w ramach usługi może również skorzystać z usługi egzaminacyjnej Toeic Bridge/ PTE lub Jetset.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie wszystkie osoby pragnące zapewnić sobie minimum samodzielności przy pobycie zagranicą.

"Podpisano umowę z WUP w Krakowie na realizację usługi w ramach projektu "Kierunek Kariera z wykorzystaniem bonów szkoleniowych."

Podpisano umowę z MARR w Krakowie na realizację usługi w ramach projektu "Małopolskie Bony Rozwojowe," z wykorzystaniem bonów szkoleniowych.

Podręcznik oraz ćwiczenia do zakupu na terenie szkoły we własnym zakresie.

Autorskie materiały dodatkowe zostaną zapewnione.

Ciasteczka>