Usługa - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - proces spawania MIG (131) w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Logo BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

4.4/5 z 127 ocen

Tytuł Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - proces spawania MIG (131) w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Numer usługi 2021/09/08/7768/1165384

Dostawca usług BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

Miejsce usługi Trzebinia

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 295,00 zł netto za osobę

2 295,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupa docelowa to kandydaci, którzy:

 • ukończyli co najmniej gimnazjum lub szkołę zawodową;
 • ukończyli 18 rok życia;
 • posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia kursu spawania.

W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Usługa adresowana do uczestników projektu ..Kierunku Kariera Zawodowa'

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 24-09-2021
Liczba godzin usługi: 153
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - proces spawania MIG (131) obejmuje:

33 godziny zajęć teoretycznych oraz 120 godziny zajęć pratycznych

1 godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut

1 godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut

PROGRAM  KURSU
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - proces spawania   MIG (131)  w ramach projektu  "Kierunek Kariera Zawodowa"
Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 2
Urządzenia spawalnicze 2
Bezpieczeństwa i higiena pracy 2
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej 2
Materiały dodatkowe do spawania 2
Spawanie w praktyce 2
Oznaczanie i wymiarowanie spoin 2
Metody przygotowania złączy do spawania 2
Kwalifikowanie spawaczy 2
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MIG 3
Materiały dodatkowe do spawania 1
Bezpieczeństwa i higiena pracy 1
Charakterystyka spawania MIG oraz typowe parametry 2
Aluminium i jego stopy, procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy 2
Spawalność i technika spawania. 2
Materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów 2
Złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie. 2
Instruktaż wstępny 2
Ćwiczenia praktyczne 118
Razem liczba godzin  153

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Urządzenia spawalnicze
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwa i higiena pracy
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Materiały dodatkowe do spawania
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Spawanie w praktyce
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Oznaczanie i wymiarowanie spoin
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody przygotowania złączy do spawania
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikowanie spawaczy
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Instruktaż wstępny
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MIG
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Materiały dodatkowe do spawania
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwa i higiena pracy
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyka spawania MIG oraz typowe parametry
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Aluminium i jego stopy, procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Spawalność i technika spawania
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
08-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
15-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
16-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
23-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
26-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
01-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa.
Przygotowanie uczestnika do wykonywania prac spawalniczych metodą MIG(131) obejmujących przygotowywanie i spawanie elementów stalowych i metali nieżelaznych (blach i rur) spoinami pachwinowymi, i w tym zakresie uczestnik nabywa wiedzę i umiejętności.

Efekty uczenia się

Wiedza – zna i rozumie poszerzony zbiór elementarnych faktów, prostych pojęć oraz zależności związanych z przygotowywaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi, w szczególności zna:

 • zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowymi;
 • budowę i zasady obsługi urządzeń, sprzętu i osprzętu spawalniczego;
 • zasady i sposoby przygotowania elementów konstrukcyjnych do spawania spoinami pachwinowymi;
 • zasady procesów technologicznych i technik spawania elementów konstrukcyjnych spoinami

pachwinowymi w różnych pozycjach spawania;

 • zasady i sposoby oceny wizualnej złączy spawanych spoinami pachwinowymi.

Umiejętności  – wykonuje proste zadania związane z przygotowywaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi według ogólnej instrukcji, najczęściej w typowych warunkach, w szczególności potrafi:

 • przestrzegać przepisów i zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowymi;
 • obsługiwać urządzenia, sprzęt i osprzęt spawalniczy;
 • przygotowywać elementy do spawania przez oczyszczenie obszaru spawania, ich dopasowanie i sczepianie;
 • dobierać zgodnie z dokumentacja techniczna materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metoda MIG;
 • wykonywać złącza spawane spoinami pachwinowymi w różnych pozycjach spawania;
 • dokonywać oceny wizualnej wykonanych złączy spawanych.

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje odpowiednie uprawnienia do  pracy na stanowisku spawacza i wykonywania spoin pachwinowych blach i rur w metodzie spawania MIG (131), zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Kompetencje społeczne

 • dostosowuje zachowanie do zmiennych okoliczności pracy podczas spawania,
 • osiąga wyznaczone rezultaty w zakresie spawania, pod kierunkiem osób nadzorujących,
 • współdziała w zorganizowanych warunkach w zakresie prac spawalniczych wykonywanych zespołowo,

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Końcowy egzamin teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji w Gliwicach zawiera opis uzyskanych kwalifikacji.

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydane przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa na podstawie normy PN-EN ISO 9606-1

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydawane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji w Gliwicach uprawnia do wykonywania zawodu spawacza

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 295,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 295,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł
w tym koszt walidacji netto 250,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 250,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 250,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 250,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Przemysłowa 8, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie

Ośrodek szkoleniowy BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Parking

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Gregorczyk

Andrzej Gregorczyk

Wykształcenie średnie techniczne - Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie.
12 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku wykładowca/instruktor tj.:
- Kurs Spawania Mag,
- Kurs Spawania Tig,
- Kurs Spawania Mig,
- Kurs Spawania Elektroda Otulona,
- Kurs Spawania Gazowego,
- Kurs Ręczny Przecinacz Tlenowy,
- Kurs Ręczny Przecinacz Plazmowy,
Dodatkowe uprawnienia:
- Kurs pedagogiczny,
- Kurs praktycznej nauki zawodu dla instruktorów,
- Uprawnienia spawacza MIG, TIG, MMA, MAG, Elektroda, Gazowe, Przecinacz tlenowy, Przecinacz plazmowy,

Zdjęcie Eugeniusz Winiarski

Eugeniusz Winiarski

Wykształcenie wyższe - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - magister inżynier mechanik.
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych Kierunek: maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego
22 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku wykładowca tj.:
- Kurs Spawania Mag,
- Kurs Spawania Tig,
- Kurs Spawania Mig,
- Kurs Spawania Elektroda Otulona,
- Kurs Spawania Gazowego,
- Kurs Ręczny Przecinacz Tlenowy,
Dodatkowe uprawnienia:
- Kurs pedagogiczny,
- Kurs praktycznej nauki zawodu dla instruktorów,
- Uprawnienia spawacza MAG, MIG, TIG, MMA, Gazowe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Kubańska

Monika Kubańska

email: m.kubanska@behap.pl

tel: (+48) 602 172 008

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymują na własność materiały szkoleniowe własnego opracowania firmy Behap-Bud s.c.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

Na kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

 • ukończyli co najmniej gimnazjum lub szkołę zawodową;
 • ukończyli 18 rok życia;
 • posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia kursu spawania.

W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Usługa z egzaminem. Egzamin prowadzony wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa
Nr W-19/IS-17

Koszt usługi 2295,00 zł

w tym koszt walidacji oraz certyfikowania -  250,00 zł

Ciasteczka>