Usługa - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - proces spawania TIG (141) w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Logo BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

4.4/5 z 127 ocen

Tytuł Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - proces spawania TIG (141) w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Numer usługi 2021/09/08/7768/1165350

Dostawca usług BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

Miejsce usługi Trzebinia

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 545,00 zł netto za osobę

1 545,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupa docelowa to kandydaci, którzy:

 • ukończyli co najmniej gimnazjum lub szkołę zawodową;
 • ukończyli 18 rok życia;
 • posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia kursu spawania.

W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Usługa adresowana do uczestników projektu ,,Kierunku Kariera Zawodowa"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 05-10-2021
Liczba godzin usługi: 103
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - proces spawania TIG(141) obejmuje:

23 godzin zajęć teoretycznych oraz 80 godziny zajęć pratycznych

1 godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut

1 godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut

PROGRAM  KURSU
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - proces spawania                TIG (141)  w ramach projektu  "Kierunek Kariera Zawodowa"
Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 2
Urządzenia spawalnicze 2
Bezpieczeństwa i higiena pracy 2
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej 2
Materiały dodatkowe do spawania 2
Spawanie w praktyce 2
Oznaczanie i wymiarowanie spoin 2
Metody przygotowania złączy do spawania 2
Kwalifikowanie spawaczy 2
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG 3
Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania 1
Bezpieczeństwo i higiena pracy - STIG 1
Instruktaż wstępny 2
Ćwiczenia praktyczne 78
Razem liczba godzin  103

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Urządzenia spawalnicze
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwa i higiena pracy
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Materiały dodatkowe do spawania
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Spawanie w praktyce
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Oznaczanie i wymiarowanie spoin
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody przygotowania złączy do spawania
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikowanie spawaczy
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy - STIG
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Instruktaż wstępny
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
13-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
28-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
08-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa.
Przygotowanie uczestnika do wykonywania prac spawalniczych metodą TIG(141), obejmujących przygotowywanie i spawanie spoinami pachwinowymi elementów wykonanych z blach i rur, w tym zakresie uczestnik nabywa wiedzę i umiejętności.

Efekty uczenia się

Wiedza – zna i rozumie poszerzony zbiór elementarnych faktów, prostych pojęć oraz zależności związanych z przygotowaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodą TIG, w szczególności zna:

 • zasady i przepisy BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowymi metodą TIG;
 • budowę i zasady obsługi sprzętu i osprzętu spawalniczego;
 • materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą TIG;
 • zasady i sposoby przygotowania elementów metalowych wykonanych z blach i rur do spawania spoinami pachwinowymi;
 • procesy technologiczne i techniki spawania spoinami pachwinowymi elementów wykonanych z blach i rur, w różnych pozycjach spawania;
 • zasady i metody oceny wizualnej złączy spawanych spoinami pachwinowymi.

Umiejętności – wykonuje proste zadania związane z przygotowaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi metodą TIG, w szczególności potrafi:

 • przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami pachwinowymi metoda TIG;
 • obsługiwać urządzenia, sprzęt i osprzęt spawalniczy;
 • dobierać materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą TIG;
 • przygotować elementy wykonane z blach i rur do spawania przez oczyszczenie obszaru spawania, dopasowanie i sczepianie ich;
 • wykonywać złącza spawane spoinami pachwinowymi, w różnych pozycjach spawania;
 • oceniać wizualnie wykonane złącza spawane.

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje odpowiednie uprawnienia do  pracy na stanowisku spawacza i wykonywania spoin pachwinowych blach i rur w metodzie spawania TIG (141), zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Kompetencje społeczne

 • wykonuje ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych,
 • pracuje i współpracuje w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób,
 • ocenia swoje działania w zakresie spawania palnikiem gazowym oraz ponosi odpowiedzialność za ich skutki

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Końcowy egzamin teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji w Gliwicach zawiera opis uzyskanych kwalifikacji.

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydane przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa na podstawie normy PN-EN ISO 9606-1

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydawane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji w Gliwicach uprawnia do wykonywania zawodu spawacza

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 545,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 545,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł
w tym koszt walidacji netto 250,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 250,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 250,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 250,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Przemysłowa 8, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie

Ośrodek szkoleniowy BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Parking

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Gregorczyk

Andrzej Gregorczyk

Wykształcenie średnie techniczne - Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie.
12 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku wykładowca/instruktor tj.:
- Kurs Spawania Mag,
- Kurs Spawania Tig,
- Kurs Spawania Mig,
- Kurs Spawania Elektroda Otulona,
- Kurs Spawania Gazowego,
- Kurs Ręczny Przecinacz Tlenowy,
- Kurs Ręczny Przecinacz Plazmowy,
Dodatkowe uprawnienia:
- Kurs pedagogiczny,
- Kurs praktycznej nauki zawodu dla instruktorów,
- Uprawnienia spawacza MIG, TIG, MMA, MAG, Elektroda, Gazowe, Przecinacz tlenowy, Przecinacz plazmowy,

Zdjęcie Eugeniusz Winiarski

Eugeniusz Winiarski

Wykształcenie wyższe - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - magister inżynier mechanik.
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych Kierunek: maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego
22 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku wykładowca tj.:
- Kurs Spawania Mag,
- Kurs Spawania Tig,
- Kurs Spawania Mig,
- Kurs Spawania Elektroda Otulona,
- Kurs Spawania Gazowego,
- Kurs Ręczny Przecinacz Tlenowy,
Dodatkowe uprawnienia:
- Kurs pedagogiczny,
- Kurs praktycznej nauki zawodu dla instruktorów,
- Uprawnienia spawacza MAG, MIG, TIG, MMA, Gazowe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Kubańska

Monika Kubańska

email: m.kubanska@behap.pl

tel: (+48) 602 172 008

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymują na własność materiały szkoleniowe własnego opracowania firmy Behap-Bud s.c.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

Na kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

 • ukończyli co najmniej gimnazjum lub szkołę zawodową;
 • ukończyli 18 rok życia;
 • posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia kursu spawania.

W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Usługa z egzaminem. Egzamin prowadzony wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa
Nr W-19/IS-17

Koszt usługi 1545,00 zł

w tym koszt walidacji oraz certyfikowania -  250,00 zł

Ciasteczka>