Usługa - Kurs języka angielskiego - zajęcia indywidualne - Kierunek Kariera - poziom B2 - 30 godzin [FORMA ZDALNA]

Logo SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska

4.4/5 z 161 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego - zajęcia indywidualne - Kierunek Kariera - poziom B2 - 30 godzin [FORMA ZDALNA]

Numer usługi 2021/09/06/8389/1163429

Dostawca usług SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

2 250,00 zł netto

2 250,00 zł brutto

75,00 zł netto za godzinę

75,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy wszystkich szczebli zawodowych, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i umiejętności z języka obcego.

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 20-09-2021
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych (1 godz. = 45 minut). Lektor realizuje wszystkie sprawności językowe (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie), bazując na podręcznikach oraz ćwiczeniach autorskich dostosowanych do potrzeb i umiejętności słuchaczy. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim ze szczególnym naciskiem na komunikację, jak i codzienne interakcje językowe. Nauczyciel sukcesywnie wprowadza nowe słowa i wyrażenia, pokazując ich zastosowanie w kontekście.

Program realizuje standardy, które są zgodne z Common European Framework of Reference (tj. Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Poziom B2

SŁUCHANIE

Uczestnik poznaje dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz uczy się nadążać za skomplikowanymi wywodami. Uczestnik uczy się zrozumieć wiadomości telewizyjne i programy o sprawach bieżących, a także filmy w standardowej odmianie języka.

CZYTANIE

Uczestnik poznaje artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Uczestnik poznaje współczesną prozę literacką.

MÓWIENIE

Uczestnik uczestniczy w rozmowach płynnie i spontanicznie, uczy się prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów. Uczestnik uczy się formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Uczy się wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

PISANIE

Uczestnik uczy się pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami. Poznaje konstrukcję rozprawki oraz wypracowania, uczy się przekazywać informacje oraz rozważać argumenty za i przeciw. Uczy się pisać listy, w których podkreśla znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
21-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
23-09-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
28-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
02-11-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka angielskiego w formie wideokonferencji
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych uczestnika kursu w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B2, zgodnym z Common European Framework of Reference (tj. Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu na danym poziomie językowym, efekty nauki języka angielskiego będą kształtowały się następująco:

B2 – Osoba rozumie główne idee złożonego tekstu na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusje techniczne ze swojej dziedziny specjalizacji. Potrafi komunikować się z płynnością i spontanicznością. Potrafi opracować przejrzysty, szczegółowy tekst na szeroki zakres tematów i wyjaśnić punkt widzenia na temat aktualnego problemu, podając jego zalety i wady.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test podsumowujący zdobytą wiedzę, przeprowadzany na ostatnich zajęciach w formie zdalnej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 2 250,00 zł
Koszt usługi brutto 2 250,00 zł
Koszt godziny netto 75,00 zł
Koszt godziny brutto 75,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Beata Chrust

Beata Chrust

Obszar specjalizacji: Filologia angielska - język ogólny, biznesowy i specjalistyczny, wszystkie poziomy zaawansowania.
Doświadczenie zawodowe: Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako lektor języka angielskiego. Doświadczenie zdobywała pracując w szkołach językowych oraz jako prywatny
korepetytor. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe na wszystkich poziomach zaawansowania dla osób dorosłych.
Wykształcenie wyższe - od 2008 r. magister filologii angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Justyna Osiecka

Justyna Osiecka

email: info@szkolanakolach.pl

tel: (+48) 733 170 333

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dla uczestników usługi:

  • materiały piśmienne - ćwiczenia autorskie w formie elektornicznej, materiały z prasy, telewizji i internetu (również video), materiały dostępne na rynku wydawnicznym, egzamin próbny TGLS Direct.
  • teczka, długopis, notes.
  • podręcznik (dodatkowo płatny, ok. 80-100 zł od osoby).

Warunki uczestnictwa

  • W przypadku osób, których poziom językowy jest wyższy niż początkujący, obowiązkowy jest test określający umiejętności językowe.
  • Podpisanie umowy z SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska, określającej warunki świadczenia usługi.
  • Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną TGLS Direct w SNK (numer usługi: 2021/09/06/8389/1163431).

Informacje dodatkowe

Kurs trwa 15 spotkań po 90 minut (30 godz. dydaktycznych).

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera.

Informujemy, że z przyczyn technicznych, zajęcia z dnia 23.09.2021 zostały przełożone na 29.09.2021, godz. 11:30-13:00.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

a) platforma: aplikacja Zoom;

b) minimalne wymagania sprzętowe:

- komputer stacjonarny, laptop, tablet lub inne urządzenie mobilne;

- głośniki i mikrofon - wbudowane, wejście USB lub bezprzewodowe Bluetooth;

- kamerka internetowa - wbudowana lub wejście USB;

- system operacyjny - macOS, Windows 10, Windows 8 lub 8.1, Windows 7, Ubuntu 12.04 lub wyższy;

c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego:

- połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)

- przeglądarki:

  • Windows: Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+
  • macOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
  • Linux: Firefox 27+, Chrome 30+

d) niezbędne oprogramowanie:

- materiały będą udostępnianemiędzyinnymi w formatach: .pdf, .doc, .odt; do ich odczytania będą potrzebne programy - odpowiednio: Adobe Acrobat Reader, Microsoft Word lub OpenOffice lub LibreOffice.

Ciasteczka>