Usługa - Kurs na prawo jazdy kat. A wraz z opłatami egzaminacyjnymi- KIERUNEK KARIERA

Logo Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

4.6/5 z 1331 ocen

Tytuł Kurs na prawo jazdy kat. A wraz z opłatami egzaminacyjnymi- KIERUNEK KARIERA

Numer usługi 2021/09/06/27851/1163054

Dostawca usług Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

Miejsce usługi Krosno

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 707,32 zł netto

2 100,00 zł brutto

56,91 zł netto za godzinę

70,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać prawo jazdy kat. A

Usługa adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 14-09-2021
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne- prawo jazdy kat. A: 4 godziny lekcyjne (pierwsza pomoc)

Zajęcia praktyczne- prawo jazdy kat. A: 20 godzin zegarowych, 26 godzin lekcyjnych

Łączna liczba godzin: 24; liczba godzin lekcyjnych: 30

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
14-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. A

Efekty uczenia się

Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu na Prawo Jazdy w zakresie kat. A:

-"Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy”. W zakresie tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do sprawdzenia:

 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu w spryskiwaczach,
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • działanie świateł drogowych,
 • działanie świateł hamowania „STOP”,
 • działanie świateł cofania,
 • działanie świateł kierunkowskazów,
 • działanie świateł awaryjnych,
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
 • Na wykonanie tego zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

-"Zadania na placu manewrowym polegające na samodzielnym prowadzeniu pojazdu" W zakresie tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia pojazdu:

 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,
 • slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu),
 • slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym),
 • ominięcie przeszkody.

-"Zadania w ruchu drogowym polegające na samodzielnym prowadzeniu pojazdu w ruchu miejskim" W zakresie tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia pojazdu:

 • prowadzenie pojazdu w ruchu miejskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzaminy wewnętrzne

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt usługi netto 1 707,32 zł
Koszt usługi brutto 2 100,00 zł
Koszt godziny netto 56,91 zł
Koszt godziny brutto 70,00 zł
w tym koszt walidacji netto 146,34 zł
w tym koszt walidacji brutto 180,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Naftowa 18, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie

Ośrodek Szkolenia Kierowców DUET Robert Bęben, 38-400 Krosno ul. Naftowa 18

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Bęben

Robert Bęben

Właściciel OSK, Trener- Wykładowca, organizacja szkolenia.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Robert Bęben

Robert Bęben

email: duetosk@gmail.com

tel: (+48) 696 840 014

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

-inne pomoce

Warunki uczestnictwa

-PKK (Profil Kierowcy)

Informacje dodatkowe

Harmonogram zajęć teoretycznych jest planowany odpowiednio z każdą grupą wykładową z uwagi na to, że zajęcia odbywają się grupowo.

Harmonogram zajęć praktycznych jest planowany odpowiednio z każdym uczestnikiem kursu z uwagi na to, że zajęcia odbywają się indywidualnie.

Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy prowadzone są przez instruktorów nauki jazdy.

Cena usługi zawiera koszty egzaminów:

-egzamin praktyczny kat. A- 180zł.

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera.

Ciasteczka>