Usługa - Pilot bezzałogowych statków powietrznych (dronów) Europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku wraz z cyfrową rejestracją lotów - CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Logo AIRBORN SP. Z O.O.

4.9/5 z 293 ocen

Tytuł Pilot bezzałogowych statków powietrznych (dronów) Europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku wraz z cyfrową rejestracją lotów - CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Numer usługi 2021/09/06/34990/1162276

Dostawca usług AIRBORN SP. Z O.O.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

76,92 zł netto za osobogodzinę

76,92 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony jest dla osób zarówno początkujących jak i dla osób posiadających umiejętności w użytkowaniu BSP.

W związku z szerokim zastosowaniem technologii dronowej odbiorcą szkolenia może być praktycznie każdy. Do najbardziej podstawowych grup odbiorców mogą należeć osoby z branży: budownictwa, geodezji, fotografii, rolnictwa, detektywistki, ochrony osób i mienia, a także służby specjalistyczne (nadleśnictwo, straż miejska, straż przybrzeżna, policja, straż pożarna, straż graniczna itd.).

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 21-10-2021
Liczba godzin usługi: 26
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Część teoretyczna ZDALNIE 16 godzin

a) przepisy lotnicze

b) ograniczenia możliwości człowieka

c) procedury operacyjne

d) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu

 e) ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych

 f) meteorologia

g) osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie

 h) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

DJI GO 4 - 4 godziny

1. Wstęp do DJI GO 4

2. Ustawienia główne aplikacji

3. Główne ustawienia sterownika

4. Nawigacja wizyjna

5. Aparatura sterująca

6. Transmisja obrazu

7. Ustawienia akumulatora

8. Gimbal

9. Ustawienia kamery

10. Mapa

11. Telemetria lotu

12. Inteligentne tryby lotu

13. Smart RTH

14. Status BSP

15. Inne

PANSA UTM CYFROWA REJESTRACJA LOTÓW 6 godzin

 1. Dostęp do platformy – materiały dla kursantów.
 2. Wprowadzenie do systemu PansaUTM, Droneradar.
 3. Krótkie omówienie koncepcji U-Space oraz DJI GEO Zones.
 4. Krótkie przypomnienie podziału na kategorie lotów, obowiązującego od 31.12.2020.
 5. Droneradar - kompleksowa konfiguracja, zakładanie konta i przegląd funkcji.
 6. PansaUTM - kompleksowa konfiguracja, zakładanie konta i przegląd funkcji.
 7. Omówienie schematu planowania misji, uzyskiwania zgód i koordynacji lotów poprzez systemy cyfrowej koordynacji lotów.
 8. Przegląd obowiązków i ograniczeń dla wszystkich stref geograficznych.
 9. Case study - analiza przypadków - prezentacja kompletnych przykładów zaplanowanych.
 10. Case study - wspólna analiza realizacji kilku przykładowych zadań.

Ilość godzin zdalnych :26

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE W CZASIE RZYCZYWISTYM a) przepisy lotnicze, b) ograniczenia możliwości człowieka, c) procedury operacyjne, d) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
Data realizacji zajęć
25-10-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE W CZASIE RZYCZYWISTYM e) ogólna wiedza na temat systemów BSP, f) meteorologia
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE W CZASIE RZYCZYWISTYM g) osiągi systemów BSP h)ryzyko
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE W CZASIE RZYCZYWISTYM g) osiągi systemów BSP h)ryzyko
Data realizacji zajęć
28-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE, Wykład w czasie rzeczywistym - DJI GO 4
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE -WYKŁAD W CZASIE RZECZYWISTYM - Cyfrowa koordynacja lotów- PANSA UTM
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu przygotowanie teoretyczne kursanta umożliwiające przystąpienie do części praktycznej szkolenia - na pilota bezzałogowych statków powietrznych.

Efekty uczenia się

Efekty dotyczące wiedzy :

 • Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę pozwalającą  na zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu kompetencji pilota BSP  i uprawniającego do wykonywania lotów BSP w kategorii szczególnej o średnim ryzyku
 • Posiada świadomość istnienia przepisów prawa,
 • Uczestnik szkolenia charakteryzuje, rozróżnia strefy powietrzne
 • Uczestnik szkolenia definiuje opisy zastosowań dronów
 • Uczestnik szkolenia zna i omawia zasady etyki w pracy pilota drona
 • Uczestnik szkolenia definiuje i rozróżnia rodzaje chmur
 • Uczestnik szkolenia definiuje i rozróżnia rodzaje uprawnień w polskim prawie (dot. pilota drona)

Efekty dotyczące umiejętności :

 • Uczestnik szkolenia dobiera właściwe baterie, akumulatory i inny osprzęt do drona
 • Potrafi stosować przepisy prawa ich podczas lotów w zasięgu wzroku operatora, sposobów użytkowania przestrzeni powietrznej oraz jej właściwej, prawidłowej rezerwacji.
 • Uczestnik szkolenia potrafi  wykonywać odpowiednie figury, prawidłowo obsługiwać drona wykorzystując jego możliwości, zna zasady bezpieczeństwa i jest świadomy skutków nieodpowiedniego posługiwania się sprzętem.
 • Uczestnik szkolenia nabywa kwalifikacje uprawniające do wykonywania lotów o średnim ryzyku

Efekty dotyczące kompetencji społecznych :

 • Uczestnik szkolenia stosuje zasady komunikacji interpersonalnej
 • Uczestnik szkolenia jest świadomy posiadanych umiejętności i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, które pozwolą na rozszerzenie profilu działalności firmy, zwiększenie różnorodności pozyskiwanych zleceń, co naturalnie przekłada się na wzrost dochodu firmy
 • Uczestnik szkolenia ma świadomośc poziomu swojej wiedzy i umiejętności
 • Uczestnik szkolenia ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalnia wiedzy i umiejętności
 • Uczestnik szkolenia ma świadomość i przestrzega zasad etyki zawodowej

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez egzamin końcowy 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez egzamin teoretyczny - test wielokrotnego wyboru

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN wraz z opisem efektów kształcenia , po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego.


Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

tak.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Certyfikat wydany przez AIRBORN wraz z efektami kształcenia

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację AIRBORN Sp.z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 76,92 zł
Koszt osobogodziny brutto 76,92 zł
w tym koszt walidacji netto 100,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 100,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Włodzimierz Wawro

Włodzimierz Wawro

Nauczyciel informatyki, wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, przedsiębiorca, trener i fotograf. 20 lat doświadczenia w fotografii (fotograf m.in. w Tańcu z Gwiazdami, wydarzeń w tańcu towarzyskim rangi Mistrzostw Europy i Świata, sportowych osób niepełnosprawnych m.in. oficjalny fotograf Mistrzostw Europy i Świata w piłce siatkowej na siedząco) 15 lat doświadczenia trenerskiego w zakresie szkoleń sprzedażowych, menadżerskich 5 lat doświadczenia w lataniu dronami , a od 2019 roku instruktor nauki latania dronami. Posiada uprawnienia do egzaminowania szkoleń z zakresu pilotażu dronów w kategoriach szczególnych

Zdjęcie PATRYK ZARZYCKI

PATRYK ZARZYCKI

Student, aktualnie na 6. semestrze kierunku "Automatyka i Robotyka", specjalizacja "Robotyka i Systemy Mechatroniczne" na wydziale "Elektrotechniki i Automatyki" na Politechnice Gdańskiej. Od roku instruktor pilotażu bezzałogowych statków powietrznych. Prowadzi szkolenia praktyczne (w powietrzu) oraz teoretyczne m. in. z zakresu cyfrowej koordynacji lotów, systemów PansaUTM i Droneradar. Drony to nie tylko jego praca, ale też pasja. Od niedawna konstruuje drony wyścigowe. Interesuje się szybownictwem. , INS.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Grzegorz Herzberg

Grzegorz Herzberg

email: kursy@airborn.aero

tel: (+48) 570 706 570

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Informacje dodatkowe

część teoretyczna szkolenia - po jej ukończeniu możliwe jest przystąpienie do części praktycznej

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

 1. minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji,

- komputer podłączony do Internetu

- system: Windows 10, Windows 8 lub 8.1, Windows 7, Windows Vista z zainstalowanym dodatkiem SP1 lub nowszym, Windows XP z zainstalowanym dodatkiem SP3 lub nowszym, macOS X z macOS 10.7 lub nowszy, Linux Ubuntu 12.04 lub nowszy, Linux Mint 17.1 lub nowszy, Linux fedora 21 lub nowszy

- procesor Single Core 1Ghz lub wyższy, rekomendowany Dual Core 2GHZ lub wyższy

- rekomendowane 4Gb pamięci RAM

- mikrofon - wbudowany lub podłączany przez wejście USB

- głośniki - wbudowane lub podłączane przez wejście USB

- kamera - wbudowane lub podłączana przez wejście USB 

 1. minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik,

- minimalnie: dostęp do łącza w jakości 3G

- zalecane prędkości łącza internetowego, dla bardzo dobrej jakości obrazu i dźwięku: 800kbps/1.0Mbps (pobieranie/wysyłanie)

 1. niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,

- przeglądarka Chrome w wersji min. 72 lub nowszej

 1. okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line

Link będzie aktywny przez wszystkie dni trwania szkolenia, w godzinach, w których szkolenia ma się odbywać oraz 5 minut przed rozpoczęciem szkolenia każdego dnia

Ciasteczka>