Usługa - E-learning - język angielski branżowy dedykowany przedsiębiorcom i pracownikom działającym w branży przemysłowej przy obsłudze i konserwacji urządzeń

Logo Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

4.9/5 z 1032 ocen

Tytuł E-learning - język angielski branżowy dedykowany przedsiębiorcom i pracownikom działającym w branży przemysłowej przy obsłudze i konserwacji urządzeń

Numer usługi 2021/09/06/5246/1162144

Dostawca usług Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna

Status usługi opublikowana

PLN

6 250,00 zł netto za osobę

6 250,00 zł brutto za osobę

69,44 zł netto za osobogodzinę

69,44 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Przedsiębiorcy i ich pracownicy na co dzień mający do czynienia z klientami i kontrahentami posługującymi się językiem angielskim, chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim biznesowym, odnoszącym się do obszaru produkcji, obsługi maszyn, utrzymania linii oraz współpracy z kontrahentami, w przedsiębiorstwach działających w branży sprzątającej / przemysłowej.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 22
Data zakończenia rekrutacji: 31-12-2021
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Test wstępny języka angielskiego. 

2. Komunikacja w języku angielskim codziennym - rozwój umiejętności posługiwania się tym językiem (dobór zakresu, slajdów, ćwiczeń zostanie zrealizowany na podstawie wyników testu wstępnego)

3. Język angielski biznesowy - z klientami i kontrahentami, negocjacje handlowe, ustalanie potrzeb i preferencji, przedstawienie oferty, ustalenie warunków kontraktu, rozwiązywanie konfliktów, obsługa klienta i kontrahenta, itp.

4. Rozmowy i korespndencja pisemna z klientami i kontrahentami - oferty, zamówienia, faktury, umowy, korespondencja e-mail.

5. Słowinictwo i zwroty charakterystyczne dla branży sprzątającej / przemysłowej - komunikacja z klientami i kontrahentami. 

6. Doskonalenie komunikacji w języku biznesowym charakterystycznym dla branży sprzątającej / przmysłowej - test końcowy.

Uczestnicy szkolenia w całym okresie jego trwania mają zagwarantowany nieprzerwany dostęp do platformy e-learnigowej, 24 h na dobę. Użytkownik indywidualny otrzymuje dostę do platformy na której znajdzie kurs e-learningowy składający się z materiałów ok. 110 filmów + ok. 220 tablic/slajdów, zestawy testów, ćwiczeń, casstadów, wideotutoriali.

W trakcie kursu uczestnik będzie miał również dostęp do indywidualnych godzin z lektorem. 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji w języku angielskim. Po szkoleniu uczestnik umie posługiwać się nim, ma kompetencje społ.w kształceniu się w j.angielskim. Cel społ.to dzielenie się wiedzą i stabilizacja zawodowa, możliwość awansu i generowania przychodów firmy. Udział w usłudze zwiększa efektywność zadań z wykorzystaniem j.angielskiego. W wyniku udziału w usłudze zostanie osiągnięty cel edukacyjny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje w zakresie komunikowania się w języku angielskim,  związanym również kontaktami z klientami i kontrahentami (B2B) w branży sprzątającej / przemysłowej oraz innymi przedstawicielami otoczenia firmy, którzy na co dzień posługują się językiem angielskim. Uczestnik nabędzie więdzę i praktyczną umiejętność prowadzenia rozmów z klientami i kontrahentami, przedstawiania oferty, zamykania procesu realizacji świadczonych usług, rozmów związanych z ewentualnymi reklamacjami i obiekcjami, rozwiązywaniem konfliktów, obsługą płatności itp. oraz prowadzenia korespondencji pisemnej z klientami i kontrahentami  - utrzymanie linii produkcyjnej. Efektem kształcenia będzie wzrost możliwości świadczenia dodatkowych usług na terenach zakładów w kórych używany jest j. angielski, obsługa i utrzymanie w czystości zakładów w których są one opisane w j. anglskim oraz pozytywny wizerunek firmy, wynikający z efektywnej i płynnej komunikacji z klientami i kontrahentami anglozjęzycznymi. Efektym społecznym kształcenia będzie wzrost pozycji zawodowej uczestnika, stabilizacja zatrudnienia, wzrost wynagrodzenia, nabycie umiejętności dalszego samokształcenia i kreowania postaw etycznych.

Każdy z Uczestników usługi rozwojowej będzie miał dostęp do ok. 110 filmów edukacyjnych oraz ok. 220 tablic/slajdów. Usługa ma charakter szkolenia e-learningowego. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- test wiedzy przed szkoleniem i po szkoleniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto 69,44 zł
Koszt osobogodziny brutto 69,44 zł

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Kotas

Marcin Kotas

email: marcinkotas@everest.com.pl

tel: (+48) 500 582 587

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- dostęp do platformy wiedzy e-learningowej.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

- platforma e-lerningu szkolenie w formie zdalnej. 

Ciasteczka>