Usługa - Igłoterapia sucha

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1177 ocen

Tytuł Igłoterapia sucha

Numer usługi 2021/09/04/36350/1161771

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 200,00 zł netto za osobę

3 200,00 zł brutto za osobę

61,54 zł netto za osobogodzinę

61,54 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

‣ medycyny

‣ akupunktury

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 13-01-2022
Liczba godzin usługi: 52
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

‣ Struktura układu mięśniowo-powięziowego – architektura, przebiegi, topografia, palpacja, badanie
kliniczne
‣ Unerwienie układu mięśniowo-powięziowego – pochodzenie, przebiegi, topografia, palpacja, strefy
ryzyka
‣ Unaczynienie układu mięśniowo-powięziowego – pochodzenie, przebiegi, topografia, palpacja, strefy
ryzyka
‣ Fizjologia i patofizjologia skurczu mięśniowego
‣ Definicje i terminologia MTrPs
‣ Zaburzenia histologiczne, bioemchaniczne, hemodynamiczne, biochemiczne i czynnościowe
wywołane aktywnością MTrPs – przegląd literatury
‣ Hipotezy patofizjologii MTrPs – przegląd literatury
‣ Podstawy nauk o bólu mięśniowym
‣ Dysfunkcje motoryczne, sensoryczne i autonomiczne w wyniku aktywności punktów spustowych
‣ Czynniki wywołujące i podtrzymujące aktywność MTrPs
‣ Kryteria diagnostyczne mięśniowo-powięziowego zespołu bólowego
‣ Diagnostyka różnicowa pod kątem MPS i MTrPs
‣ Metodyka zabiegów igłoterapeutycznych, w tym:
- Wskazania i przeciwwskazania do DN
- Informowanie i zgoda pacjenta
- Przygotowanie miejsca i narzędzi zabiegowych
- Dobór igły, metody stabilizacji tkanki, zasady wkłucia, penetracji i manipulacji igłą
- Zasady wzbudzania i kontrolowania intensywności odpowiedzi zabiegowych
- Postępowanie pozabiegowe, minimalizacja tkliwości pozabiegowej
- Postępowanie w przypadku niepożądanych odpowiedzi śród- i pozabiegowych oraz komplikacji

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Powitanie i wprowadzenie. Patogeneza i patofizjologia punktów spustowych. Zespół bólu mięśniowo-powięziowego. Choroby i problemy inicjujące, podtrzymujące i towarzyszące.
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kryteria diagnostyczne. Sposoby i metodyka badania. Kwalifikacje do zabiegu igłoterapii suchej.
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wskazania i przeciwwskazania do igłoterapii suchej. Niepożądane odpowiedzi pozabiegowe. Bezpieczeństwo i higiena.
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja pareidolia. Wpływa DN oczami badań naukowych.
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Formy i metodyka stymulacji śródmięśniowej. DN: infraspinatus
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
18:45
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: supraspinatus, teres minor, teres major, latissimus dorsi
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: trapezius descendens, transversus, levator scapulae
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: trapezius ascendens, rhomboideii, subscapularis pars superior
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: pectoralis major, deltoideus anterior, medius, posterior
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: subscapularis pars inferior, pectoralis minor
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: gluteus maximus pars superior, inferior, gluteus medius
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: gluteus minimus, tensor fascia lata, rectus femoris, sartorius, iliposoas pars inferior
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: adductor longus, brevis, magnus
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Powitanie i powtórzenie informacji z modułu 1
Data realizacji zajęć
11-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: triceps brachii, biceps brachii, brachialis, coracobrachialis
Data realizacji zajęć
11-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: biceps brachii, brachialis, coracobrachialis
Data realizacji zajęć
11-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: brachioradialis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum communis, extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris, anconeus
Data realizacji zajęć
11-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: pronator teres, flexor carpi radialis, palmares longus, flexor digitorum superficialis, flexor carpi ulnaris
Data realizacji zajęć
11-02-2022
Godzina rozpoczęcia
18:45
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, extensor indicis
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, biceps femoris, semitendinosous, semimembranosous
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: gastrocnemius lateralis et medialis, soleus, tibialis posterior, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: tibialis anterior, extensor hallucis longus, peroneus longus, peroneus brevis
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: grupa mięśni przykręgosłupowych odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego, quadratus lumborum
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: grupa mięśni przykręgosłupowych odcinka szyjnego, scalenus medius, SCM
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
DN: mięśnie lokalne / głębokie ręki i stopy
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Pytanie, wątpliwości. Powtórka wybranych technik. Egzamin praktyczny.
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z podstawami oddziaływania, metodyką zabiegową oraz bezpieczeństwem zabiegów DN (Dry needling). Kursant pozna mechanizmy bólu lokalnego i rzutowanego, mechanizmy powstawania i utrzymywania się zespołów bólu oraz zrozumie współwystępowanie dysfunkcji somatycznych, trzewnych i autonomicznych. Kursant będzie potrafił wykonać celowany, prawidłowo metodyczny zabieg DN. Uczestnik zdobędzie zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • przeprowadza wywiad i badanie kliniczne w kontekście mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych,
 • różnicuje dysfunkcje i patologie somatyczne, trzewne i autonomiczne w kontekście mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych,
 • wie jak rozpoznać wzorce rzutowanego bólu mięśniowo-powięziowego,
 • zna metodykę bezpiecznego wykonywania zabiegu DN,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • planuje i wykonuje terapię punktów spustowych metodą DN,
 • zapobiega i potrafi postępować w przypadkach niepożądanych odpowiedzi i komplikacji śród- i pozabiegowych,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 61,54 zł
Koszt osobogodziny brutto 61,54 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Saska 27, 30-702 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Karol Szapel

Karol Szapel

Fizjoterapia, Osteopatia
Karol Szapel specjalizuje się w rehabilitacji neuro-ortopedycznej. Od ponad 14 lat pracuje z pacjentami głównie skupiając się na leczeniu zachowawczym bólu ostrego i przewlekłego oraz fizjoterapii opartej na analizie biomechanicznej oraz procesach desensytyzacji obwodowej i ośrodkowej. Karol Szapel jest czynnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń:
IASP - International Association for the Study of Pain
IMS - International Myopain Societ

Karol Szapel jest absolwentem fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W latach 2007 -2008 zdobywał wiedzę w dziedzinie terapii manualnej kończąc Ortopedyczną Terapię Manualną OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept International™. Następnie studiował osteopatię na Flanders International College of Osteopathy.

Jest dydaktykiem z 10-letnim doświadczeniem. Instruktor szkoleń z igłoterapii suchej punktów spustowych, anatomii palpacyjnej i biomechaniki oraz asystent kursu zintegrowanych manipulacji stawowych.
Od 2008 roku prowadzi ośrodek szkolenia podyplomowego OFC Terapia Manualna, który zoorganizował ponad 100 szkoleń, seminariów i warsztatów podyplomowych dla specjalistów z dziedziny fizjoterapii, terapii manualnej i osteopatii.
W latach 2009-2013 współtworzył i pełnił obowiązki dyrektora koordynacyjnego w szkole osteopatii Flanders International College of Osteopathy Polska.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wioleta Wójcik

Wioleta Wójcik

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 537 453 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii/medycyny/akupunktury, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia/medycyna/akupunktura, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia/medycyna/akupunktura.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim


Organizator zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne)


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności miejsc na szkolenie oraz o zapis na listę Uczestników przez stronę https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na wybrany kurs


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 52 godziny), co stanowi 39 godziny zegarowe

Ciasteczka>