Usługa - USG dla fizjoterapeutów. Terapia sonofeedback.

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1220 ocen

Tytuł USG dla fizjoterapeutów. Terapia sonofeedback.

Numer usługi 2021/09/03/36350/1161619

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

54,05 zł netto za osobogodzinę

54,05 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 18
Data zakończenia rekrutacji: 18-02-2022
Liczba godzin usługi: 37
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

- Wprowadzenie do zasad przeprowadzania badania ultrasonograficznego (USG).

- Podstawy patofizjologii narządu ruchu.

- Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie:

 • stawu skokowego,
 • stawu kolanowego,
 • stawu biodrowego,
 • stawów obręczy barkowej,
 • stawu łokciowego,
 • stawu nadgarstkowego.

- Sonofeedback w terapii:

 • stawu kolanowego,
 • grzbietu - mięsień wielodzielny,
 • stawu barkowego,
 • mięśni brzucha.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie techniczne do zasad przeprowadzania badania ultasonograficznego.
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do USG ścięgien, więzadeł, nerwów, naczyń, chrząstki oraz kości.
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu kolanowego - wprowadzenie, demonstracja, zajęcia praktyczne.
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu kolanowego - ćwiczenia praktyczne.
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu skokowego USG ścięgna Achillesa - wprowadzenie, demonstracja, zajęcia praktyczne.
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne - USG staw skokowy, stopa.
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu biodrowego - wprowadzenie, demonstracja, ćwiczenia praktyczne.
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowanie w fizjoterapii terapii sonofeedback. Sonofeedback w terapii stawu kolanowego i biodrowego - demonstracja, ćwiczenia.
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Sonofeedback w terapii grzbietu - mięsień wielodzielny, demonstracja, ćwiczenia.
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie. Zakończenie I zjazdu.
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawów obręczy barkowej, stawu ramiennego - wprowadzenie, demonstracja, zajęcia praktyczne.
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawów obręczy barkowej, stawu ramiennego.
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu łokciowego - wprowadzenie, demonstracja, zajęcia praktyczne.
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu łokciowego - ćwiczenia praktyczne.
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Sonofeedback w terapii barku. Sonofeedback mięśni brzucha.
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu nadgarstkowego - wprowadzenie, demonstracja, zajęcia praktyczne.
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie, powtórka kończyna górna, ćwiczenia praktyczne: screening USG.
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie, powtórka kończyna dolna, ćwiczenia praktyczne: screening USG.
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Powtórka i ćwiczenia na życzenie wybranych elementów badania USG i sonofeedback USG.
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie szkolenia. Zakończenie. Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z metodyką wykonywania badania USG narządu ruchu. Uczestnik pozna możliwości wykorzystania w fizjoterapii metody sonofeedback. Uczestnik nabędzie umiejętności pozwalające zrozumieć i bardziej precyzyjnie interpretować pod względem funkcjonalnym wyniki badań USG. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik zdobędzie zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii z wykorzystaniem USG.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna metodykę wykonywania badania USG narządu ruchu,
 • zna możliwości wykorzystania metody sonofeedack w fizjoterapii,
 • zna podstawy patofizjologii narządu ruchu.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę,
 • potrafi interpretować pod względem funkcjonalnym wyniki badań USG,
 • wyciąga wnioski z badania USG i planuje celowaną terapię.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 54,05 zł
Koszt osobogodziny brutto 54,05 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Beskidzka 30C, 30-611 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Aleksander Zagórski

Aleksander Zagórski

Fizjoterapia, Nauki medyczne
Dr n med. Aleksander Zagórski
Dr n med. Aleksander Zagórski jest absolwentem AWF w Krakowie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) w Katowicach, gdzie obronił pracę doktorską. W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.
Dr n med. Aleksander Zagórski to wieloletni nauczyciel akademicki „anatomii prosektoryjnej” w Zakładzie Anatomii Prawidłowej ŚUM w Katowicach, a także „anatomii funkcjonalnej” oraz „biomechaniki” w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (KWSPZ). Międzynarodowy Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej EFR. Autor artykułów i prac badawczych z zakresu anatomii i fizjoterapii. Współautor monografii „Atlasu Rehabilitacji Ruchowej”.

Zdjęcie Adrian Kużdżał

Adrian Kużdżał

Fizjoterapia
Dr Adrian Kużdżał jest kierownikiem Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych na Wydziale Medycznym, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyrektor i kierownik Zespołu Fizjoterapii w Centrum Rehabilitacji MEDFIT w Krakowie.
Dr Adrian Kużdżał jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich AWF Kraków. Ukończył ponad 30 krajowych i międzynarodowych kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii, diagnostyki narządu ruchu oraz terapii manualnej w tym międzynarodowe szkolenie OMT (IFOMPT) w niemieckim OMT Deutschland.
Dr Adrian Kużdżał jest wieloletnim nauczycielem akademickim w Instytucie Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wioleta Wójcik

Wioleta Wójcik

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 537 453 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim


Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne)


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności miejsc na szkolenie oraz o zapis na listę Uczestników przez stronę https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na wybrany kurs


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 37 godzin), co stanowi 27 godzin i 45 minut zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wykonywania krtókich przerw


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c

Ciasteczka>