Usługa - Magic Wadowice: Kurs Języka Angielskiego na poziomie A1+. Online. Numer usługi 1161556.

Logo Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

4.6/5 z 354 ocen

Tytuł Magic Wadowice: Kurs Języka Angielskiego na poziomie A1+. Online. Numer usługi 1161556.

Numer usługi 2021/09/03/16885/1161556

Dostawca usług Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 100,00 zł netto za osobę

2 100,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby w wieku 40-45+, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka obcego i chciałyby otworzyć drzwi do kolejnych możliwości życiowych.

Uczestnicy projektów "Kierunek Kariera." Uczestnicy projektu "Małopolskie Bony rozwojowe."

Kursy skierowane są do osób :

1. powyżej 25 roku życia i wykształceniem co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą)

2. powyżej 50 roku życia i dowolnym wykształceniu

3. pracujących lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniającyhc pracowników

4. zamieszkujących lub pracujących na terenie małopolski

5. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zatrudniających do 249 pracowników

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 07-09-2021
Liczba godzin usługi: 28
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs składa się z 28 zajęć dydaktycznych 45 min.

Kurs dla początkujących: tworzenie podstaw wymowy, słownictwa, gramatyki i pisowni z wykorzystaniem potocznych zwrotów i najprostszych struktur języka angielskiego umożliwiających komunikację w najprostszych sytuacjach dnia codziennego oraz rozwinięcie sprawnośći  językowych w sposób umozliwiający prostą i poprawną komunikacje w języku obcym.

Kurs składa się ze stu godzin zajęć z języka angielskiego.

DATA

ILOŚĆ

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
10-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
14-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
17-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:10
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
21-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
24-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:10
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
08-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:10
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:10
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:10
Godzina zakończenia
15:10
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
02-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
15:40
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych początkujących. Grupa wiekowa od 16 lat, które wcześniej uczyły się języka angielskiego lecz potrzebują szybkiej i gruntownej powtórki jak i rozwinięcia i umiejętności w celu osiągnięcia podstawowych umiejętności językowych umożliwiających komunikację w codziennych czynnościach życiowych w tym zrobienie zakupów, rejestracja w hotelu, wizyta u lekarza, itd
Celem usługi jest osiągnięcie umiejętności opisanych przez CEFR na poziomie A1+.

Efekty uczenia się

Poznajesz proste wyrażenia i zwroty które umożliwiają porozumiewanie się w sprawach konkretnych potrzeb życiowych.

Po opanowaniu zagadnień tego poziomu kursant będzie potrafił  stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada, potrafi opowiedzieć o jedzeniu,  które lubi, potrafi opoiwedzieć gdzie pracuje, jakie jest jego hobby oraz jak spędza czas.  Potrafi prowadzić prostą rozmowę z osobą posługującą się językiem angielskim, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Informacje na temat osiągniętych efektów uczenia się przez Uczestnika kursu:

Umiejętności

  1. Mówienie:

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Przedstawić się i udzielić o sobie podstawowych informacji np.: imię i nazwisko ,adres ,wiek , numer telefonu, adres mailowy itp.

Literować swoje dane osobowe, opowiadać o swojej rodzinie, proponować i akceptować propozycje w uprzejmy sposób, zamawiać jedzenie, prowadzić proste rozmowy o codziennym życiu i pracy, pytać o godzinę, rozmawiać o przeszłości w prostych zdaniach, powiedzieć jak często czynności były wykonane, rozmawiać o ulubionym jedzeniu, pytać o informację np. godziny otwarcia sklepów, banku itp., kupować bilet podróżny, pytać o ważne daty, rozmawiać o przeszłości w prostych zdaniach, pytać oraz wyrażać własną opinię, pytać o drogę, rozmawiać o tym co lubi robić w wolnym czasie, formułować prośby w uprzejmy sposób, spekulować na temat przyszłości, opowiadać o codziennych zwyczajach oraz o sposobie  spędzania wolnego czasu, podawać daty, opowiadać o umeblowaniu, opowiadać o jedzeniu i produktach, które spożywa, porównywać przedmioty i osoby, wyrażać życzenia, opowiadać o doświadczeniu życiowym oraz efektach działań, opowiadać co należy do kogoś, mówić o sposobie  w jakim zostały wykonanie czynności,  relacjonować proste czynności.

2.Czytanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Przeczytać oraz zrozumieć proste teksty użytkowe takie jak: krótkie maile, blogi, menu, kwestionariusze, quizy, bardzo proste artykuły, fakty oraz bardzo proste opowiadania. Kursant rozumie ogólny sens danego tekstu.

3.Słuchanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Zrozumieć proste polecenia lektora prowadzącego kurs oraz zrozumieć ogólny sens słuchanego materiału jak również jest w stanie wychwycić ze słuchu poszczególne informacje takie jak: kiedy, gdzie, o której godzinie, z kim, za ile, co i kto itp.

4.Pisanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Napisać proste teksty używając słownictwa oraz struktur gramatycznych z którymi uczestnik zapoznał się na kursie na przykład: proste teksty o sobie, proste maile, proste opowiadania, krótkie notatki.

Wiedza

1.Uczestnik posiada kompetencje komunikacyjne w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1:

Cyfry 1-100, alfabet, państwa i narodowości, rodzina, uczucia, przedmioty, ubrania i kolory, jedzenie i picie, dni, miesiące, pory roku, godziny, określenia czasu, czynności codzienne, obsługa hotelu, transport, podróżowanie, daty, przymiotniki, czynności wakacyjne, wakacje, pieniądze, zakupy, kolokacje językowe, problemy, rodzina, zawody, codzienne czynności życiowe, muzyka, hobby, części domu oraz wyposażenie, przyimki miejsca i czasu, nazwy miejsc w mieście, pogoda, przymiotniki osobowości.

2.Uczestnik ma opanowany zasób leksykalno-gramatyczny w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1+ :

Czasownik „be”, zaimki dzierżawcze i wskazujące, używa  present simple, past simple, „be going to”, czasowniki modalne: can, there is, there are, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, zwrot would like to, przysłówki, czas present perfect, stopniowanie przymiotników.

3.Uczestnik ma opanowane zwroty i sformułowania w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1

Kompetencje Społeczne:

Uczestnik potrafi współpracować efektywnie w grupie, potrafi nawiązać prostą interakcję językową z innymi osobami posługującymi się językiem angielskim,  jest pozytywnie zmotywowany do dalszego poszerzania wiedzy z języka angielskiego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test po każdym Unicie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

PTE/ TOEIC Bridge

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Centrum Egzaminacyjne Magic
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego ETS Global
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 75,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Bednarczyk

Katarzyna Bednarczyk

nauczyciel języka angielskiego7 lat
7 lat
magister z przygotowaniem pedagogicznym
7lat

Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

język angielski
15 lat
magister z przygotowaniem pedagogicznym
15 lat

Zdjęcie Jadwiga Bucka

Jadwiga Bucka

języka angielski
4 lata
magister z przygotowaniem pedagogicznym
4 lata

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

email: biuro@magic.edu.pl

tel: (+48) 608 833 220

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dodatkowe zapewnione przez szkołę. Koszt podręcznika uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Warunki uczestnictwa

Należy zgłosić chęć udziału w kursie języka angielskiego na poziomie A1 do sekretariau szkoły pod numerem: 33 873 20 85

Uczestnicy "Kierunku Kariera." Powinni:

- Zgłosić do projektu w Centrum Planowania Kariery  w Krakowie

- Wziąść udział w Bilansie Kariery oraz podpisać umowę na realizację projektu na finansowanie szkolenia

- Ustalić szczegóły organizacyjne oraz podpisać umowę określającą zasady realizacji szkolenia wfirmie " Magic" Wadowice.

.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie wszystkie osoby pragnące zapewnić sobie minimum samodzielności przy pobycie zagranicą.

"Podpisano umowę z WUP w Krakowie na realizację usługi w ramach projektu "Kierunek Kariera z wykorzystaniem bonów szkoleniowych."

Podpisano umowę z MARR w Krakowie na realizację usługi w ramach projektu "Małopolskie Bony Rozwojowe," z wykorzystaniem bonów szkoleniowych.

Podręcznik oraz ćwiczenia do zakupu na terenie szkoły we własnym zakresie.

Autorskie materiały dodatkowe zostaną zapewnione.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

  1. Platforma wykorzystywana do prowadzenia zajęć to ClickMeeting.pl
  2. Wejdź na stronę clickmeeting.com/pl , następnie wejdź w zakładkę: „DOŁĄCZ DO WEBINARU ”-widoczna u prawym górnym rogu strony.
  3. Wpisz 9 cyfrowy PIN, ważny przez cały okres kursu, który otrzymałeś i zatwierdź.
  4. Zalecany sprzęt to laptop lub komputer stacjonarny (specyfikacja w punkcie 9) wyposażony w słuchawki z mikrofonem z połączeniem Internetowym min prędkość 512kbps
  5. Informujemy, iż zajęcia uczestników projektów Unijnych finansowanych ze środków Unijnych, są nagrywane na potrzeby sporządzenia dokumentacji przeprowadzenia zajęć oraz kontroli.
  6. Wymagania sprzętowe: Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
Ciasteczka>