Usługa - Kurs Prawa Jazdy Kat A2 - "Kierunek Kariera" - Małopolskie Bony Szkoleniow

Logo Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

4.6/5 z 21 ocen

Tytuł Kurs Prawa Jazdy Kat A2 - "Kierunek Kariera" - Małopolskie Bony Szkoleniow

Numer usługi 2021/09/03/12591/1160513

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 565,00 zł netto za osobę

2 565,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania motocyklem Kat A 2

Usługa jest adresowana również dla uczestników projektu "Kierunek Kariera"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 24-09-2021
Liczba godzin usługi: 57
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: usługa szkoleniowa kursy prawa jazdy kat. A, A1, A2, B, C, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych po 45 minut.

Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z:

 • przepisami ruchu drogowego,
 • zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • zagrożeniami w ruchu drogowym,
 • sytuacjami wyjątkowymi
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy

Zajęcia praktyczne obejmują 27 godzin po 45 minut. Będą realizowane na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
13-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
25-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motocyklem (Kat.A) w sposób merytoryczny i praktyczny do Egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Efektem szkolenia jest uzyskanie umiejętności prowadzenia motocykla Kat A. w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin Państwowy w Małopolski Ośrodku Ruchu Drogowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 565,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 565,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Sikora

Grzegorz Sikora

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B,

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: (+48) 666 748 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursanta

Płytka CD

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie ze Starostwa numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 • ukończone 17 lata i 9 miesięcy
 • Badania lekarskie
 • Jedno zdjęcie takie jak do prawa jazdy
 • Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie do 30 dni po zakończeniu szkolenia na usługe egzaminacyjną w MORD.

Koszt egzaminu państwowego 210,00 zł w tym 30,00 zł teoria, 180,00 zł praktyka

Egzaminy płatne poza systemem bonowym.

Informacje dodatkowe

 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów/wykładowców
 • Indywidualne podejście do kursanta
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego  (teoria/praktyka)
 • Egzamin Państwowy MORD- Oświęcim. Cena egzaminu 210 zł (30 zł teoria, 180 zł praktyka) - Egzaminy płatne poza systemem bonowym

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykożystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"

 • podręcznik kursanta Kat A
 • Płytka CD z pełna bazą pytań egzaminacyjnych
Ciasteczka>