Usługa - Język angielski poziom B1 zajęcia indywidualne

Logo English Colours Group Sp. z o.o.

4.4/5 z 341 ocen

Tytuł Język angielski poziom B1 zajęcia indywidualne

Numer usługi 2021/09/02/6133/1159689

Dostawca usług English Colours Group Sp. z o.o.

Miejsce usługi Sokółka

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

10 500,00 zł netto za osobę

10 500,00 zł brutto za osobę

90,52 zł netto za osobogodzinę

90,52 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla osoby, która na podstawie wyniku testu poziomującego zostanie zakwalifikowana na kurs na poziomie B1.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 13-09-2021
Liczba godzin usługi: 116
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Uczymy przede wszystkim komunikacji, używając różnorodnych metod i środków dydaktycznych.

Ramowy program szkolenia

Zakres gramatyczny:

- czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, be going to, used to, konstrukcje bezokolicznikowe i gerund, czasowniki modalne, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, stopniowanie przymiotników, przedimki a/an/the, okoliczniki miejsca i czasu, przysłówki częstotliwości, pytania szczegółowe z użyciem słów: where/when/who/why/how much/how, tryb warunkowy I i II typu, strona bierna (present simple i past simple), mowa zależna.

Zakres leksykalny:

- czas wolny, praca, edukacja, transport, zdrowie, jedzenie, pieniądze , zwierzęta, miasto, uczucia, internet.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
14-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
17-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
23-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
24-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
27-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
08-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
19-11-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
23-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
25-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
10-12-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
13-12-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
16-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
20-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
23-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
28-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
03-01-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
07-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
21-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
24-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
26-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
28-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
11-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
14-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
17-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
21-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
24-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
11-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
15-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
17-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
21-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
24-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
29-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
01-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
08-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
13-04-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
29-04-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
30-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
06-05-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
12-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
19-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
24-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
25-05-2022
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
07-06-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski poziom B1
Data realizacji zajęć
09-06-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B1, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Efekty uczenia się

Wiedza

Zakres gramatyczny:

- słuchacz zna i potrafi wykorzystać w praktyce następujące zagadnienia gramatyczne: czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, be going to, used to/didn’t use to, konstrukcje bezokolicznikowe i gerund, czasowniki modalne, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, stopniowanie przymiotników, przedimki a/an/the, okoliczniki miejsca i czasu, przysłówki częstotliwości, pytania szczegółowe z użyciem słów: where/when/who/why/how much/how, Formy: as … as, less … than… , czasowniki: have to, don’t have to, must, mustn’t; tryb warunkowy I i II typu; strona bierna (present simple i past simple), mowa zależna.

Zakres leksykalny:

- słuchacz posiada odpowiedni zakres słownictwa i umiejętność wypowiadania się na następujące tematy: czas wolny, praca, edukacja, transport, zdrowie, jedzenie, pieniądze , zwierzęta, miasto, uczucia, internet.

W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz osiąga następujące umiejętności:

Mówienie – słuchaczpotrafi podejmować różne role w procesie komunikacji używając odpowiedniego języka, formułować kilkuzdaniową wypowiedź na temat życia codziennego, stosować środki językowe do wyrażenia intencji, uczuć i emocji związanych z życiem codziennym, stosować poprawnie struktury leksykalno – gramatyczne oraz właściwą wymowę tak aby wypowiedź była zrozumiała, potrafi wyrazić prośbę, polecenie, podziękowanie itp., potrafi opisać osobę, przedmiot, miejsce, zjawisko, czynność, potrafi zrelacjonować wydarzenie.

Słuchanie - słuchacz potrafi wybrać i zrozumieć określone informacje z tekstu, który nie jest dla niego w pełni zrozumiały, zrozumieć autentyczny materiał np.: wywiad, reklamę, ogłoszenie, dialog itp. w stopniu który pozwoli mu na określenie głównej myśli tekstu, wyselekcjonowanie określonej informacji, określenie intencji autora, funkcji lub / i rodzaju tekstu.

Czytanie – słuchacz potrafi określić główną myśl tekstu czytanego, wyszukać określone informacje w różnego rodzaju tekstach np.: ogłoszenie, menu, list, prosty tekst narracyjny.

Pisanie - słuchacz potrafi wypełniać formularz, napisać krótki tekst użytkowy (ogłoszenie, notatka, list nieformalny, mail, pocztówka) stosując odpowiednie środki stylistyczno– gramatyczne.

Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to:

- świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie,
- umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności,
- świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym działanie w zespole),
- świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy,
- świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i przekonania innych ludzi.

Uczestnik na zakończenie szkolenia przystępuje do egzaminu wewnętrznego przygotowanego w oparciu o zrealizowany na zajęciach materiał, otrzymuje certyfikat English Colours potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B1 zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 13 ust 1 pkt.3 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 29 sierpnia 2017r w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. 2017 poz1678). 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Uczestnik na zakończenie szkolenia przystępuje do egzaminu wewnętrznego przygotowanego w oparciu o zrealizowany na zajęciach materiał. Egzamin obejmuje test pisemny z następujących zagadnień: gramatyka i słownictwo, czytanie, słuchanie, pisanie. Uczestnik przystępuje również do egzaminu ustnego, który będzie polegał na przygotowaniu krótkiej wypowiedzi na podany temat oraz odpowiedzi na przygotowane przez lektora pytania. 

W trakcie szkolenia uczestnik poddawany będzie cyklicznym sprawdzianom postępów w nauce w postaci: kartkówek, testów, quizów itp. Uczestnik będzie również poproszony o wypełnienie ankiety oceny usługi szkoleniowej w trakcie i po zakończeniu szkolenia. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 10 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 10 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,52 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,52 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 4/70, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Joanna Czemiel

Joanna Czemiel

Doświadczenie zawodowe
01.09. 2000 do dziś – nauczyciel języka angielskiego, Zespół Szkół w Sokółce
01.09.1997 – 31.08.2000 – nauczyciel języka angielskiego, Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce
05.07.2001 do dziś – egzaminator maturalny z języka angielskiego

Wykształcenie
1997-1999 Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
Kierunek: filologia
Zakres: nauczanie języka angielskiego
Poziom wykształcenia: magister edukacji

1994-1997 Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny
Kierunek: filologia:
Zakres: nauczanie języka angielskiego
Poziom wykształcenia: licencjat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Gosiewska

Agnieszka Gosiewska

email: agosiewska@englishcolours.pl

tel: (+48) 667 665 694

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

W cenie kursu podręcznik. 

Warunki uczestnictwa

Warunki zapisu na szkolenie:

- podpisanie umowy o przyznanie bonu na szkolenie

- wypełnienie testu kwalifikacyjnego dostępnego na stronie internetowej: http://englishcolours.pl/zapisy-online/

Warunki otrzymania certyfikatu:

- 80% obecności na zajęciach

- uzyskanie pozytywnego wyniku na teście końcowym, sprawdzającym wiadomości.

Informacje dodatkowe

Jedna godzina szkolenia oznacza godzinę lekcyjną - 45 min.

Dni i godziny zajęć zostaną dostosowane do preferencji słuchacza.

Koszt usługi: 10 500 zł

Ciasteczka>