Usługa - Doradztwo w zakresie analizy strategicznej otoczenia konkurencyjnego

Logo Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 2619 ocen

Tytuł Doradztwo w zakresie analizy strategicznej otoczenia konkurencyjnego

Numer usługi 2021/08/30/7675/1152929

Dostawca usług Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 250,00 zł netto

7 687,50 zł brutto

781,25 zł netto za godzinę

960,94 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby na stanowiskach kierowniczych, właściciele, team liderzy.
 

Data zakończenia rekrutacji: 08-12-2021
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa skierowana jest do kadry menedżerskiej oraz kluczowych specjalistów i analityków przedsiębiorstwa związanych ze   wsparciem procesu podejmowania decyzji strategicznych. Z usługi skorzystają te osoby, które widzą potrzebę oparcia decyzji strategicznych (zwłaszcza tych związanych ze strategią konkurowania) na solidnych fundamentach analitycznych. W szczególności zaś są one zainteresowane istotą oraz uwarunkowaniami sytuacji konkurencyjnej w sektorach, w których działa przedsiębiorstwo. Warunkiem efektywnego skorzystania ze szkolenia przez firmę jest zaangażowanie osób odpowiedzialnych za decyzje strategiczne i ich wdrażanie a także wsparcie informacyjne, w tym zwłaszcza ich gotowość do udziału w pracach o charakterze warsztatowym.

Etapy prac w ramach usługi doradczej:

  1. Segmentacja strategiczna działalności przedsiębiorstwa
  2. Wybór kluczowego segmentu (obszaru działalności) do analizy konkurencyjnej
  3. Intensywność rywalizacji
  4. Zagrożenie ze strony substytutów
  5. Zagrożenie ze strony nowych wejść
  6. Siła dostawców
  7. Siła nabywców
  8. Konkluzje

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Segmentacja strategiczna działalności przedsiębiorstwa
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wybór kluczowego segmentu (obszaru działalności) do analizy konkurencyjnej oraz intensywności rywalizacji
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Intensywność rywalizacji
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenie ze strony substytutów
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenie ze strony nowych wejść
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Siła dostawców
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Siła nabywców
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie i kolokwium walidacyjne
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Uczestnik usługi projektuje samodzielnie mapę grup strategicznych przedsiębiorstwa oraz definiuje najważniejszych konkurentów według najważniejszych wymiarów, co przełoży się na sprzedaż o min. 1 dodatkową usługę przeprowadzoną z nowym klientem firmy w miesiąc po zakończeniu szkolenia. Realizacja usług doradczej ma na celu rozwój działalności przedsiębiorstwa pod kątem zdobycia nowych rynków zbytu i klientów.

Cel edukacyjny

Podstawowym celem usługi jest wypracowanie rozwiązań analitycznych wspierających realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa związanych z wyborem i opracowaniem strategii konkurowania, a w szczególności: strategii doskonałości operacyjnej/strategii przywództwa produktowego/strategii nadzwyczajnej obsługi. Warunkiem tego wyboru i dalszego opracowania strategii jest świadomość w zakresie istoty oraz uwarunkowań gry konkurencyjnej w poszczególnych segmentach działania firmy.

Efekty uczenia się

Uczestnik po zrealizowanej usłudze doradczej; rozumie wpływ strategii na sukces firmy oraz zna czynniki jakie należy wziąć pod uwagę tworząc analizę otoczenia konkurencyjnego. Definiuje siłę przetargową dostawców oraz nabywców, omawia zagrożenia dla firmy wynikające z substytucji wyrobów lub usług oraz zagrożenia wynikające z pojawienia się na rynku nowych konkurentów w sektorze. Uczestnik określa kluczowe wymiary różnicujące konkurentów działających w zdefiniowanym sektorze firmy oraz wskazuje spośród nich najważniejsze wymiary. Uczestnik samodzielnie profiluje najważniejszych konkurentów, według zdefiniowanych najważniejszych wymiarów. Uczestnik tworzy mapę grup strategicznych oraz określa marginalne grupy strategiczne.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

  Weryfikacja efektów usługi doradczej będzie się odbywała dwojako:

  • W formie wypełniania kluczy analitycznych do oceny poszczególnych sił konkurencyjnych wg Portera w trakcie prac warsztatowych w trakcie usługi;
  • W formie kolokwium walidacyjnego.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 6 250,00 zł
Koszt usługi brutto 7 687,50 zł
Koszt godziny netto 781,25 zł
Koszt godziny brutto 960,94 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. bpa Herberta Bednorza 17, 40-384 Katowice, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Pietrzak

Michał Pietrzak

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Staż naukowy na Uniwersytecie Wageningen (Holandia). Profesor nauk społecznych. Wiceprzewodniczący Komisji Rektorskiej SGGW ds. Rozwoju Uczelni (czwarta kadencja), członek Rady Dyscypliny Instytutu Ekonomii i Finansów oraz komisji ds. strategii w ramach tej Rady. Członek Rady Naukowej Forum Myśli Instytucjonalnej. Wieloletni
konsultant i trener w zakresie zarządzania strategicznego i Balanced Scorecard. Główne obszary zainteresowań: strategia i zarządzanie strategiczne, nowa ekonomia instytucjonalna, hybrydowe formy organizacyjne (spółdzielnie, grupy producenckie, łańcuchy dostaw etc.), pomiar osiągnięć przedsiębiorstw, ekonomia branży (Industrial Organization), teoria systemów, zarządzanie wiedzą. Autor ponad 150 publikacji i ekspertyz z tego zakresu, w tym 5 pozycji książkowych. Laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych, w tym: Fellow & Distinguished Scholar przyznanej przez International Institute for Applied Knowledge Management z USA. Współpracuje z praktyką gospodarczą prowadząc projekty doradcze i szkolenia między innymi dla takich firm i organizacji jak: TRANSSYSTEM, FENICE, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORTSWO WODOCIĄGOWE, TÜV NORD POLSKA, ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN-KOŹLE, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, URZĄD MIASTA
JAWORZNO, ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE, GRUPA AZOTY, POLSKA IZBA MLEKA

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Hajduk

Małgorzata Hajduk

email: biuro@zetom.eu

tel: (+48) 327 040 100

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymaja materiały w formie papierowej w formie konspektów i prezentacji w formie podręcznika.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie zajęć
w formie uzyskania 80% punktów z testu wiedzy z zakresu Analiza strategiczna otoczenia konkurencyjnego.
 

Informacje dodatkowe

"Cena za usługę" dotyczy ceny za usługę na przedsiębiorstwo a nie na osobę.

Doradztwo przeznaczone jest dla 10  pracowników przedsiębiorstwa.

Cena za godzinę na jednego uczestnika doradztwa wynosi 781,25 zł netto /960,93 zł brutto

Liczba godzin zegarowych doradztwa przypadająca na jednego uczestnika: 8 godzin

Usługa rozwojowa realizowana stacjonarnie będzie na dzień prowadzenia spełniać będzie aktualne wymogi dot. przestrzegania obostrzeń związanych z COVID 19, zgodnie z obowiązujacymi wytycznymi, które dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Ciasteczka>