Usługa - Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Logo Chełmska Izba Gospodarcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 193 ocen

Tytuł Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Numer usługi 2021/08/25/51451/1148893

Dostawca usług Chełmska Izba Gospodarcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Chełm

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 500,00 zł netto za osobę

4 500,00 zł brutto za osobę

250,00 zł netto za osobogodzinę

250,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Przedsiębiorcy, prowadzący własną firmę, kierownicy, menedżerowie, zarząd, pracownicy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 21-11-2021
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi

1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu

  • Źródła finansowania projektów
  • Przygotowanie wniosku 
  • Biznes Plan
  • Studium Wykonalności

2. Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

  • Pomoc publiczna i pomoc de minimis
  • Zarządzanie projektem

3. Rozliczanie projektów

  • Kwalifikowalność wydatków
  • Wnioski o płatność

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Rozliczanie wniosków o dofinansowanie
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

W wyniku szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, co wpłynie na lepszą kondycję finansową firmy.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację projektu, realizacji i rozliczania projektów. Uczestnicy będą umieli sporządzić wniosek o dofinansowanie, wnioski o płatność

Efekty uczenia się

W wyniku realizacji szkolenia uczestnicy będą potrafili znaleźć źródło finansowania projektu, sporządzić wniosek o dofinansowanie. Nabędą umiejętności z zakresu realizacji i zarządzania projektami oraz rozliczania projektów i sporządzania wniosków o płatność.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

metoda Kirkpatricka

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 250,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 250,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Kopernika 8, 22-100 Chełm, woj. lubelskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Leszek Czapla

Leszek Czapla

1. Obszar specjalizacji:
Doradztwo biznesowe i międzynarodowe
2. Doświadczenie zawodowe
Wiele lat prowadziłem działalność
gospodarczą, między innymi na Ukrainie i w
Czechach, wykonywałem usługi doradcze dla
przedsiębiorstw współpracujących z tymi krajami.
3. Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
Od kilku lat prowadzę doradztwo i szkolenia dla
przedsiębiorstw (ze szczególnym
uwzględnieniem mikroprzedsiębiorców). Także
we współpracy z ngo w ramach wolontariatu.
4. Wykształcenie:
Wyższe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ryszard Szymański

Ryszard Szymański

email: credo6591@gmail.com

tel: (+48) 508 672 747

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

materiały szkoleniowe

Ciasteczka>