Usługa - Komunikacja i budowanie relacji w zespole

Logo Chełmska Izba Gospodarcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 193 ocen

Tytuł Komunikacja i budowanie relacji w zespole

Numer usługi 2021/08/25/51451/1148805

Dostawca usług Chełmska Izba Gospodarcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Chełm

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 410,00 zł netto za osobę

4 410,00 zł brutto za osobę

245,00 zł netto za osobogodzinę

245,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Przedsiębiorcy, prowadzący własną firmę, kierownicy, menedżerowie, zarząd, pracownicy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 05-12-2021
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Rola komunikacji w życiu jednostki i zespołu, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

2. Komunikacja jako narzędzie budowania relacji, Style komunikacji, komunikacja asertywna komunikacja niewerbalna

3. Zasady i narzędzia dobrej komunikacji

4. Sytuacje kryzysowe i scenariusze ich rozwiązywania

5. Wybrane elementy budowania relcji z klientami

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Rola komunikacji w życiu jednostki i zespołu, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja jako narzędzie budowania relacji, Style komunikacji, komunikacja asertywna
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady i narzędzia dobrej komunikacji
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Sytuacje kryzysowe i scenariusze ich rozwiązywania
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dla grupy docelowej - przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, lub odpowiadających w firmie za efektywną komunikację. Uczestnik po zakończonym szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę na temat
efektywnej komunikacji oraz pozna jej funkcje. Posiądzie wiedzę na temat komunikacji werbalnej, niewerbalnej oraz czynników wpływających na efekt komunikowania się. Dowie się jak je umiejętnie wykorzystać.

Efekty uczenia się

Efektem szkolenia jest poznanie przez Uczestników zasad skutecznej komunikacji i standardów wpływających na jej jakość oraz nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej istotnych dla efektywnego funkcjonowania zespołu. Dodatkowo Uczestnicy poznają fundamenty funkcjonowania efektywnego i zintegrowanego zespołu zdolnego osiągać założone cele.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Metoda Kirkpatricka

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 410,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 410,00 zł
Koszt osobogodziny netto 245,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 245,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Kopernika 8, 22-100 Chełm, woj. lubelskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Szymańska

Anna Szymańska

media, komunikacja, PR

rzecznik prasowy, dziennikarz, nauczyciel
akademicki
Wyższe
Szereg szkoleń i wykładów m.in. dla studentów,
uczestników projektów finansowanych ze
środków UE i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ryszard Szymański

Ryszard Szymański

email: credo6591@gmail.com

tel: (+48) 508 672 747

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

materiały szkoleniowe

Ciasteczka>