Usługa - Język niemiecki - Kierunek Kariera - egzamin TGLS Direct - poziom A2

Logo SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska

4.4/5 z 162 ocen

Tytuł Język niemiecki - Kierunek Kariera - egzamin TGLS Direct - poziom A2

Numer usługi 2021/08/24/8389/1147846

Dostawca usług SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

450,00 zł netto za osobę

450,00 zł brutto za osobę

225,00 zł netto za osobogodzinę

225,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Egzamin przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs języka niemieckiego na poziomie A2.

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 2
Data zakończenia rekrutacji: 03-12-2021
Liczba godzin usługi: 2
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Egzamin TGLS Direct z języka niemickiego na poziomie A2 testuje po kolei:

  • rozumienie ze słuchu (czas trwania: 15 minut),
  • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej (czas trwania: 15 minut),
  • komunikację pisemną (czas trwania: 20 minut),
  • komunikację ustną (czas trwania: ok. 10 minut).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TGLS Direct - język niemiecki A2 - część pisemna
Data realizacji zajęć
20-12-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TGLS Direct - język niemiecki A2 - część ustna
Data realizacji zajęć
20-12-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem egzaminu TGLS Direct jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A2, zgodnym z Common European Framework of Reference (tj. Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Efekty uczenia się

Egzamin TGLS Direct potwierdza kompetencje językowe zgodnie ze skalą kompetencji językowych Rady Europy CEFR:

Poziom A2 – Osoba rozumie zdania i często używane wyrażenia związane z obszarami o najbardziej bezpośrednim znaczeniu (np. bardzo podstawowe informacje osobiste i rodzinne, zakupy, miejsce zamieszkania, zatrudnienie). Potrafi komunikować się w prostych i rutynowych sytuacjach, wymagających prostej wymiany informacji na znane tematy. Potrafi w prosty sposób opisać swoje otoczenie i sprawy w obszarach życia codziennego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin TGLS Direct z języka niemieckiego na poziomie A2 (część pisemna i część ustna).

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat TGLS Direct. Standard TGLS Direct powstał na bazie wytycznych UE i został wzmocniony przez prowadzoną przez instytucje Unii Europejskiej politykę wspierania nauki języków obcych. Wszystkie egzaminy TGLS Direct opierają się w swej ocenie kompetencji językowych o skalę CEFR.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego The Global Language System Polska
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 450,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 450,00 zł
Koszt osobogodziny netto 225,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 225,00 zł
w tym koszt walidacji netto 210,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 210,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 240,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 240,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. bp. Mariana Fulmana 5/54, 20-492 Lublin, woj. lubelskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ewelina Pszczoła

Ewelina Pszczoła

Absolwentka filologii germańskiej i kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Wirtschaft auf Deutsch - biznesowy język niemiecki w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 13 lat lektorka języka niemieckiego z doświadczeniem w nauczaniu młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Justyna Osiecka

Justyna Osiecka

email: info@szkolanakolach.pl

tel: (+48) 733 170 333

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Egzamin TGLS Direct z języka niemieckiego na poziomie A2 w wersji papierowej.

Warunki uczestnictwa

Ukończenie usługi rozwojowej pn. "Kurs języka niemieckiego - zajęcia indywidualne - Kierunek Kariera - poziom A2 - 30 godzin".

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektornicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera.

Ciasteczka>