Usługa - Język angielski w biznesie

Logo Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

4.6/5 z 38 ocen

Tytuł Język angielski w biznesie

Numer usługi 2021/08/24/7100/1147187

Dostawca usług Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Miejsce usługi Gdańsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 590,00 zł netto za osobę

4 590,00 zł brutto za osobę

25,50 zł netto za osobogodzinę

25,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do osób na stanowiskach specjalistycznych pracujących lub planujących pracę w środowisku międzynarodowym, gdzie na co dzień używany jest język angielski, jak i nauczycieli języka angielskiego, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę biznesową – angielską.
Poziomem języka angielskiego umożliwiającym rozpoczęcie kursu języka angielskiego biznesowego jest poziom B1. 

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 30
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

180 godzin, 10 zjazdów, 2 semestry, 30 ECTS

BUSINESS MANAGEMENT(20 godz.)
Zarządzanie strategiczne i organizacja przedsiębiorstw (8 godz.)
Obszary zarządzania przedsiębiorstw (6 godz.)
Przedsiębiorstwa na etapie zmian (6 godz.)
FINANCE & ACCOUNTING (10 godz.)
Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (4 godz.)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (6 godz.)
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (12 godz.)
Pozyskiwanie i zarządzanie talentami  (6 godz.)
Zarządzanie przez kompetencje i cele (6 godz.)
MARKETING (12 godz.)
Elementy strategii marketingowej i zarządzania marką w przedsiębiorstwie (8 godz.)
Kampanie marketingowe (4 godz.)
BUSINESS GRAMMAR (16 godz.)
Podstawy gramatyki w biznesie (10 godz.)
Praktyka gramatyki angielskiej (6 godz.)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (12 godz.)
Zarządzanie gospodarką magazynową (8 godz.)
Sourcing & zarządzanie dostawcami (4 godz.)
IT MANAGEMENT (12 godz.)
Systemy IT. Nowe trendy I technologie w IT (12 godz.)
BUSINESS LAW (10 godz.)
Prawo korporacyjne (6 godz.)
Elementy prawa pracy i własności intelektualnej (4 godz.)
BUSINESS CORRESPONDENCE (16 godz.)
Korespondencja mailowa (6 godz.)
Korespondencja biznesowa i urzędowa (10 godz.)
ENGLISH PRONUNCIATION (10 godz.)
Typowe błędy popełniane w wymowie (3 godz.)
Warsztaty z poprawnej wymowy angielskiej (7 godz.)
 PROJECT MANAGEMENT (12 godz.)
Wstęp do zarządzania projektami (4 godz.)
Projektowe zarządzanie procesami w firmie (8 godz.)
INTERNATIONAL CULTURES (14 godz.)
Komunikacja i współpraca międzynarodowa (9 godz.)
Diversity management. Zarząd zanie w środowisku wielokulturowym (5 godz.)
BUSINESS CONVERSATION (16 godz.)
Spotkania biznesowe i negocjacje (10 godz.)
Prowadzenie prezentacji biznesowej (3 godz.)
Trudne rozmowy z klientem (3 godz.)
PROJECT (8 godz.)
Seminar (8 godz.)
FORMA ZALICZENIA
Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Powitanie słuchaczy. harmonogram będzie znany we wrześniu
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem studiów jest zapoznanie się z terminologią występującą w poszczególnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Nabycie wiedzy specjalistycznej, która podnosi orientację w różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw tj. finanse, marketing, zarządzanie projektami czy prawo.
Uczestnik studiów usprawni komunikację w zakresie umiejętności miękkich tj. technik negocjacji, i komunikacji. Trening przekazywanych zagadnień pozwala na swobodne komunikowanie się z współpracownikami czy partnerami biznesowymi, wywodzącymi się z różnych krajów i kultur.
Dzięki przyswojonej wiedzy ekonomicznej, studia umożliwiają przygotowanie do pracy w środowisku międzynarodowym i swobodnego użycia języka angielskiego – biznesowego, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Efekty uczenia się

WIEDZA

Uczestnik studiów podyplomowych:

 • opisuje podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa i rozróżnia relacje występujące w jego otoczeniu
 • nazywa terminologię używaną w finansach, rachunkowości oraz rozummie jej źródła oraz zastosowania. Definiuje pojęcia, koncepcje i rodzaje controllingu
 • definiuje obszary zarządzania zasobami ludzkimi i potrafi opisać kluczowe zagadnienia związane z systemami motywacyjnymi, rozwoju i wynagrodzeń pracowników
 • definiuje elementy marketingu mix. Wymienia i definiuje poszczególne etapy planowania strategii marketingowej
 • identyfikuje rodzaje procesów z obszaru zarządzania projektami oraz 10 obszarów wiedzy
 • rozróżnia zasady funcjonowania podmiotów gospodarczych, prowadzenia transakcji handlowych i rodzajach umów

UMIEJĘTNOŚCI

 • identyfikuje elementy procesu zarządzania strategicznego i projektuje strategię organizacji
 • sporządza podstawowe sprawozdanie finansowe. Konstruuje odpowiedni system controllingu
 • opisuje sposoby motywowania, coachowania oraz dostosowywania systemów wynagrodzeń oraz ścieżek karier pracowników w przedsiębiorstwie
 • potrafi przygotować plan marketingu właściwie opisując poszczególne etapy
 •  posługuje się narzędziami potrzebnymi do realizacji projektów
 •  stosuje wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i ograniczania ryzyka prawnego podczas zawierania transakcji handlowych
 • analizuje i interpretuje dokumentacje logistyczną
 • opracowuje korespondencję biznesową w komunikacji formalnej i nieformalnej
 • dobiera odpowiednie do sytuacji oraz uwarunkowań kulturowych metody komunikacji w biznesie
 •  rozpoznaje przyczyny konfliktów w zespole na tle różnic kulturowych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • dostosowuje rodzaj instrumentów controllingu do wymogów otoczenia
 • dostosowuje komunikat do rodzaju osobowości odbiorcy
 • współdziała z członkami grupy projektowej i przyjmuje w niej role kierownicze

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

testy semestralne, case study, obrona pracy projektowej, tłumaczenie dokumentów i innych materiałów 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 590,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 590,00 zł
Koszt osobogodziny netto 25,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 25,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, woj. pomorskie

Siedziba WSB Gdańsk

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Karolina Różycka

Karolina Różycka

Od ponad 13-tu lat zajmuje się marketingiem zorientowanym na człowieka i strategicznym zarządzaniem marketingowym. Pomaga firmom diagnozować i wykorzystać zasoby jakie mają w budowaniu skutecznej komunikacji z rynkiem. Dzięki szerokiemu doświadczeniu z różnych branż, od FMCG przez B2B, luxury aż po retail swoje kompetencje wykorzystuje również w doradztwie oraz szkoleniach. Jest certyfikowanym trenerem biznesu CIPT oraz konsultantem AT. Od ponad 4-ch lat zaangażowana w budowanie marek z segmentu Retail & Fashion z mocnym wsparciem ich sukcesu w e-commerce.

Zdjęcie Anna Siemionek

Anna Siemionek

Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów uzyskała w 2013 r. na podstawie pracy pt. „Wykorzystywanie narzędzi controllingu w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Dorobek naukowy obejmuje ponad dwadzieścia opublikowanych artykułów naukowych koncentrujących się na problemach zarządzania finansami przedsiębiorstw, controllingu oraz rachunkowości zarządczej. Uczestniczyła w stażach dydaktycznych na kilku zagranicznych uniwersytetach w Europie. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w języku angielskim w ramach program LLP-Erasmus/ TEACHING STAFF MOBILITY w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii oraz Turcji. Ukończyła studia podyplomowe m. in.: Studium Podyplomowe Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studium Podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadziła szkolenia dla firm w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Zdjęcie Emilia Kapcrzyk

Emilia Kapcrzyk

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka oraz doktorantka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Menedżer HR z 10 – letnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarem Human Resources globalnych korporacji. Posiada doświadczenie we współpracy z osobami z wyższego oraz średniego szczebla zarządzania na arenie międzynarodowej, na co dzień rekrutując, coachując, prowadząc rozmowy biznesowe w języku angielskim z osobami z różnych kontynentów, nacji i kultur. Poza praktycznym doświadczeniem biznesowym z codziennym użyciem języka angielskiego, posiada 15 – letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego biznesowego, poparte wiedzą pedagogiczną oraz merytoryczną zdobytą w czasie studiów na kierunku Filologia Angielska na Uniwersytecie Gdańskim. Wiedza zdobyta również w czasie studiów na Wydziale Ekonomicznym oraz ścisła współpraca z biznesem gwarantują, że tematyka zajęć z zakresu angielskiego biznesowego jest poparta faktyczną wiedzą pozyskaną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Dodatkowo doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów angielskiego oraz szkoleń z umiejętności miękkich dla zarówno dla menedżerów, struktur sprzedaży czy pracowników operacyjnych, prowadzonych również w języku angielskim, pozwalają na ciągłe doskonalenie się i dostosowywanie sztuki prezentacji i przekazywania wiedzy do potrzeb odbiorcy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krystian Olejnik

Krystian Olejnik

email: rekrut@wsb.gda.pl

tel: (+48) 585 227 513

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w wersji elektronicznej zamieszczane na platformie moodle.

Warunki uczestnictwa

Zasady rerkutacji pod linkiem 

https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Informacje dodatkowe

Zjazdy realizowane  co 3 tygodnie w piatki od 16.30 do 21.30, w sobotę i niedzielę od 7.45 do 14.30.

Ciasteczka>