Usługa - Grafik komputerowy - projekty multimedialne - kurs umiejętności zawodowych w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach kwalifikacji A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1455 ocen

Tytuł Grafik komputerowy - projekty multimedialne - kurs umiejętności zawodowych w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach kwalifikacji A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Numer usługi 2021/08/17/10401/1140779

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 000,00 zł netto za osobę

5 000,00 zł brutto za osobę

33,33 zł netto za osobogodzinę

33,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych grafiką komputerową, obróbką zdjęć, tworzeniem aplikacji i stron internetowych. Kurs dla chcących zdobyć umiejętności w zakresie obsługi programów do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej (Photoshop, Illustrator), tworzenia animacji, multimedialnych projektów internetowych.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 30-04-2022
Liczba godzin usługi: 150
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Przedmioty w kształceniu teoretycznym - 100 godz.

1. Grafika i animacja

2. Prezentacje multimedialne

3. Tworzenie i publikowanie internetowych projektów multimedialnych

Przedmioty w kształceniu praktycznym - 50 godz.

4. Zajęcia praktyczne

Program kursu "Grafik komputerowy" zakłada naukę następujących programów graficznych:

- Adobe Photoshop,

- Adobe Illustrator,

Program szczegółowy:

1. Grafika i animacja

 • Formaty plików cyfrowych.
 • Oprogramowanie do obróbki grafiki, animacji i efektów specjalnych.
 • Oprogramowanie do rejestracji materiałów w postaci cyfrowej.
 • Oprogramowanie do katalogowania materiałów cyfrowych.
 • Oprogramowanie do konwersji plików graficznych.
 • Oprogramowanie do konwersji plików audio.
 • Oprogramowanie do konwersji plików wideo.
 • Instalacja urządzeń peryferyjnych na stanowiskach komputerowych.
 • Techniki tworzenia elementów grafiki wektorowej.
 • Techniki tworzenia elementów grafiki rastrowej.
 • Techniki tworzenia animacji.
 • Techniki tworzenia efektów specjalnych.
 • Konwersja plików do różnych formatów.
 • Modele przestrzeni barw.
 • Kalibracja urządzeń.

2. Prezentacje multimedialne

 • Zasady tworzenia prezentacji.
 • Oprogramowanie biurowe do tworzenia prezentacji.
 • Oprogramowanie webowe do tworzenia prezentacji online.
 • Urządzenia mobilne.
 • Formaty prezentacji.

3. Tworzenie i publikowanie internetowych projektów multimedialnych

 • Oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej.
 • Oprogramowanie do tworzenia grafiki rastrowej.
 • Oprogramowanie do tworzenia animacji.
 • Oprogramowanie do tworzenia efektów specjalnych.
 • Podstawowe techniki tworzenia prezentacji.
 • Efekty specjalne w prezentacjach.
 • Multimedialne projekty internetowe.
 • Język znaczników HTML.
 • Edytory WYSIWYG HTML.
 • Języki skryptowe: JavaScript, PHP, Pearl.
 • Edytory języków skryptowych.
 • Usługi hostingowi.
 • Szablony projektów internetowych.
 • Techniki tworzenia elementów w języku znaczników.
 • Techniki tworzenie elementów w języku skryptowym.
 • Statyczne witryny internetowe.
 • Dynamiczne witryny internetowe.
 • Systemy CMS.
 • Konfigurowanie usług hostingowych.
 • Metody publikowania internetowych projektów multimedialnych.
 • Metody aktualizacji internetowych projektów multimedialnych.
 • Metody archiwizacji internetowych projektów multimedialnych.

4. Zajęcia praktyczne

 • Wykonywanie statycznych witryn internetowych.
 • Wykonywanie dynamicznych witryn internetowych.
 • Konfigurowanie usług hostingowych.
 • Publikowanie internetowych projektów multimedialnych.
 • Aktualizowanie internetowych projektów multimedialnych.
 • Archiwizowanie internetowych projektów multimedialnych.
 • Obsługiwanie komputerowych programów do grafiki bitmapowej i wektorowej.
 • Zajęcia fotograficzne (wykonywanie i zaawansowana obróbka zdjęć)

Program kształcenia na kursie umiejętności zawodowych został opracowany w oparciu o postawę programową kształcenia w zawodzie Technik cyfrowych procesów graficznych w ramach kwalifikacji – A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia projektów multimedialnych.
Słuchacz kursu nabędzie kwalifikacje w zakresie podstawy programowej kształcenia w zakresie drugiej części efektów kształcenia: Przygotowanie projektów multimedialnych w kwalifikacji A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych 311911.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia:

1) dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych;

2) wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;

3) stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych;

4) wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie;

5) przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego;

6) publikuje internetowy projekt multimedialny.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie KUZ

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 33,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 33,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, woj. podlaskie

Budynek ZDZ, pracownie komputerowe,

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Czech

Tomasz Czech

Grafika komputerowa, grafika wektorowa, grafika rastrowa
nauczyciel przedmiotów informatycznych
zajęcia dydaktyczne technik multimedialnych
projektowanie 3D,
projektowanie składu graficznego m.in. redakcji Kuriera Porannego,
wykonawstwo i projektowanie grafiki
obróbka komputerowa filmów video
opracowywanie ulotek reklamowych, folderów,

Wyższe magisterskie, przygotowanie pedagogiczne, Studia podyplomowe w zakresie Technologii Informatycznych w Nauczaniu Przedmiotów Technicznych i Zawodowych,
Od 2016 wykładowca na kursach graficznych

Zdjęcie Roderyk Gołaszewski

Roderyk Gołaszewski

Grafika komputerowa, grafika rastrowa. Wykładowca na kursach z zakresu grafiki komputerowej (Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator) od 2019 roku. Wykształcenie wyższe magisterskie. Studia podyplomowe Front - End Development.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Roszkowska

Katarzyna Roszkowska

email: k.roszkowska@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 856 752 517

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

skrypt, zeszyt, długopis

Informacje dodatkowe

Do rozpoczęcia kursu wymagane jest zebranie min. 4 osobowej grupy.

Dofinansowanie w ramach działania 3.2.2 (kursy i szkolenia zawodowe)

Kurs przeznaczony dla osób, które znają podstawową obsługę komputera.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z ZDZ: 85 675 25 17

Do dyspozycji uczestników przekazujemy w trakcie trwania kursu:

- sprzęt i oprogramowanie z licencjami

- materiały eksploatacyjne.

Ciasteczka>