Usługa - Akademia Menedżera. Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zarządzanie relacjami z klientami. Skuteczność menadżerska: Podejmowanie decyzji.

Logo Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 2617 ocen

Tytuł Akademia Menedżera. Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zarządzanie relacjami z klientami. Skuteczność menadżerska: Podejmowanie decyzji.

Numer usługi 2021/08/17/7675/1140751

Dostawca usług Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 398,92 zł netto za osobę

6 640,67 zł brutto za osobę

199,96 zł netto za osobogodzinę

245,95 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

właściciele, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 05-11-2021
Liczba godzin usługi: 27
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zarządzanie relacjami z klientami

  •  korzyści, jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami
  •  przepisy prawne odnoszące się do pozyskiwania i przechowywania danych klientów
  •  związki pomiędzy strategią generalną przedsiębiorstwa i strategią marketingową
  •  narzędzia marketingowe nastawione na kształtowanie relacji z klientem

2. .Skuteczność menadżerska: podejmowanie decyzji:

  • poznanie technik podejmowania decyzji
  • ocena ryzyka podejmowanych decyzji
  • umiejętny dobór metody podejmowania decyzji do rodzaju problemu i charakteru sytuacji decyzyjnej
  • identyfikacja sytuacji decyzyjnych w procesie zarządzania 
  • sposoby wdrożenia systemu podejmowania decyzji
  • skuteczne radzenie sobie z problemami i rozwiązania z korzyścią dla firmy

Podczas szkolenia wykorzystane będą metody aktywizujące ćwiczenia, case study, panel dyskusyjny, studium przypadków,symulacje rozmów, warsztaty.

Sposób walidacji testy pre i post.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Korzyści jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientem- warsztaty
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy prawne odnoszące się do pozyskiwania i przechowywania danych klientów - panel dyskusyjny
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Związek pomiędzy strategią generalną przedsiębiorstwa i strategią marketingową - studium przypadku
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia marketingowe nastawione na kształtowanie relacji z klientem- warsztaty.
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie technik podejmowania decyzji
Data realizacji zajęć
19-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Ocena ryzyka podejmowanych decyzji
Data realizacji zajęć
19-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Umiejętny dobór metody podejmowania decyzji do rodzaju problemu i charakteru sytuacji decyzyjnej
Data realizacji zajęć
19-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikacja sytuacji decyzyjnych w procesie zarządzania - panel dyskusyjny
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Sposoby wdrożenia systemu podejmowania decyzji - ćwiczenia
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Skuteczne radzenie sobie z problemami i rozwiązania z korzyścią dla firmy - panel dyskusyjny
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Zwiększenie sprzedaży o minimum 5 % w ciągu roku od zakończenia usługi szkoleniowej oraz zdobycie co najmniej 2 nowych klientów w ciągu roku od zakończenia usługi szkoleniowej. Szkolenie rozwinie umiejętności wykorzystania narzędzi do zarządzania i dzielenia się wiedzą w organizacji. Przyczyni się do rozwoju firmy, z tym samym do wzrostu sprzedaży. Profesjonalna wiedza to lepsza jakość usług, firma tym samym zwiększy swój profesjonalizm i potencjalną liczbę odbiorców.

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do dostosowania narzędzi i metod do stanowiska pracy. Uczestnicy: poznają narzędzia marketingowe nastawione na tworzenie relacji z klientami, dostrzegają różnorodność potrzeb oraz budują atmosferę zaufania z pracownikami i klientami, rozpoznają i identyfikują istotę sytuacji decyzyjnej, alternatywnych możliwości rozwiązania, trafnego wyboru, wdrożenia podjętej decyzji w praktyce, możliwości rozwiązywania problemu, sprawnego podejmowania decyzji.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia charakteryzuje podstawowe zasady budowania dobrych relacji ze współpracownikami. Uczestnicy definiują podstawowe zasady tworzenia systemów motywacyjnych. Tworzą dobrą atmosferę w pracy w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. Menadżerowie wykorzystują narzędzia marketingowe nastawione na kształtowanie relacji z klientami.  Uczestnicy szkolenia wymieniają przepisy prawne odnoszące się do pozyskiwania i przechowywania danych klientów. Każdy z uczestników charakteryzuje korzyści wynikające z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami. Stosuje metody i narzędzia budowania zaangażowania oraz pobudza pracowników do działania. Wykonuje analizę i interpretację badań marketingowych. Uczestnik wskazuje związek pomiędzy strategią generalną przedsiębiorstwa i strategią marketingową.  Poprzez udział w szkoleniu uczestnik nabywa umiejętności w zakresie tworzenia trwałych relacji z pracownikami jak i z klientami, a swoją wartość jako menadżera, potwierdza w działaniu. Uczestnik szkolenia omawia typy decyzji oraz style podejmowania decyzji. Charakteryzuje techniki podejmowania decyzji  oraz definiuje możliwe rozwiązania, oceniając przy tym ich wykonalność i możliwe do zaakceptowania następstwa. Uczestnik sprawnie wprowadza decyzje w życie, ocenia ryzyko związane z ich podjęciem. Umiejętnie dobiera metody podejmowania decyzji do rodzaju problemu i charakteru sytuacji decyzyjnej. Wykorzystuje różnorodne źródła informacji i dane podczas podejmowania decyzji, walidując przy tym przydatność  i wiarygodność wykorzystywanych informacji. Uczestnik cechuje się postawą otwartą w odniesieniu do różnych rozwiązań problemu i bierze odpowiedzialność za podjęte decyzje. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia zostaną zweryfikowane poprzez test wiedzy z zakresu aspektów prawnych związanych z gromadzeniem i przechowywaniem danych o klientach oraz z zasad i technik podejmowania decyzji.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 398,92 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 640,67 zł
Koszt osobogodziny netto 199,96 zł
Koszt osobogodziny brutto 245,95 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wojciecha 36a/-, 40-474 Katowice, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Magdalena Ryszka

Magdalena Ryszka

Specjalista w zakresie zarządzania projektami w
tym o charakterze B+R. Trener, konsultant
ds.optymalizacji, Kierownik ds. rozwoju w INSPIRE
Sourcing Sp.J. Posiada certyfikację w zakresie
następujących metodyk badawczych: The Bridge
Personality™, ValueView®, ZineINC™, MBTI®,
Advisio Poland, Excended Disc®. Kurs
„MediatorMenedżer konfliktu” na UJ. Od 2014
roku jest liderem projektu dla międzynarodowej
spółki z branży elektronicznej, elektrotechnicznej
i energoelektronicznej. Cel projektu to zbadanie
potencjału Spółki w kontekście efektywności
struktury (restrukturyzacja/reorganizacja) oraz
możliwości rozwoju w zakresie zdobywania
nowych rynków zbytu i tworzenia innowacyjnych
rozwiązań produktowych w branży.
Absolwentka wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz
wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie POSIADA
CERTYFIKATY: • Doradztwo zawodowe •
Wyłączny partner i dystrybutor na rynek polski
narzędzi The Bridge Personality holenderskie
firmy Test Group • Trener Extended DISC, •
Konsultant narzędzi Way2Improve - IP 121 •
Konsultant rozwoju organizacyjnego Advisio
Consulting Methodologies (narzędzia: Task
Navigator, Competence Navigator, Synergia,
Delight Index, Star Tracks) • Konsultant ZineINC •
Kurs Mediator-Menedżer konfliktu na UJ •
Konsultant ValueView
Realizowane działania m.in. w oparciu o
narzędzia The Bridge Person

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Hajduk

Małgorzata Hajduk

email: szkolenia@zetom.eu

tel: (+48) 32 7040 100

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji papierowej. 

Informacje dodatkowe

Ujete godziny szkolenia są godzinami dydaktycznymi tj. 1 godzina lekcyjna = 45 minut

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie zajęć w formie uzykania 80% punktów z testu wiedzy z zakresu  aspektów prawnych związanych z gromadzeniem i przechowywaniem danych o klientach oraz z zasad i technik podejmowania decyzji.

,,Usługa rozwojowa będzie na dzień prowadzenia szkolenia  spełniać aktualne wymogi dot. przestrzegania obostrzeń związanych z COVID 19, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia."

Ciasteczka>