Usługa - Prawo jazdy kat. C - kurs indywidualny - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa

Logo AUTO - MOTO- SZKOŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.6/5 z 315 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C - kurs indywidualny - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2021/08/16/19313/1139602

Dostawca usług AUTO - MOTO- SZKOŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Nowy Sącz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa skierowana jest do osób, które mają zdany państwowy egzamin teoretyczny.

Usługa skierowana jest do osób, które zainteresowane są zdobyciem uprawnień do kierowania pojazdami w ramach kat. C.

Usługa jest również adresowana do uczestników projektu Kierunek Kariera

Usługa jest również adresowana do uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 01-09-2021
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres uprawnień: kurs prawa jazdy kat. C

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne - 30 godzin zegarowych (40 godzin dydaktycznych) - od 01.09.2021r. do 29.10.2021r. dokładne teminy i godziny do indywidualnego ustalenia z instruktorem  

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
01-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs ma na celu przygotowanie praktyczne do zdobycia prawa jazdy kat. C. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętności bezpiecznego i sprawnego poruszania się samochodem ciężarowym w ruchu drogowym. Uczestnik podniesie swoje kompetencje zawodowe.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia uczestnik stosuje się do przepisów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach samochodem ciężarowym. Monitoruje stan samochodu ciężarowego poprzez wykonywanie czynności obsługowych. Prawidłowo wykonuje wszystkie manewry. Porusza się w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu po różnych rodzajach dróg oraz skrzyżowań. Posiada zdolność stosowania zasad ekojazdy podczas kierowania samochodem ciężarowym. Został przygotowany do pozytywnego zdania egzaminu państwowego. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin wewnętrzny w OSK oraz egzamin państwowy  w MORD w Nowym Sączu

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację MORD w Nowym Sączu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatu/Prezydent miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 75,00 zł
w tym koszt walidacji netto 200,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 200,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Śniadeckich 3, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne odbywają się w ruchu drogowym na terenie miasta Nowy Sącz oraz na placu manewrowym przy ul Stramki w Nowym Sączu

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Antoni Wójcikiewicz

Antoni Wójcikiewicz

Wykładowca i instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, D, E, T

Zdjęcie Stanisław Małek

Stanisław Małek

Wykładowca i instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, D, E, T
41 lat pracy jako instruktor i wykładowca
średnie

Zdjęcie Zdzisław Waśko

Zdzisław Waśko

Wykładowca i instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, T
20 lat pracy jako instruktor i wykładowca
średnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Czamara

Anna Czamara

email: automotoszkola@wp.pl

tel: (+48) 184 420 762

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

zapewniamy materiały do nauki

Warunki uczestnictwa

1. Ukończone 21 lat 

2. Zaliczony egzamin państwowy z części teoretycznej dla prawa jazdy kat. C.

2. Prawo jazdy kat. B lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu.

3. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - do uzyskania w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania - w celu uzyskania PKK należy przedstawić orzeczenie psychologiczne i lekarskie, zdjecie - jak do dowodu i dowód osobisty) 

4. Warunkiem uczestnictwa w kursie dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" jest zapisanie się po zdanym egzaminie wewnętrznym na egzamin w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu- koszt egzaminu 200 zł wliczony w cenę kursu

5. Warunkiem uczestnictwa w kursie dla uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" jest zapisanie się po zdanym egzaminie wewnętrznym na egzamin  w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu - koszt egzaminu 200 zł wliczony w cenę kursu

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Egzamin wymagany

Posiadamy możliwość wykorzystania naszego samochodu podczas egzaminu państwowego w Małopolskim Osrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

W przypadku niepokrycia bonami całego kosztu usługi, różnicę pokrywa uczestnik usługi.

Cena egzaminu 200 zł wliczona w cenę kursu.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 01.09.2021r. do 29.10.2021r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Zapewniamy materiały dydaktyczne niezbędne do nauki.

Ciasteczka>