Usługa - Kurs języka angielskiego metodą BLS Communication - pakiet 70 godzin lekcyjnych.

Logo Leader School Konin Alina Błaszczyk

4.5/5 z 853 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego metodą BLS Communication - pakiet 70 godzin lekcyjnych.

Numer usługi 2021/08/09/8500/1133193

Dostawca usług Leader School Konin Alina Błaszczyk

Miejsce usługi Konin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 300,00 zł netto za osobę

6 300,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracodowcy i pracownicy z MSP z subregionu konińskieg powiat gnieźnieński, koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński, miasto Konin.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 20-08-2021
Liczba godzin usługi: 70
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Uczymy przede wszystkim komunikacji, używając metody bezpośredniej BLS Communication. Słuchacz poznaje, a następnie doskonali cztery sprawności (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie) w różnych sytuacjach życiowych oraz zawodowych.

Angielskii metodą BLS to unikalne połączenie zajęć prowadzonych przez lektora z potencjałem rozwiązań multimedialnych, które sprawia, że nauka języka angielskiego jest nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim skuteczna. 

Metoda BLS to wysoki poziom nauczania, któremu możesz zaufać. Wdrażana jest wyłącznie w wybranych szkołach językowych, które spełniają wymogi światowych standardów nauczania.

Nowoczesne Metody Nauczania pozwolą wyposażyć uczestnika kursu w umiejętność zapewniającą swobodne porozumiewanie się w języku angielskim. Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie:

- Rozumienie ze słuchu - rozumienie kontekstu wypowiedzi jako całości czyli sensu ogólnego, szczegółów zawartych w informacji i ustosunkowania rozmówcy, na podstawie dialogów, monologów i wykładów 

- Czytanie – rozumienie ogólnego sensu tekstów, wyszukiwanie szczegółowych informacji, rozumienie struktury tekstu, wyciąganie wniosków i interpretacja wypowiedzi na podstawie różnorodnych tekstów informacyjnych i prasowych

- Mówienie – udzielanie informacji o sobie, swojej pracy, umiejętność prowadzenia konwersacji, umiejętność prowadzenia pertraktacji, negocjacji i osiągania kompromisu, prowadzenie dyskusji na różne tematy, swobodne porozumiewanie się w kontaktach społecznych i zawodowych

- Pisanie – pisanie różnorodnych tekstów, krótkich notatek, listów, wiadomości e-mail itp.

Szkolenia realizowane są trybie indywidualnym lub grupowym. Harmonogram zajęć dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia.1 godzina szkoleniowa = 45 minut.

Uczestnik kursu w ramach szkolenia otrzymuje podręcznik i/lub platformę e-learningową, audiobooki odpowiednie do poziomu nauczania.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
24-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
26-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
31-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
02-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
07-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
09-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
14-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
16-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
21-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
23-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
27-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
28-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
02-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
10-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
16-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
23-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
25-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym jest nabycie przez uczestnika kompetencji lub uzupełnienie posiadanej wiedzy w zakresie komunikacji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach obejmujących życie społeczne i zawodowe zgodnym z międzynarodowym systemem. Po zakończonym szkoleniu uczestnik potrafi prowadzić konwersację, napisać informację tekstową w języku angielskim potrzebną w wykonywanym zawodzie stosownie do osiągniętego poziomu.

Efekty uczenia się

Efektem uczenia się jest nabycie kwalifikacji ze znajomości języka angielskiego na wybranym poziomie w czterech aspektach sprawności: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie  w różnych sytuacjach życiowych oraz zawodowych. 

Ponadto podczas szkolenia nabywa:

- umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności;

- świdomość, że znajomość języka obcego sprzyja integracji społecznej, rozszeża możliwości awansu zawodowego lub w ogóle pozyskanina miejsca pracy w kraju i za granicą;

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Uczestnik szkolenia na zakończenie każdego poziomu nauczania przystępuje do testu wewnętrznego weryfikującego zdobytą wiedzę w czterech aspektach sprawności: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wojska Polskiego 37, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie

LEADER SCHOOL KONIN Sekretariat czynny: Poniedziałek - Piątek 09:00 – 19:00 Sobota 09:00 – 12:00 Jak do nas dojechać : Samochodem: zjazd z Trasy Warszawskiej w Wojska Polskiego. Do dyspozycji mamy bezpłatny parking z dużą ilością miejsc ! Autobusem MZK linie: 50,51,53,54,56,58,60,61,62,66,70,71 – przystanek Warszawska.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Natalia Jaskulska

Natalia Jaskulska

Wykwalifikowany lektor języka angielskiego posiadający wykształcenie wyższe specjalistyczne filologia angielska z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Cechuje go profesjonalizm w nauczaniu na każdym poziomie znajomości języka z przygotowaniem do egzaminów od A1 do C1, CAE.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Alina Błaszczyk

Alina Błaszczyk

email: konin@leaderschool.pl

tel: (+48) 607 387 609

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik kursu w ramach szkolenia otrzymuje  podręcznik  odpowiedni do poziomu nauczania oraz platformę  e-learningową i audiobooki do danego poziomu.

Warunki uczestnictwa

Kursant przystąpi do testu sprawdzającego poziom znajomości języka obcego w wyniku, którego zostaje zakwalifikowany do właściwej grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania. 

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są przez akredytowanych lektorów metody BLS, która wymaga stosowanie zmienności osób prowadzących - w usłudze podano nazwisko głównego lektora. 

Ciasteczka>