Usługa - studia podyplomowe ,,Ogrodnictwo Miejskie" (edycja 1) - 2021/2022

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.4/5 z 12 ocen

Tytuł studia podyplomowe ,,Ogrodnictwo Miejskie" (edycja 1) - 2021/2022

Numer usługi 2021/08/06/33035/1131852

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 000,00 zł netto za osobę

5 000,00 zł brutto za osobę

23,81 zł netto za osobogodzinę

23,81 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby zainteresowane organizacją zielonej infrastruktury w mieście, urzędnicy odpowiedzialni za organizację przestrzeni miejskiej, osoby zaangażowane w tworzenie przyjaznego środowiska miejskiego, nauczyciele, ogrodnicy, architekci krajobrazu, przedstawiciele NGO,  

Minimalna liczba uczestników: 12
Maksymalna liczba uczestników: 24
Data zakończenia rekrutacji: 15-10-2021
Liczba godzin usługi: 210
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • ogrody wertykalne i na dachach,
 • nowe formy ogrodnictwa miejskiego,
 • jadalne miasta i urban-farming,
 • zielona przestrzeń publiczna, prywatna i półprywatna,
 • kształtowanie mikroklimatu miasta,
 • funkcje społeczne i rekreacyjne zieleni w mieście,
 • nowoczesne technologie ogrodnictwa w mieście,
 • pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni miejskiej, podstawy arborystyki,
 • seminarium

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Nowe formy ogrodnictwa miejskiego
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Ogrody wertykalne i na dachach. Seminarium
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Nowe formy ogrodnictwa miejskiego
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Ogrody wertykalne i na dachach. Zielona przestrzeń publiczna, prywatna i półprywatna
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Jadalne miasta i urban - farming
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Kształtowanie mikroklimatu miasta. Zielona przestrzeń publiczna, prywatna i półprywatna
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Jadalne miasta i urban - farming
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Funkcje społeczne i rekreacyjne zieleni w mieście. Zielona przestrzeń publiczna, prywatna i półprywatna
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Jadalne miasta i urban - farming
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zielona przestrzeń publiczna, prywatna i półprywatna
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesne technologie ogrodnictwa w mieście
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zielona przestrzeń publiczna, prywatna i półprywatna
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni miejskiej, podstawy arborystyki
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zielona przestrzeń publiczna, prywatna i półprywatna. Funkcje społeczne i rekreacyjne zieleni w mieście
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Jadalne miasta i urban - farming
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium. Zielona przestrzeń publiczna, prywatna i półprywatna
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Kształtowanie mikroklimatu miasta. Nowoczesne technologie ogrodnictwa w mieście
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Funkcje społeczne i rekreacyjne zieleni w mieście
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesne technologie ogrodnictwa w mieście. Kształtowanie mikroklimatu miasta
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Kształtowanie mikroklimatu miasta. Nowoczesne technologie ogrodnictwa w mieście
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Kształtowanie mikroklimatu miasta. Zielona przestrzeń publiczna, prywatna i półprywatna
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesne technologie ogrodnictwa w mieście. Zielona przestrzeń publiczna, prywatna i półprywatna
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesne technologie ogrodnictwa w mieście
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Funkcje społeczne i rekreacyjne zieleni w mieście. Egzamin
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi technologiami w zakresie ogrodnictwa miejskiego, dobór roślin odpowiednich do miejskich form zielonej infrastruktury, technologie budowy zielonych ścian, dachów i innych form. Wskazanie wpływu zielonej i niebieskiej infrastruktury na jakość życia mieszkańców, wpływ zieleni na mikroklimat miasta.Nabycie umiejętności w zakresie doboru taksonów przydatnych do nasadzeń miejskich i sposób wykonanie rożnych form nowoczesnej infrastruktury na obszarach zurbanizowanych

Efekty uczenia się

 • znajomość odmian i gatunków roślin ogrodniczych przydatnych w uprawie w mieście,
 • znajomość wpływu upraw miejskich, ogrodów przydomowych, systemów zieleni miejskiej na środowisko, mikroklimat miasta, jakość życia mieszkańców,
 • znajomość zasad nawożenia i ochrony roślin w systemie uprawy w warunkach ogrodnictwa miejsiego,
 • znajomość nowoczesnych technologii prowadzenia upraw miejskich,
 • umiejętność przygotowania właściwego planu upraw, odpowiedniego doboru roślin, ich zmianowania, doboru odmian, zabiegów pielęgnacyjnych,
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu procesów fizykochemicznych i biologicznych zachodzących w glebie,
 • umiejętność doboru roślin do wybranych zielonych dachów i ścian,

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin dyplomowy

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności od procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

Tak, dokument jest rozpoznawalny i uznawalny, słuchacze m.in. będący pracodawcami wystawiają pozytywną rekomendację.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 23,81 zł
Koszt osobogodziny brutto 23,81 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, woj. dolnośląskie

zajęcia realizowane na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w Stacji Badawczo - Dydaktycznej w Psarach i w Samotworze.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie 1) dr hab. Przemysław Bąbelewski; 2) dr inż. Marta Czaplicka; 3) dr inż. Ewelina Gudarowska

1) dr hab. Przemysław Bąbelewski; 2) dr inż. Marta Czaplicka; 3) dr inż. Ewelina Gudarowska

1) specjalista z zakresu dendrologii, roślin ozdobnych - staż pracy 25 lat
2) absolwentka specjalności kształtowanie terenów zieleni i architektury krajobrazu, specjalistka z zakresu rolnictwa ekologicznego i integrowanego - staż pracy 15 lat
3) specjalistka z zakresu upraw sadowniczych i szkółkarstwa - staż pracy 30 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie dr inż. Marta Czaplicka

dr inż. Marta Czaplicka

email: marta.czaplicka@upwr.edu.pl

tel: (+48) 502 205 710

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

dokumenty przygotowane w dowolnym formacie

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele, podczas 12 zjazdów, w godz. 09.00-20.00 w soboty i 09.00-16.00 w niedziele,.

Zaplanowano zajęcia stacjonarne.  W przypadku wprowadzenia obostrzeń zwiazanych z COVID-19, zajęcia prowadzone będą w systemie mieszanym (stacjonarne i on-line).

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Ciasteczka>