Usługa - Prawo jazdy kat. C wraz z egzaminami państwowymi

Logo Ośrodek Doskonalenia Zawodowego STANISŁAW PATEREK

4.8/5 z 169 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C wraz z egzaminami państwowymi

Numer usługi 2021/08/05/7167/1131140

Dostawca usług Ośrodek Doskonalenia Zawodowego STANISŁAW PATEREK

Miejsce usługi Koźmin Wielkopolski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 970,00 zł netto za osobę

2 970,00 zł brutto za osobę

57,12 zł netto za osobogodzinę

57,12 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Do kursu może przystąpić osoba indywidualna, pracownik przedsiębiorstwa oraz sam przedsiębiorca, który chce uzyskać nowe kwalifikacje.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2021
Liczba godzin usługi: 52
Zakres uprawnień: Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii C
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje:
- część teoretyczna - 20 h:

 • Przepisy ogólne
  - Przepisy drogowe i ich znaczenie. Ogólne warunki bezpieczeństwa i kultury w ruchu drogowym
  - Podstawowe pojęcia i definicje
   
 • Przepisy związane z pracą kierowcy
  - Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu).
  Środki ostrożności podejmowane w przypadku awarii pojazdu.
  - Planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych
  - Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu
 • Manewry podstawowe
  - Ruch pojazdów. Prędkość i hamowanie. Włączanie się do ruchu.
  - Omijanie, wymijanie, wyprzedzanie, zawracanie, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, cofanie
  - Zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego

 • Znaki i sygnały drogowe
  - Znaczenie i podział znaków. Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne.
  - Znaki kierunku i miejscowości oraz pozostałe znaki drogowe. Sygnały świetlne, dźwiękowe.

 • Kontrola ruchu drogowego
  - Kontrola ruchu drogowego i organy uprawnione do kontroli oraz zachowanie kierującego pojazdem w trakcie kontroli drogowej. Kierujący ruchem i jego uprawnienia, pojazdy uprzywilejowane w ruchu, kolumna pojazdów uprzywilejowanych.

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  - Wpływ alkoholu lub podobnie działającego środka oraz zachowanie się podczas wypadku.
  - Skutki prawne spożywania alkoholu lub podobnie działającego środka oraz zachowanie się podczas wypadku.

 • Ruch drogowy
  - Przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwo przejazdu i ruch okrężny. Holowanie i jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
  -Zatrzymanie i postój oraz sygnalizowanie obecności pojazdu na drodze z powodu uszkodzeń lub wypadku.
  - Zachowanie wobec pieszych oraz przejeżdżanie przez przejazdy kolejowe i tramwajowe.

 • Uprawnienia do kierowania i warunki techniczne pojazdu
  - Dokumenty uprawniające  do kierowania pojazdem i warunki używania pojazdów.
  - Badania techniczne, wyposażenie pojazdu i światła zewnętrzne

 • Podtrzymywanie procesów życiowych
  - Udzielanie pomocy przedlekarskiej- podtrzymywanie procesów  życiowych u ofiar wypadków drogowych. Wypadek na drodze.

 • Zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego i państwowego
   

- część praktyczna - 30 h (po 60 min) jazdy, w tym:

 • Przygotowanie do jazdy
  - Zapoznanie z pojazdem, obsługa pojazdu, urządzenia kontrolno-sterujące. Wyposażenie pojazdu.
  - Przygotowania do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu.
   
 • Manewry podstawowe
  - Ruszanie i zatrzymywanie się. Jazda po prostej i łuku. Manewry podstawowe.
   
 • Jazda w ruchu drogowym o małym natężeniu
  - Włączanie się do ruchu, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zmiana pasa.
  - Jazda po ulicach jedno i dwukierunkowych, w tym również o podwyższonej i obniżonej prędkości maksymalnej. Jazda w warunkach ograniczonej widoczności, po zmroku oraz po śliskiej i zmiennej nawierzchni. Hamowanie i używanie silnika do ograniczania prędkości pojazdu.
  - Posługiwania się urządzeniami sterownia pojazdem podczas jazdy.
   
 • Przejazd przez skrzyżowania
  - Zmiany kierunku ruchu na skrzyżowaniach. Pokonywanie przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, przejazdów kolejowych i tramwajowych oraz przejazd w pobliżu przystanków tramwajowych.
   
 • Jazda w ruchu drogowym o zwiększonym natężeniu
  - Włączanie się do ruchu , wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zmiana pasa. Jazda po ulicach jedno i dwukierunkowych, w tym również o podwyższonej i obniżonej prędkości maksymalnej. Jazda w warunkach ograniczonej widoczności, po mokrej i zmiennej nawierzchni. Jazda po ulicach z torowiskiem tramwajowym. Hamowanie awaryjne.
  - Jazda w warunkach ograniczonej widoczności, po mokrej, i zmiennej nawierzchni. Jazda po ulicach z torowiskiem tramwajowym. Hamowanie awaryjne. Hamowanie i używanie silnika do ograniczania prędkości pojazdu.
  - Zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
   
 • Jazda poza obszarem zabudowanym
  - Jazda poza obszarem zabudowanym. Jazda z prędkością powyżej 70 km/h na dłuższym odcinku drogi. Technika jazdy na krętych  drogach, podjazdach i zjazdach o znacznym stopniu nachylenia.
   
 • Ruch wokół wyspy
  - Przejazd i zmiany kierunku jazdy na skrzyżowaniach z wyspą centralną.
   
 • Manewry w ruchu miejskim
  - Wykonywanie manewrów zawracania, parkowania w ruchu.
   
 • Jazda poza obszarem zabudowanym
  - Jazda poza obszarem zabudowanym. Jazda z prędkością powyżej 70 km/h na dłuższym odcinku drogi. Technika jazdy na krętych drogach, podjazdach i zjazdach o znacznym stopniu nachylenia. Techniczne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo.
   
 • Przygotowania do egzaminu
   
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy ogólne
Data realizacji zajęć
02-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy związane z pracą kierowcy
Data realizacji zajęć
02-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Manewry podstawowe
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Znaki i sygnały drogowe
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kontrola ruchu drogowego
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Ruch drogowy
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Uprawnienia do kierowania i warunki techniczne pojazdu
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Podtrzymywanie procesów życiowych
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego i państwowego
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
08-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
10-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
12-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
15-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
16-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
19-11-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
22-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
23-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę.
Data realizacji zajęć
24-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin teoretyczny dot. prawo jazdy kat. C. Termin zależy od dostępności w WORD.
Data realizacji zajęć
25-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin praktyczny dot. prawo jazdy kat. C. Termin zależy od dostępności w WORD.
Data realizacji zajęć
27-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa „Prawo jazdy kat. C wraz z egzaminami państwowymi” przygotowuje do samodzielnego kierowania pojazdem ciężarowym zgodnie z zasadami i przepisami ruchu drogowego.

Efekty uczenia się

 • przestrzega zasad i przepisów ruchu drogowego w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem,
 • uwzględnia przepisy bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy,
 • omawia zasady działania i właściwości techniczne pojazdów,
 • optymalizuje zużycie paliwa,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
 • stosuje odpowiednią postawę zgodnie z ergonomią i etyką zawodu,
 • stosuje zasady komunikacji interpersonalnej,
 • stosuje nabytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym i zawodowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Przeprowadzanie egzaminów wewnętrznych na każdym etapie szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Prawo jazdy kat. C oraz egzamin realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 poz. 341).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatowy
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 970,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 970,00 zł
Koszt osobogodziny netto 57,12 zł
Koszt osobogodziny brutto 57,12 zł
w tym koszt walidacji netto 230,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 230,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 1,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 1,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krotoszyńska 30, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie

Zajęcia realizowane są w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 30 oraz na placu manewrowym znajdującym się pod tym samym adresem, a także w ruchu drogowym.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Brdys

Mariusz Brdys

Instruktor nauki jazdy kat. B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, T

Zdjęcie Kacper Paterek

Kacper Paterek

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D, T

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Pieniężny

Marek Pieniężny

email: biuro@odzpaterek.pl

tel: (+48) 513 074 437

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne na własność.

Warunki uczestnictwa

- Ukończone 20 lat i 9 miesięcy

- Prawo jazdy kat. B

- numer profilu kandydata na kierowcę (PKK) - kat. C

- orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem

Informacje dodatkowe

- Pojazdy szkoleniowe: MAN TRUCK TGL 12.240

- Cena usługi szkoleniowej obejmuje koszt kursu (2700,00 zł), teoretyczny i praktyczny egzamin państwowy (230,00) oraz materiały szkoleniowe (40,00 zł)

- Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w terminie od 02.11.2021 do 27.01.2022. Szczegółowe dni i godziny zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

W harmonogramie widnieją przykładowe daty szkolenia oraz egzaminów.

- W związku ze stanem epidemii zapewniamy normy bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi sanitarnymi:

 • obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa  w Ośrodku oraz pojeździe szkoleniowym
 • obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu do Ośrodka oraz pojazdu szkoleniowego
 • zachowanie odległości od rozmówcy minimum 1,5 m

- Wymagane, aby osoba zapisująca się na usługę szkoleniową skontaktowała się z Ośrodkiem w okresie rekrutacji w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w kursie

Ciasteczka>