Usługa - Kurs prawa jazdy kat. B STANDARD od 16.08.2021 (teoria popołudniowo) / KIERUNEK KARIERA w Ośrodek Szkolenia Kierowców ALBAR Kraków

Logo Bogdan Kuca Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALBAR"

5/5 z 9 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. B STANDARD od 16.08.2021 (teoria popołudniowo) / KIERUNEK KARIERA w Ośrodek Szkolenia Kierowców ALBAR Kraków

Numer usługi 2021/08/05/54622/1131136

Dostawca usług Bogdan Kuca Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALBAR"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

2 370,00 zł netto za osobę

2 370,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B.

Usługa również kierowana do uczestników projektu Kierunek Kariera.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 16-08-2021
Liczba godzin usługi: 79
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Kat. B

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy kat. B zawiera:

1. przygotowanie do projektu: podpisanie umowy, test kompetencji (3 godziny)

2. 27 godzin zajęć teoretycznych (1 godzina = 45 minut)

3. 4 godziny zajęć z pomocy przedmedycznej (1 godzina = 45 minut)

4. 40 godzin zajęć praktycznych (30 godzin zegarowych)

5. egzamin wewnętrzny teoretyczny (2 godziny)

6. egzamin wewnętrzny praktyczny (3 godziny)

7. materiały szkoleniowe (podręcznik + testy).

Tematyka zajęć teoretycznych:

1. Pomoc przedmedyczna

2. Przepisy ruchu drogowego: znaki drogowe, pierwszeństwo na skrzyżowaniach, manewry drogowe, sygnały świetle, zachowanie wobec pieszych

3. Budowa i obsługa samochodu

4. Technika kierowania pojazdem

7. Zasady bezpiecznej jazdy w ruchu drogowym z uwzględnieniem innych uczestników

8. Ekojazda

9. Zadania egzaminacyjne

Zajęcia praktyczne podzielone są na dwie części:

1. Zajęcia na placu manewrowym

2. Zajęcia w ruchu drogowym

W cenę wlicza się kurs za 158 bonów z Kierunku Kariera (1 bon jest o wartości 15 zł).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie organizacyjne: podpisanie umowy, test komepetencji, odbiór materiałów, ustelenie szczegółów jazd
Data realizacji zajęć
16-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Pomoc przedmedyczna
Data realizacji zajęć
24-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Pomoc przedmedyczna
Data realizacji zajęć
03-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs prawa jazdy kat. B - celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia pojazdów kategorii B. Uczestnik podczas trwania kursu zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu podejście do egzaminu państwowego teoretycznego oraz praktycznego, a także samodzielną i bezpieczną jazdę w ruchu drogowym.

Efekty uczenia się

Uczestnik:

 • zdobył wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania się pojazdem kat. B w ruchu drogowym w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i uwzględniający innych uczestników ruchu drogowego
 • poznał przepisy ruchu drogowego i potrafi je zastosować w praktyce
 • poznał budowę pojazdu i jego obsługę (m.in. czynności kontrolno-obsługowe)
 • potrafi udzielić pomocy przedmedycznej
 • został przygotowany do teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego, co zostało potwierdzone egzaminami wewnętrznymi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 370,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 370,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Karmelicka 57/1, 31-128 Kraków, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Stanowisko do ćwiczenia testów. Kącik barowy (kawa, herbata, woda).

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Zenon Skrzyński

Zenon Skrzyński

Instruktor/wykładowca z wieloletnim doświadczeniem

Zdjęcie Teresa Hamulewicz

Teresa Hamulewicz

Ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć teoretycznych z pomocy przedmedycznej

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Pułka

Magdalena Pułka

email: albar@onet.eu

tel: (+48) 509 805 192

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik i testy (online lub płytka CD).

Warunki uczestnictwa

Kurs kat. B może rozpocząć osoba, która:

 1. ma ukończone 17 lat i 9 miesięcy

 2. posiada Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) wygenerowany w wydziale komunikacji (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe) właściwym dla adresu zameldowania lub zamieszkania.

  Wymagane dokumenty do założenia PKK:

 • wniosek

 • dowód tożsamości

 • fotografia

 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

 • kserokopia prawa jazdy (jeżeli wnioskodawca posiada prawo jazdy innej kategorii).

Istnieje możliwość zrobienia u nas badań lekarskich (koszt 200 zł).

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest udział w egzaminie państwowym w WORD.

Usługa egzaminacyjna jest rozliczana poza systemem bonowym. Koszt egzaminów to: 30 zł teoria i 140 zł praktyka.

Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełnienia ankiety i podejścia do egzaminu państwowego w ciągu 30 dni od zakończenia kursu (należy dostarczyć potwierdzenie obecności na egzaminie do 2 dni od egzaminu).

Informacje dodatkowe

Ośrodek Szkolenia Kierowców ALBAR ma zawartą umowę z WUP Kraków na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych  w ramach projektu "Kierunek Kariera".

Część praktyczna szkolenia będzie realizowana po odbyciu zajęć teoretycznych. Terminy jazd zostaną dostosowane do możliwości czasowych uczestników kursu i ustalone indywidualnie.

Instruktorzy prowadzący szkolenie praktyczne: Krzysztof Bilski, Łukasz Buś, Robert Gorczyca, Robert Jurek, Paweł Kominek, Łukasz Makowski, Janusz Peciak, Zenon Skrzyński, Konrad Żurek.

Instruktorzy prowadzący zajęcia teoretyczne: Łukasz Makowski, Zenon Skrzyński.

Pomoc przedmedyczna: dr Marek Góra. Teresa Hamulewicz.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe: podręcznik i testy.

W cenę wlicza się kurs za 158 bonów.

Ciasteczka>