Usługa - Zarządzanie emocjami i stresem - forma zdalna

Logo College Medyczny Adrian Lipa

4.8/5 z 1277 ocen

Tytuł Zarządzanie emocjami i stresem - forma zdalna

Numer usługi 2021/08/05/28167/1131127

Dostawca usług College Medyczny Adrian Lipa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

125,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób, które na codzień uczestniczą w wielu stresujących sytuacjach, a także do tych, które na każdą sytuację reagują stresem. 
Adresatami szkolenia są więc zarówno pracownicy dużych  korporacji jak i pracownicy małych, a nawet jednoosobowych firm.

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 16-10-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną liczne przykłady, symulacje i ćwiczenia.

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO TRENINGU ANTYSTRESOWEGO:
- najpopularniejsze psychologiczne koncepcje stresu – Holmes i Rahe, Hobfol, Lazarus,
- oddziaływanie stresu – autoanaliza,
- samoocena poziomu odczuwanego stresu,
- sposoby radzenia sobie ze stresem.

MODUŁ II. ANTYSTRESOWE DZIAŁANIE NA CIAŁO – TECHNIKI PSYCHORELAKSACYJNE: - trening neuromięśniowy Jacobsona,
- trening autogenny Schulza,
- wizualizacja,
- szybkie metody na wyciszenie emocji.

MODUŁ III. PROAKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE:
- wyznaczanie celów,
- wyznaczanie priorytetów,
- analiza alokacji własnego czasu,
- realizacja własnego celu w świecie układów i zobowiązań
– asertywna odmowa.

MODUŁ IV. POZYTYWNE MYŚLENIE O SOBIE – PODSTAWA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM:
- pozytywne myślenie o sobie – praca z monologiem wewnętrznym,
- zapobieganie negatywnemu myśleniu o sobie – reagowanie na krytykę i pochwały,
- informacja zwrotna – mój wpływ na relacje z innymi,
- moje mocne strony – autoanaliza

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Najpopularniejsze psychologiczne koncepcje stresu – Holmes i Rahe, Hobfol, Lazarus, oddziaływanie stresu - wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
09:55
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Samoocena poziomu odczuwanego stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem - miniwykład z ćwiczeniami-forma zdalna na żywo,interaktywny webinar,chat z pytaniami sprawdz.zaangażowanie i zrozumienie tematu
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:55
Godzina zakończenia
11:25
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:25
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Trening neuromięśniowy Jacobsona, trening autogenny Schulza - miniwykład z ćwiczeniami - forma zdalna na żywo, interaktywny webinar, chat z pytaniami sprawdzającymi zaangażowanie i zrozumienie tematu
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:40
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Wizualizacja, szybkie metody na wyciszenie emocji - miniwykład z ćwiczeniami - forma zdalna na żywo, interaktywny webinar, chat z pytaniami sprawdzającymi zaangażowanie i zrozumienie tematu
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wyznaczanie celów, wyznaczanie priorytetów - miniwykład z ćwiczeniami - forma zdalna na żywo, interaktywny webinar, chat z pytaniami sprawdzającymi zaangażowanie i zrozumienie tematu
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
09:55
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Analiza alokacji własnego czasu, realizacja własnego celu w świecie układów i zobowiązań – asertywna odmowa - wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:55
Godzina zakończenia
11:25
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:25
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Pozytywne myślenie o sobie – praca z monologiem wewnętrznym, zapobieganie negatywnemu myśleniu o sobie – reagowanie na krytykę i pochwały - wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:40
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Informacja zwrotna – mój wpływ na relacje z innymi, moje mocne strony – autoanaliza - wykład, rozmowa, chat, ćwiczenia. Wypełnienie elektronicznej ankiety walidacyjnej.
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:50
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie aktualizuje wiedzę o mechanizmach emocjonalnych, uczy jak budować długotrwałą odporność psychiczną na stres i pewność siebie przez zarządzanie emocjami.Efektywne zarządzanie emocjami i stresem powoduje, że ludzie działają skuteczniej, budują dobre relacje, mają więcej energii, lepsze zdrowie i samopoczucie.Szkolenie uczy korzystania z energii stresu i zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną

Efekty uczenia się

Wiedza:
Uczestnicy identyfikują i rozróżniają źródła stresu oraz definiują własny styl reagowania na stres, rozpoznają swoje mocne i słabe strony oraz podstawowe cechy osobowości, precyzują mechanizmy działania stresu, emocji oraz ich roli w życiu.

Umiejętności:
Uczestnicy stosują techniki świadomego oddychania, techniki samoregulacji i samokontroli, czyli świadomego wyrażania i kierowania emocjami, co ułatwia im zapanowanie nad emocjami i stresem. Korzystają z technik rozwijania swojej samoświadomości, w tym świadomości ciała oraz inteligencji emocjonalnej. Lepiej rozumieją siebie i innych

Kompetencje:
Uczestnicy świadomie stosują działania profilaktyczne w ramach zarządzania stresem i emocjami, korzystają z technik umysłowego i fizycznego radzenia sobie z napięciem, a także budują świadome relacje interpersonalne.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Sposób walidacji - po zakończeniu prowadzący szkolenie wysyła wszystkim uczestnikom drogą elektroniczną ankietę walidacyjną. Uczestnicy po wypełnieniu ankiety odsyłają ją drogą elektroniczną na wskazany przez prowadzącego adres.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 125,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Iwona Makarewicz

Iwona Makarewicz

Trener szkoleniowiec (realizacja ponad 400 godzin) - prowadzenie kursów, w tym również na platformie e-learningowej (moduł I, III, V) dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych usytuowanych na obszarze województwa opolskiego. Prowadzenie szkoleń z zakresu: neurodydaktyki i elementów coachingu, diagnoza własnego stylu pracy; analiza organizacji pracy własnej, edukacji ekologicznej.
Mediator specjalizujący się w sprawach: rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, szkolnych i rówieśniczych MEDIATIO – Centrum Dialogu i Mediacji.
Asystent ds. monitoringu i współautorka projektów POKL 9.1.1 „Mini Akademia Przedszkolaka”;
„Akademia kreatywnego Ekomalucha”; „Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu” współfinansowanych przez UE.
Praktyk Acces BARS® Acces Facelift®
Od 14 lat dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu. Wykształcenie:
Studia magisterskie - „Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe” Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Wydział Filologiczno – Historyczny;
Studia podyplomowe – „Akademia profesjonalnego coachingu” Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; „Neurodydaktyka w szkole XXI wieku” Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Opolu; „Organizacja i zarządzanie oświatą” Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych; „Technologia informacyjna” Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Kolegium Zarządzania; „Nauczanie informatyki w szkołach” Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Matematyczno – Fizyczny.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Elżbieta Ludwikowska

Elżbieta Ludwikowska

email: elzbietaludwikowska@konsorcjum.edu.pl

tel: (+48) 533 028 185

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na podany adres e-mail uczestnicy szkolenia mogą otrzymać po zgłoszeniu chęci ich otrzymania usługodawcy.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych oraz zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Bazy.

Informacje dodatkowe

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy Jitsi Meet, w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celach kontroli. Wykorzystanie nagrania w innym celu niż kontrola/audyt wymaga zgody Trenera i Uczestników.
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

WYMAGNIA TECHNICZNE:
Platforma: Jitsi Meet
Rodzaj urządzenia: Urządzenie multimedia - Smartfon, tablet, komputer PC
Specyfikacja Sprzętowa: urządzenie musi posiadać: słuchawki, głośniki
Procesor jednordzeniowy 1 GB lub szybszy
Pamięć RAM 1 GB lub większa
Połączenie internetowe: wymagane jest połączenie internetowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G, 4G, LTE) o
następujących parametrach:
- dla transmisji wideo w jakości HD 720p minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi: 1.5Mbps/1.5Mbps
(wysyłanie/odbieranie).
- dla transmisji wideo w jakości FullHD 1080p minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi: 3Mbps/3Mbps
(wysyłanie/odbieranie).
Oprogramowanie: Urządzenie może ale nie musi mieć zainstalowanej aplikacji Jitsi Meet. Może działać poprzez stronę
internetową: https://meet.jit.si/
System operacyjny: Urządzenie musi działać pod kontrolą jednego z systemów operacyjnych obsługiwany przez
komunikator zoom:
• Android OS 4.0x lub nowszy
• macOS X 10.7 lub nowszy
• IOS 7.0 lub nowszy
• iPadOS 13 lub nowszy
• Windows 10 Home, Pro, lub Enterprise (Wersja “S” nie jest obsługiwana)
• Windows 8 or 8.1
• Windows 7
• Windows Vista with SP1 lub nowszy
• Windows XP with SP3 lub nowszy
• Ubuntu 12.04 lub nowszy
• Mint 17.1 lub nowszy
• Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowszy
• Oracle Linux 6.4 lub nowszy
• CentOS 6.4 lub nowszy
• Fedora 21 lub nowszy
• OpenSUSE 13.2 lub nowszy
• ArchLinux ( tylko 64-bitowy)
Okres ważności linku: Link będzie ważny w dniach i godzinach wskazanych w harmonogramie usługi.

Ciasteczka>