Usługa - Kurs Prawa jazdy Kat. BE **INDYWIDUALNY** - "KIERUNEK KARIERA"

Logo MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

4.4/5 z 89 ocen

Tytuł Kurs Prawa jazdy Kat. BE **INDYWIDUALNY** - "KIERUNEK KARIERA"

Numer usługi 2021/08/02/30306/1127582

Dostawca usług MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby , które chcą podnieśc swoje kwalifikacje i możliwość prowadzenia samochodu osobowego z przyczepą.

Usługa kierowana jest do uczestników projektu M-BONY.

Usługa również adresowana jest dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA", KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 06-08-2021
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje:

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE   -15 godz. zegarowych tj. 20 godzin dydaktycznych ( po 45 minut każda). Realizowane na placu manewrowym i w ruchu miejskim 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie z Kursantem w celu ustalenia terminu pierwszych zajęć praktycznych
Data realizacji zajęć
09-08-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie umiejętności praktycznych w prowadzeniu samochodów osobowych z przyczepą . Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnik będzie posiadał wiadomości z zakresu czasu pracy kierowcy, budowy i eksploatacji samochodu osobowego i przyczepy oraz sposoby właściwego zabezpieczania przewożonego ładunku.

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do przystapienia do egzaminu państwowego na Kat. BE

Umiejętność poruszania się pojazdem Kat. B łącznie z przyczepą przy czym całkowita masa przyczepy i samochodu nie może przekroczyć 3,5T

Kat. BE uprawnia do prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krakowska 16/1, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

zajęcia praktyczne - Trzebinia ul. Piłsudskiego 103A lub Jaworzno ul. Chopina 94 oraz w ruchu drogowym

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Bańdo

Robert Bańdo

Instruktor nauki jazdy

Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

Wykładowca-Instruktor kat. A,B,C,D,C+E
Instruktor od 1990
Średnie
Instruktor od 1990

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

email: biuro@makart.pl

tel: (+48) 515 096 011

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książka + płyta CD

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

- Prawo jazdy Kat. B

- brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężrowych

-Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Dla uczestników projektu :KIERUNEK KARIERA", KIERUNEK ARIERA ZAWODOWA" jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w WORD 

Koszt egzaminu (245,00 zł) - poza systemem bonowym

Informacje dodatkowe

Pierwsze zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem, kolejne są ustalane indywidualnie z Kursantem. Do dyspozycji mamy następujących instruktorów.

  • Robert Bańdo
  • Artur Makowski
  • Tomasz Baran

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu  "KIERUNEK KARIERA", KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

- Podręcznik kursanta Kat.B+E

- Płytka CD

Ciasteczka>