Usługa - MENEDŻER W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W FIRMIE MŚP

Logo MSC Sp. z o.o.

4.7/5 z 1243 ocen

Tytuł MENEDŻER W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W FIRMIE MŚP

Numer usługi 2021/08/02/11252/1127380

Dostawca usług MSC Sp. z o.o.

Miejsce usługi Postaszowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 500,00 zł netto za osobę

4 500,00 zł brutto za osobę

204,55 zł netto za osobogodzinę

204,55 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Warsztat dedykowany dla:

 • właścicieli firm MSP, zarządów, dyrektorów, kierowników, menagerów zarówno sektora MŚP jak dużych przedsiębiorstw
 • liderów, zarządzających zespołami, kierowników projektów
 • mentorów, mediatorów, coachów
 • osób, które chcą skutecznie redukować stres, zmienić nawyki, a także powrócić do równowagi emocjonalnej po ciężkich sytuacjach np. COVID 19 jak również osób, które chcą efektywnie prowadzić swoje prezentacje biznesowe
 • pracowników w drodze awansu na stanowisko kierownicze
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 02-11-2021
Liczba godzin usługi: 22
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

PROGRAM USŁUGI 

MODUŁ I - PODEJMOWANIE DECYZJI (Forma zajęć - wykład, dzielenie się wnioskami, podsumowanie z odpowiedziami na pytanie,  ćwiczenia, case study)Informacje wstępne, kontrakt, cele indywidualne, pre-test

1.    Podejmowanie decyzji - techniki podejmowania decyzji 
2.    Proces decyzyjny - etapy 
3.    Określenie kryteriów i wariantów decyzji w firmie 
4.    Błędy decyzyjne oraz ryzyko decyzyjne (skutki i konsekwencje) w firmie 
5.    Wdrażanie decyzji do zarządzania firmą - case study na firmie 
6.    Zarządzanie różnorodnością pracowników/partnerów w aspekcie decyzyjnym w ramach współpracy krajowej  
        i międzynarodowej 
7.    Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewności i braku informacji
8.    Jak zapobiegać i rozwiązywać konflikty w trakcie procesu decyzyjnego 
9.     Proces angażowania współracowników / partnerów biznesowych w proces decyzyjny podczas realizowanych projektów
10.   Wsparcie decyzyjne  i rodzaje decyzji, które na co dzień podejmuje lider w środowisku zawodowym

MODUŁ II - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (Forma zajęć - wykład, dzielenie się wnioskami, podsumowanie z odpowiedziami na pytanie,  ćwiczenia, case study)


1.    Proces analizy problemu 
2.    Metody i techniki rozwiązywania problemów
3.    Diagram Ishikawy - rybiej ości - analiza przyczynowo-skutkowa problemu
4.    Problem Solving - znalezenie przyczyny problemu jako alternatywa dla rozwiązywania problemów w MSP
5.    Pokonywanie ograniczeń własnego myślenia 
6     Problem jako wyzwanie
7     Porządkowanie informacji
8.    Wdrażanie rozwiązań niwelujących problemy w Firmie 
9.    Pięciokrotne pytanie „dlaczego” (5W)
10Warsztat w zakresie występujących problemów we włąsnej  firmie 

Post-Test wiedzy po szkoleniu 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Informacje wstępne, kontrakt, cele indywidualne, pre-test
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Podejmowanie decyzji - techniki podejmowania decyzji
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Proces decyzyjny - etapy
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określenie kryteriów i wariantów decyzji w firmie
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Błędy decyzyjne oraz ryzyko decyzyjne (skutki i konsekwencje) w firmie
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wdrażanie decyzji do zarządzania firmą - case study na firmie
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie różnorodnością pracowników/partnerów w aspekcie decyzyjnym w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej w firmie
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewności i braku informacji?
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Jak zapobiegać i rozwiązywać konflikty w trakcie procesu decyzyjnego
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Proces angażowania współracowników / partnerów biznesowych w proces decyzyjny podczas realizowanych projektów
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wsparcie decyzyjne i rodzaje decyzji, które na co dzień podejmuje lider w środowisku zawodowym
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Proces analizy problemu
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Metody i techniki rozwiązywania problemów
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Diagram Ishikawy - rybiej ości - analiza przyczynowo-skutkowa problemu
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Problem Solving - znalezenie przyczyny problemu jako alternatywa dla rozwiązywania problemów w MSP
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Pokonywanie ograniczeń własnego myślenia
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Problem jako wyzwanie
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Porządkowanie informacji
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wdrażanie rozwiązań niwelujących problemy w Firmie
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Pięciokrotne pytanie „dlaczego” (5W) Warsztat w zakresie występujących problemów we włąsnej firmie
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Test wiedzy z szkolenia
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie „MENEDŻER W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W FIRMIE MŚP” przygotowuje do samodzielnego realizowania procesu decyzyjnego oraz rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie w celu podniesienie skuteczności oraz efektywności zarządzania Firmą na podstawie współczesnych metod i technik podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz analizy przyczynowo-skutkowej.

Efekty uczenia się

 • Uczestnik rozróżnia poszczególne etapy procesu decyzyjnego
 • Uczestnik definiuje problemy w sposób ułatwiający ich rozwiązanie
 • Uczestnik wykorzystuje wiedzę o najczęstszych błędach popełnianych w procesach decyzyjnych
 • Uczestnik określa kryteria oraz warianty decyzji
 • Uczestnik prawidłowo ocenia złożoność i stopień trudności zadań
 • Uczestnik stosuje narzędzia wspierające proces podejmowania decyzji w firmie
 • Uczestnik rozwiązuje konflikty w ramach procesu decyzyjnego 
 • Uczestnik sporządza analizy przyczynowo skutkowe do rowiązywania problemów - jak Diagram Ishikawy, Problem Solving
 • Uczestnik cechuje się postawą otwartą w odniesieniu do różnych rozwiązań problemu
 • Uczestnik bierze odpowiedzialność za podjęte decyzje
 • Uczestnik szybko wypracowuje samodzielnie lub w zespole rozwiązanie problemu w warunkach niepewności.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja efektów uczenia się:

 • Wiedza: pre-test oraz post-test obejmujący wiedzę przyswojoną podczas szkolenia
 • Weryfikacja umiejętności: ćwiczenia i case study w trakcie  modułów merytorycznych- obserwacja, informacja zwrotna, wnioski
 • Weryfikacja kompetencji społecznych: obserwacja behawioralna prowadzona przez trenera podczas szkolenia w zakresie wskazanych kompetencji społecznych
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 204,55 zł
Koszt osobogodziny brutto 204,55 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Postaszowice 53, 42-320 Postaszowice, woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Kowalik

Tomasz Kowalik

Coach Master Trainer, ICI
Trener NLP, IANLP
NLP Master Trainer, IN
Trener Coachingu Prowokatywnego
Trener Transforming Communication™
W swoim podejściu łączy zmysł techniczny z błyskotliwym poczuciem humoru i dogłębną wiedzą z zakresu neurobiologii, psychologii, i coachingu. Od 1993 związany z biznesem. Działa wszechstronnie, rozwijając potencjał czołowych firm w Polsce, takich, jak CITIBANK/HANDLOBANK, Fujitsu – Siemens, Polkomtel, QAD Polska, RUCH, STRABAG, Telefonia DIALOG, PLIVA Kraków, Grupa Work Service, Krajowy Rejestr Długów. Wspiera również szkolnictwo wyższe, prowadząc szkolenia i
wykłady w Wyższej Szkole Bankowej we
Wrocławiu, Toruniu i Poznaniu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, czy Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista z zakresu negocjacji
win/win i rozwiązywania konfliktów.
Specjalista myślenia systemowego, działający w oparciu o specjalnie opracowane gry, zaadaptowane z MIT.
Doradca i coach managmentu. Znawca
praktycznego zastosowania NLP, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z działami sprzedaży, obsługi klienta, marketingu i HR.
Od lat doskonali warsztat bezpośrednio u najwybitniejszych zagranicznych ekspertów, takich jak Richard Bolstad, Joseph O'Connor, Lucas Derks, David Neenan, Steve Andreas, Frank Farrelly, Noni Hoefner, Esther Perel, David Gordon, Jaap Hollander czy Brian Kaplan. Zdobytą
wiedzę i doświadczenie skutecznie propaguje na arenie ogólnopolskiej od 2003, kiedy to zapoczątkował kultowy cykl „Warsztaty Mistrzów®”.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tomasz Kowalik

Tomasz Kowalik

email: tomasz.kowalik@msc.edu.pl

tel: (+48) 502 314 078

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Kazdy Uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne-drukowane z zakresu szkolenia 

Informacje dodatkowe

INFORMACJA: realizacji usługi będzie wykonana zgodnie z wytycznymi dla organizatorów szkoleń w trakcie epidemii SARS-CoV 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


Stosowane metody na szkoleniu:

 • Wykłady w poszczególnych modułach
 • Ćwiczenia indywidualne, case study na podstawie firmy 
 • Inspiracje poparta licznymi przykładami z życia zawodowego
 • Dyskusje prowadzone przez trenera oraz uczestnika w ramach wymiany doświadczeń 
Ciasteczka>