Usługa - Kurs języka angielskiego dla początkujących A1- 50 godzin - online - I

Logo Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

4.5/5 z 203 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego dla początkujących A1- 50 godzin - online - I

Numer usługi 2021/08/02/11855/1127313

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do osób dorosłych, pracowników przedsiębiorstw, które w zakresie swojego rozwoju zawodowego potrzebują podnieść kompetencje znajomości języka obcego zgodnie z CEFR.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 15-09-2021
Liczba godzin usługi: 50
Zakres uprawnień: 1. Kurs języka angielskiego dla początkujących (poziom Absolute Beginners i False Beginners – A1)
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Materiał gramatyczny

(Grammar)

Czasownik

(Verb)

Czas Present Simple (Teraźniejszy prosty) – zwyczaje, rutyna, codzienne czynności (habits and routines)

Czas Present Continuous (Teraźniejszy ciągły) – wyrażanie sytuacji teraźniejszych i przyszłych (expressing present and future events)

Czas Past Simple (Przeszły prosty)

Czas Future Simple (Przyszły prosty)

Czas Present Perfect

Rzeczownik

(Noun)

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników – regularna i nieregularna (singular and plural nouns – regular and irregular)

Pytania  z użyciem how much i how many

Zaimki

(Pronouns)

Zaimki osobowe (personal pronouns)

Zaimki wskazujące (demonstrative pronouns)

Przymiotnik

(Adjective)

Pozycja przymiotnika w zdaniu (position of adjective in a noun phrase)

Przedimki

(Articles)

Podstawowe różnice w użyciu a i the (basic difference between ‘a’ and ‘the’)

Przysłówek

(Adverbs)

Przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency)

Tworzenie przysłówków (formation of adverbs)

Liczebniki

(Numerals)

Liczebniki główne od 1 do 1,000,000 oraz liczebniki porządkowe (cardinals from 1 to 1,000,000 and ordinals)

Materiał leksykalny (Vocabulary)

Słownictwo dotyczące tematów (vocabulary concerning)

Pochodzenia i narodowości (nationalities and countries)

Czas: godziny, pory dnia, miesiące, dni tygodnia (time: reading the clock, parts of day, months, days of the week)

Zawody (jobs)

Sport, zainteresowania, czas wolny (sports, hobbies and leisure activities)

Pogoda (weather)

Rodzina (family relationships)

Ubiory, kolory, materiały (clothes, colours, materials)

Wakacje (holiday activities)

Choroby (illnesses)

Komunikacja

(Speaking skills)

Wymiana informacji (exchanging personal information)

Ceny (reading prices)

Opis miejsca (describing places ‘there is’/ ‘there are’)

Literowanie i alfabet (spelling - alphabet)

Codzienne obowiązki (talking about daily routines)

Czas wolny (spending free time)

Rodzina (talking about family)

Opisywanie ludzi (describing people)

Porównywanie (making comparisons ‘as + adj. + as’; comparative adj. + than)

Pisanie

(writing skills)

List nieformalny (informal letter)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski online/stacjonarnie
Data realizacji zajęć
15-09-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Efekty uczenia się

Osoba na poziomie A1 potrafi zrozumieć i stosować powszechne wyrażenia oraz bardzo podstawowe zwroty, które mają na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie i innych oraz potrafi zadawać i odpowiadać na pytania o szczegóły z życia osobistego, np. o miejsce zamieszkania, o znajomych, o hobby itp. Potrafi komunikować się w prosty sposób, pod warunkiem, że druga osoba mówi wolno i wyraźnie i w razie potrzeby służy pomocą.

1. Rozumienie ze słuchu - rozumienie ogólnego sensu bardzo prostych wypowiedzi, wychwycenie konkretnej informacji, gdy rozmówca mówi powoli i wyraźnie.

2. Mówienie - formułowanie krótkich i prostych wypowiedzi, umiejętność prowadzenia prostych dialogów.

3. Czytanie - rozumienie ogólnego sensu krótkiego tekstu, wyszukiwanie szczegółowej informacji w prostym tekście (np. w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach).

4. Pisanie - formułowanie prostej wypowiedzi pisemnej w oparciu o podany wzór (np. kartka z wakacji, wypełnianie formularza).

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test weryfikujący wiedzę, ankiety.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, woj. łódzkie

Szkolenie może być realizowane stacjonarnie lub online.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

Lektorka języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem.
Prowadzi kursy indywidualne, grupowe oraz firmowe.
Grupy o różnorodnym charakterze - ogólne, konwersacyjne, branżowe.
Doświadczenie to +/- 8000 przeprowadzonych godzin zajęć bardzo dobrze ocenianych przez słuchaczy i metodyka szkoły.
Wykształcenie wyższe.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

email: monika.kujawiak@progres.edu.pl

tel: (+48) 600 010 189

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały zapewniane przez lektora, w cenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

  • Kontakt z koordynatorem celem "uszycia" szkolenia:

             Monika Kujawiak

             monika.kujawiak@progres.edu.pl

             tel. 600 010 189

  • Wykonanie testu weryfikującego poziom znajomości języka obcego
  • Dokonanie zapisu na usługę oraz podpisanie umowy ze szkołą, a w przypadku zajęć online wyrażenie pisemnej zgody na nagrywanie spotkań celem rozliczenia z Operatorem usługi

Informacje dodatkowe

 Po ukończeniu szkolenia przeprowadzana jest walidacja testem.

Zapewniamy podstawowe materiały szkoleniowe.

Za godzinę zajęć przyjmuje się 60 minut.

Każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie.

SPOSÓB WALIDACJI:

-ankieta z Bazy Usług Rozwojowych wypełniona przez Usługodawcę i Słuchacza

-szczegółowa ankieta opracowana przez Centrum Szkoleniowe PROGRES uwzlędniająca dokładną ocenę usługi pod kątem organizacji administracyjnej, lektora, programu, przebiegu szkolenia i wielu innych

-test online (opracowany przez Centrum Szkoleniowe PROGRES)

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Zrzut ekranu 2021-05-19 o 17.24.42.png
Ciasteczka>