Usługa - MS Excel VBA - Poziom podstawowy SZKOLENIE ZDALNE

Logo Imperium Szkoleniowe Targosiński Kamil

4.5/5 z 79 ocen

Tytuł MS Excel VBA - Poziom podstawowy SZKOLENIE ZDALNE

Numer usługi 2021/08/02/5762/1127305

Dostawca usług Imperium Szkoleniowe Targosiński Kamil

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

850,00 zł netto za osobę

1 045,50 zł brutto za osobę

60,71 zł netto za osobogodzinę

74,68 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie MS Excel Podstawy programowania w języku VBA zostało stworzone z myślą o osobach pragnących świadomie wykorzystywać oraz tworzyć makra w VBA. Szczególnie polecane osobom chcącym zautomatyzować pracę z arkuszem kalkulacyjnym w tym: analitykom, statystykom, pracownikom controllingu oraz inżynierom.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 13-10-2021
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL

Ramowy program usługi

Pokaż program

Czego się nauczę na tym szkoleniu?

Rejestrowanie makr

 • Karta Deweloper
 • Rodzaje odwołań
 • Rejestrator makr
 • Przypisywanie makr do przycisków, klawiszy skrótów oraz przycisków formularzy
 • Bezpieczeństwo makr
 • Edytor VBE
  • Elementy składowe
  • Skróty klawiszowe
  • Możliwośc dostosowania
  • Opcje edytora
 • Miejsce przechowywania makr
 • Zapis pliku z makrami
 • Modyfikacja zarejestrowanego makra, zmiana klawisza skrótu
 • Usuwanie makr

Programowanie w VBA

 • Procedury

- Tworzenie procedur w oknie VBE

- Wykorzystanie procedur

- Wywoływanie funkcji

- Ograniczenia procedur

 • Funkcje
  • Budowanie funkcji
  • Wykorzystanie funkcji w VBA i Excel
  • Ograniczenia funkcji
 • Debuggowanie
 • Obiektowość
  • Czym są obiekty
  • Obiekt Application
  • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
  • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets, Sheets
  • Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, Selection
  • Cells, Range
 • Wykorzystanie funkcji arkuszowych
 • Komunikacja z użytkownikiem
  • InputBox
  • MessageBox

Zmienne

 • Czym jest zmienna
 • Rodzaje zmiennych
 • Nazwy zmiennych (konwencja)
 • Zakres i czas życia
 • Wymuszanie definiowania zmiennych
 • Problemy z niewłaściwym zadeklarowaniem zmiennych

Podejmowanie decyzji (instrukcje warunkowe)

 • Instrukcja warunkowa IF
 • Warianty instrukcji warunkowej IF
 • Instrukcja SELECT CASE
 • Sterowanie przepływem programu

Powtarzanie czynności

 • Pętla Do... Loop
 • Pętla For… Next

Formularze VBA

 • Tworzenie własnych formularzy
 • Wywoływanie formularzy
 • Automatyzacja za pomocą arkuszy – przypisywanie zdarzeń
 • Modalność formularzy

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
MS Excel VBA - Poziom podstawowy SZKOLENIE ZDALNE
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
MS Excel VBA - Poziom podstawowy SZKOLENIE ZDALNE
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem tego szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy z zakresu m.in.: rejestrowania makr, obsługi edytora VBE, tworzenia procedur i wywoływania funkcji, sposobów komunikowania się nie tylko z programem, ale również z użytkownikiem, stosowania zmiennych w swoich skryptach, wykorzystywania instrukcji warunkowych w celu podejmowania decyzji oraz stosowania pętli.

Efekty uczenia się

Zwiększenie świadomości wykorzystania narzędzia MS Excel w codziennej pracy, automatyzacja czynności wpływająca na zmniejszenie czasu wykonywania typowych zadań.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

ocena trenera lub testy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 045,50 zł
Koszt osobogodziny netto 60,71 zł
Koszt osobogodziny brutto 74,68 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Kamil Targosiński

Kamil Targosiński

Szkolenia MS Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook
2010 - do dziś Imperium Szkoleniowe, właściciel. Bieżące zarządzanie firmą, organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, projektowanie szkoleń elearningowych, wdrażanie aplikacji informatycznych, koordynacja pracy zespołu trenerskiego, rozwój oferty, rekrutacja pracowników.
2008 - 2010 Trener MS Office, Biztech, Bit Polska. Prowadzenie szkoleń MS Office, nadzór nad procesem szkoleniowym, mentoring.
2006 - 2008 Akademia Nauki, lektor j. angielskiego. Prowadzenie szkoleń językowych, opracowywanie scenariuszy zajęć.
2011 - 2012 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Bazy danych i ich aplikacje (studia podyplomowe)
2005 - 2010 Wojskowa Akademia Techniczna, Lotnictwo – Samoloty i śmigłowce (uzyskany tytuł: magister inżynier)
Trener MS Office od ponad 10 lat. W dorobku swoich szkoleń ma również szkolenia prowadzone w języku angielskim. Ponadto zajmuje się również specjalistycznymi usługami programistycznymi jak pisanie makr w języku Visual Basic for Applications w programach takich jak MS Excel czy MS Access.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Mikołajczyk

Monika Mikołajczyk

email: mikolajczyk@imperiumszkoleniowe.pl

tel: (+48) 575 495 557

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

materiały zostaną przesłane drogą mailową do uczestników

Warunki uczestnictwa

Przed przystąpieniem do szkolenia konieczne jest ukończenie szkolenia MS Excel - poziom zaawansowany lub posiadanie wiedzy równoważnej.

Informacje dodatkowe


Podczas szkolenia gwarantujemy:

 • Własne stanowisko komputerowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały do notowania
 • Obiad i przerwy kawowe
 • Gwarancję Przyswojenia Wiedzy
 • 30 dniową Opiekę Mentorską
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Uczestnik szkolenia otrzyma autorski podręcznik szkoleniowy, dyplom w dwóch wersjach językowych oraz zostanie objęty 30-dniowa opieką mentorską.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Uczestnik usługi zdalnej powienien posiadać komputer z dostępem do łącza internetowego

Ciasteczka>