Usługa - USG narządu ruchu dla fizjoterapeutów - kurs rozwijający

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1522 ocen

Tytuł USG narządu ruchu dla fizjoterapeutów - kurs rozwijający

Numer usługi 2021/07/30/36350/1126794

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 500,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 5 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 18
Data zakończenia rekrutacji: 01-07-2022
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

LISTA STRUKTUR USG - kończyna górna:

 1. Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia (poprzecznie, podłużnie) 
 2. Ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego (podłużnie, poprzecznie)
 3. Ścięgno mięśnia podłopatkowego (podłużnie, poprzecznie) oraz cieśń podkrucza 
 4. Kaletka podnaramanienno-podbarkowa
 5. Staw obojczykowo-barkowy
 6. Przestrzeń podbarkowa (staw czynnościowy barkowo-ramienny)
 7. Obrąbek i zachyłek tylny stawu ramiennego
 8. Przyczep wspólny prostowników nadgarstka
 9. Przyczep wspólny zginaczy nadgarstka
 10. Ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia, zachyłek tylny stawu łokciowego
 11. Nerw łokciowy, kanał nerwu łokciowego, więzadło Osbornea
 12. Nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka (cieśń nadgarstka)

LISTA STRUKTUR USG - kończyna dolna:

 1. Zachyłek nadrzepkowy
 2. Chrząstka stawowa (międzykłykciowa, kość udowa)
 3. Więzadło rzepki (podłużenie, poprzecznie)
 4. Więzadła poboczne stawu kolanowego (piszczelowe, strzałkowe)
 5. Ścięgno Achillesa
 6. Rozcięgno podeszwowe
 7. Staw skokowy górny, zachyłek przedni stawu
 8. Więzadło skokowo-strzałkowe przednie, więzadła stawu skokowego
 9. Lokalizacja cysty Bakera
 10. Łąkotka przyśrodkowa
 11. Gęsia stopka
 12. Zachyłek przedni, panewka i obrąbek stawu biodrowego
 13. Pasmo biodrowo-piszczelowe, okolica nadkrętarzowa

SONOFEEDBACK 

 1. Mięsień poprzeczy brzucha - lokalizacja, aktywizacja, trening pod kontrolą USG
 2. Kresa biała prostego brzucha – lokalizacja, trening pod kontrolą USG
 3. Cieśn podbarkowa - lokalizacja, korekta, trening pod kontrolą USG
 4. Mięsień czworoboczny grzbietu, równoległoboczne - lokalizacja, aktywizacja, trening pod kontrolą USG
 5. Mięsień zębaty przedni - lokalizacja, aktywizacja, trening pod kontrolą USG

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przywitanie Uczestników, przedstawienie Instruktora. Wprowadzenie do USG ścięgien, więzadeł, nerwów, naczyń, chrząstki oraz kości.
Data realizacji zajęć
02-07-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu kolanowego – wprowadzenie, demonstracja, zajęcia praktyczne, ćwiczenia praktyczne.
Data realizacji zajęć
02-07-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu skokowego USG ścięgna Achillesa - wprowadzenie, demonstracja, zajęcia praktyczne, ćwiczenia praktyczne.
Data realizacji zajęć
02-07-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu biodrowego – wprowadzenie, demonstracja, ćwiczenia praktyczne.
Data realizacji zajęć
02-07-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowanie w fizjoterapii terapii sonofeedback.
Data realizacji zajęć
02-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawów obręczy barkowej, stawu ramiennego – wprowadzenie, demonstracja, zajęcia praktyczne, ćwiczenia praktyczne.
Data realizacji zajęć
03-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu łokciowego – wprowadzenie, demonstracje, zajęcia praktyczne, ćwiczenia praktyczne.
Data realizacji zajęć
03-07-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia ultrasonograficzna, diagnostyka oraz patologie stawu nadgarstkowego – wprowadzenie, demonstracja, praktyka, zajęcia praktyczne, ćwiczenia praktyczne.
Data realizacji zajęć
03-07-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Powtórka i ćwiczenia na życzenie wybranych elementów badania USG i sonofeedback USG.
Data realizacji zajęć
03-07-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie szkolenia. Zakończenie. Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
Data realizacji zajęć
03-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z metodyką wykonywania badania USG narządu ruchu. Uczestnik pozna możliwości wykorzystania w fizjoterapii metody sonofeedback. Uczestnik nabędzie umiejętności pozwalające zrozumieć i bardziej precyzyjnie interpretować pod względem funkcjonalnym wyniki badań USG. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik zdobędzie zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii z wykorzystaniem USG.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna metodykę wykonywania badania USG narządu ruchu,
 • zna możliwości wykorzystania metody sonofeedack w fizjoterapii,
 • zna podstawy patofizjologii narządu ruchu.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę,
 • potrafi interpretować pod względem funkcjonalnym wyniki badań USG,
 • wyciąga wnioski z badania USG i planuje celowaną terapię.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 75,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Beskidzka 30C, 30-611 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Aleksander Zagórski

Aleksander Zagórski

Fizjoterapia, Nauki medyczne
Dr n med. Aleksander Zagórski
Dr n med. Aleksander Zagórski jest absolwentem AWF w Krakowie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) w Katowicach, gdzie obronił pracę doktorską. W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.
Dr n med. Aleksander Zagórski to wieloletni nauczyciel akademicki „anatomii prosektoryjnej” w Zakładzie Anatomii Prawidłowej ŚUM w Katowicach, a także „anatomii funkcjonalnej” oraz „biomechaniki” w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (KWSPZ). Międzynarodowy Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej EFR. Autor artykułów i prac badawczych z zakresu anatomii i fizjoterapii. Współautor monografii „Atlasu Rehabilitacji Ruchowej”.

Zdjęcie Adrian Kużdżał

Adrian Kużdżał

Fizjoterapia
Dr Adrian Kużdżał jest kierownikiem Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych na Wydziale Medycznym, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyrektor i kierownik Zespołu Fizjoterapii w Centrum Rehabilitacji MEDFIT w Krakowie.
Dr Adrian Kużdżał jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich AWF Kraków. Ukończył ponad 30 krajowych i międzynarodowych kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii, diagnostyki narządu ruchu oraz terapii manualnej w tym międzynarodowe szkolenie OMT (IFOMPT) w niemieckim OMT Deutschland.
Dr Adrian Kużdżał jest wieloletnim nauczycielem akademickim w Instytucie Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 694 806 689

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności miejsc na szkolenie oraz o zapis na listę Uczestników przez stronę https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na wybrany kurs


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 20 godzin) co stanowi 15 godzin zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wykonywania krtókich przerw


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Ciasteczka>