Usługa - Kreacja graficzna i tekstowa podstawą sprzedaży usług w branży gastronomicznej.

Logo Pro-Invest AG Michał Żmija

4.8/5 z 47 ocen

Tytuł Kreacja graficzna i tekstowa podstawą sprzedaży usług w branży gastronomicznej.

Numer usługi 2021/07/30/42004/1126540

Dostawca usług Pro-Invest AG Michał Żmija

Miejsce usługi Tychy

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

250,00 zł netto za osobogodzinę

250,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy sektora HoReCa, którzy zajmują się praca z gościem oraz mają wpływ na efekt działań marketingowych biorąc czynny udział w ich tworzeniu - od kreacji po wykonanie produktów, przygotowanie materiałów i ich obróbkę.

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 06-10-2021
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w branży gastronomicznej, które biorą czynny udział w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa. W ramach szkolenia część teoretyczna połączona będzie z częścią warsztatową, co wpłynie na efektywniejsze przyswojenie tematyki szkolenia.

DZIEŃ I:

Podstawy kreacji graficznej - kompozycja, zasady projektowania, kolory, układy.
Podstawy aplikacji wspierających tworzenie kreacji: Instagram, Facebook, Fotor, Pixabay, Canva.
Podstawy copywritingu jako narzędzia sprzedaży.

DZIEŃ II:


Podstawy storytellingu jako narzędzia sprzedaży.
Psychologia sprzedaży.
Lejek marketingowy w działaniach promocyjnych lokalu gastronomicznego.

Szkolenie podnosi kwalifikacje uczestników w zakresie tworzenia kreacji graficznych i tekstowych, będące niezbędnym elementem kreowania wizerunku restauracji oraz budowania długofalowych relacji z gośćmi. Uczestnik potrafi projektować grafiki zgodnie z zasadami kompozycji, projektowania, dobierania barw i układania elementów. Potrafi posługiwać się pojęciami psychologii sprzedaży i jej nomenklatury co w znacznym stopniu pomoże mu tworzyć kampanie marketingowe dla własnego lokalu gastronomicznego.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy kreacji graficznej, kompozycja, zasady projektowania, kolory, aplikacje wspierające tworzenie aplikacji.
Data realizacji zajęć
08-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przybliżenie procesu projektowania grafik.
Data realizacji zajęć
08-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy copywritingu jako narzędzia sprzedaży.
Data realizacji zajęć
08-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy storytellingu jako narzędzia sprzedaży.
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie zagadnień związanych z psychologią sprzedaży oraz lejka marketingowego w działaniach promocyjnych lokalu gastronomicznego.
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie podnosi kwalifikacje uczestników w zakresie tworzenia kreacji graficznych i tekstowych, będące niezbędnym elementem kreowania wizerunku restauracji oraz budowania długofalowych relacji z gośćmi. Uczestnik potrafi projektować grafiki zgodnie z zasadami kompozycji, projektowania, dobierania barw i układania elementów. Potrafi posługiwać się pojęciami psychologii sprzedaży i jej nomenklatury co w znacznym stopniu pomoże mu tworzyć kampanie marketingowe dla własnego lokalu gastronomicznego

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy

- uczestnik zna podstawy tworzenia grafik;

- uczestnik posiada wiedzę z podstaw copywritingu, storytellingu;

- uczestnik nabędzie wiedzę z obszaru psychologii sprzedaży;

- zna narzędzia usprawniające pracę projektową.

w zakresie umiejętności

- potrafi tworzyć kreacje graficzne i tekstowe w oparciu o zasady kompozycji, projektowania, układy i identyfikację wizualną restauracji;

- potrafi stworzyć korzystny przekaz marketingowy;

- uczestnik potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do konstruowania komunikacji w mediach społecznościowych;

- uczestnik sprawnie tworzy lejek sprzedażowy który, staje się pomocny przy tworzeniu kampanii marketingowych

- potrafi przenieść zdobytą wiedzę do życia codziennego;

- potrafi zarządzać treściami w mediach społecznościowych;

- potrafi stworzyć strategię rozwoju marki, personę dla celów marketingowych oraz analizę grup docelowych;

-potrafi projektować posty z uwzględnieniem branży, w której się porusza;

- potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny psychologii, społeczności i komunikacji.

w zakresie kompetencji społecznych

- uczestnik ma świadomość samokształcenia się,

- uczestnik potrafi skuteczniej współdziałać w zespole,

- uczestnik rozumie znaczenie współpracy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre-test, Post-test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 250,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 250,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michalina Patucha

Michalina Patucha

CEO, psycholog, trener biznesu, zewnętrzny opiekun wizerunkowy.
Nauczyciel Akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie na kierunku: "Psychologia w biznesie."

Przedsiębiorca, właścicielka firmy - zajmuje się kompleksową opieką MŚP w obszarach związanych z wizerunkiem, komunikacją z klientami, budowaniem długofalowych relacji a także przeprowadzaniem szkoleń w obszarach związanych z psychologią i kompetencjami miękkimi.

Właścicielka Akademii Liderów Gastronomii - autorskiego projektu "szkoły" skierowanego do managerów, szefów kuchni i właścicieli w sektorze HoReCa

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Wiśniewska

Anna Wiśniewska

email: a.wisniewska@proinvestag.pl

tel: (+48) 534 454 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Karty pracy, podręcznik szkoleniowy, notatnik i długopis, instrukcja, checlisty, wzorniki i moodboardy.

Informacje dodatkowe

W trakcie każdego dnia szkolenia przewidziano 2 przerwy: przerwa kawowa 10 minutowa ok. godziny 10:30 oraz przerwa obiadowa 20 minutowa ok. godz. 13. W trakcie przerw uczestnicy będą przebywać na terenie przedsiębiorstwa, w którym realizowana jest usługa rozwojowa.

Usługa szkoleniowa może być zwolniona z VAT na podstawie § 3 ust.1 pkt.14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od towarów i usług oraz warunkach stosowania tych zwolnień. W przypadku otrzymania przez przedsiębiorcę dofinansowania na niniejszą usługę dla konkretnego uczestnika w wysokości co najmniej 70%.

Ciasteczka>