Usługa - Techniki wypełnień kwasem hialuronowym ust Katowice

Logo BROADWAY BEAUTY ŻANETA GORTAT-STANISŁAWSKA

4.7/5 z 784 ocen

Tytuł Techniki wypełnień kwasem hialuronowym ust Katowice

Numer usługi 2021/07/26/12578/1122981

Dostawca usług BROADWAY BEAUTY ŻANETA GORTAT-STANISŁAWSKA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

225,00 zł netto za osobogodzinę

225,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie kosmetyczne lub medyczne: licencjat/magister kosmetologii, pielęgniarstwo, medycyna, stomatologia, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, studenci 3-go roku: studiów jednolitych magisterskich, 1-go stopnia (licencjackich) lub 2-go roku studiów 2-go stopnia (magisterskich) kierunków fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, stomatologia, medycyna, ratownictwo medyczne. Akceptujemy również odpowiedniki zagranicznych jednostek szkoleniowych jak : NVQ Level 5. Wymagane szkolenia wstępne : zaleca się posiadanie doświadczenia w wykonywaniu mezoterapii igłowej lub technik wypełnień

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 27-09-2021
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Teoria

 • Część teoretyczna. Wykład szkoleniowy: 
 • Zasady higieny i BHP w gabinecie.
 • Omówienie dokumentacji medycznej i formularza świadomej zgody.
 • Omówienie budowy, kształtów i anatomii ust.
 • Wskazania i przeciwskazania do zabiegu.
 • Omówienie powikłań pozabiegowych.
 • Sposoby postępowania w przypadku powikłań.
 • Omówienie procedury przed i pozabiegowej.
 • Omówienie produktów.
 • Techniki iniekcji – liniowa (tunelowa), wachlarzowa, zatrzaskowa, kolumnowa, Russian Lips, techniki Combo, Mona Lisa, podnoszenie kącików, praca igłą i kaniulą.

Praktyka

 • Zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów wykonywanego zabiegu.
 • Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia.
 • Przygotowanie modelek do zabiegu.
 • Wykonywanie zabiegu przez uczestników szkolenia według instrukcji szkoleniowca.
 • Końcowa ocena zabiegu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część organizacyjna: omówienie planu szkolenia, sprawdzenie obecności, wpisanie tematów zajęć do Dziennika zajęć, zorganizowanie stanowisk pracy.
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Część teoretyczna. Wykład szkoleniowy
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Modelka pokazowa, zabieg wykonany przez szkoleniowca na modelce (1)
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Samodzielna praca Kursanta na modelce (2) pod okiem szkoleniowca (wypełnienia ust)
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Samodzielna praca Kursanta na modelce (3) pod okiem szkoleniowca (wypełnienia ust)
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie szkolenia.Ocena uczestników przez trenera z wpisem do protokołu egzaminacyjnego.Przesłanie materiałów szkoleniowych.Wydanie zaświadczeń i certyfikatów. Ocena szkolenia przez uczestników.
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Techniki wypełnień kwasem hialuronowym ust Katowice" przygotowuje do samodzielnego wykonywania zabiegów wypełnień ust z zakresu kosmetologii estetycznej, z użyciem usieciowanego kwasu hialuronowego.

Efekty uczenia się

Wiedza

Cechuje budowę anatomiczną i funkcje skóry w zakresie niezbędnym do wykonania zabiegu kosmetologicznego z użyciem wypełniaczy, jaka jest budowa ust, jakie wyróżnia się typy ust i jakie są ich prawidłowe proporcje w stosunku do kształtu twarzy. Wyróżnia właściwości i rodzaje kwasu hialuronowego, jaki rodzaj kwasu zastosować do konkretnego zabiegu i jaki efekt z jego użyciem zostanie uzyskany. Charakteryzuje lokalizacje anatomiczne, w których dokonuje się aplikowania kwasu hialuronowego dla uzyskania określonego efektu kosmetycznego. Cechuje wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego, możliwe skutki uboczne zabiegu oraz możliwe powikłania pozabiegowe. Wyróżnia na czym polega empatia i asertywność w odniesieniu do klienta w kontekście planowanego i wykonywanego zabiegu kosmetologicznego. Rozpoznaje typy defektów, do których skorygowania można zastosować kwas hialuronowy, w jaki sposób należy wykonać aplikację kwasu w przypadku poszczególnych defektów oraz dobiera odpowiedni preparat i narzędzia do wykonania zabiegu. Rozpoznaje sposoby użycia i przeznaczenie akcesoriów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu. Charakteryzuje metodykę przeprowadzenia wywiadu z klientem w celu wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu, formalne uwarunkowania dopuszczalności wykonania zabiegu (świadoma zgoda klienta). Wyróżnia w jaki sposób przygotować klienta do zabiegu, jakie rodzaje znieczulenia można zastosować, ich działanie łącznie z przeciwwskazaniami do ich zastosowania. Charakteryzuje techniki iniekcyjne, którą z nich zastosować podczas wykonywania poszczególnych etapów zabiegu. Cechuje na czym polega zastosowanie kwasu hialuronowego do zabiegów mających na celu korekcje bruzd oraz do powiększenia lub modelowania ust. Wyróżnia zastosowanie hialuronidazy jako środka korygującego w przypadku podania zbyt dużej ilości kwasu hialuronowego oraz przeciwwskazania do jej użycia. Charakteryzuje podstawy prawne oraz wymagane kompetencje lub kwalifikacje zawodowe do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii estetycznej, prawny zakres odpowiedzialności za wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetologii estetycznej oraz celowość ochrony prawnej w formie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Umiejętności

Przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu, zestawia komplet narzędzi, preparatów i akcesoriów odpowiedni do zabiegów z użyciem wypełniaczy. Przeprowadza wywiad z klientem oraz określa wskazania i przeciwwskazania do zabiegu w każdym konkretnym przypadku, a także przekazuje klientowi niezbędne informacje o możliwych powikłaniach oraz zalecenia pozabiegowe. Planuje zabieg na podstawie ustalonego z klientem zakresu i zamierzonego celu. Wykonuje demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcję skóry w obszarze zabiegowym. Wykonuje znieczulenie miejscowe z użyciem specjalistycznych środków znieczulających. Definiuje i diagnozuje rodzaj defektu estetycznego poddawany korekcie z zastosowaniem kwasu hialuronowego oraz ustala sposób korekty i technikę wykonania. Wykonuje iniekcje kwasu hialuronowego różnymi technikami, stosownie do obszaru zabiegowego i zamierzonego efektu, dobierając odpowiedni rodzaj kwasu do konkretnego etapu lub zakresu zabiegu. Wykonuje z zastosowaniem kwasu hialuronowego spłycenie bruzd, a także powiększenie ust lub ich modelowanie. Stosuje hialuronidazę w przypadku podania zbyt dużej ilości kwasu hialuronowego i ustala potrzebę oraz zakres jej użycia. Ocenia skuteczność przeprowadzonego zabiegu i jego jakość.

Kompetencje społeczne

Wykorzystuje i stosuje w praktyce zasób posiadanej i nabytej wiedzy oraz umiejętności, z poczuciem odpowiedzialności za swoje działania. Komunikuje się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, przeprowadza wywiad, przekazuje klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz opisuje spodziewane efekty zabiegu, a także skutki pozabiegowe, w tym możliwe powikłania oraz zalecany tryb postępowania pozabiegowego, jak również ustala występowanie przeciwwskazań wykluczających wykonanie zabiegu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W trakcie trwania usługi szkoleniowiec weryfikuje na bieżąco poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej kursanta w oparciu na zadawane pytanie i udzielone odpowiedzi. Sprawdzane są również umiejętności praktyczne w formie demonstracji na modelkach w trakcie trwania szkolenia (umiejętność zaplanowania i przygotowania zabiegu, wykonywanie poszczególnych etapów zabiegu w sposób zgodny z instrukcjami szkoleniowca, opartymi na programie części praktycznej szkolenia oraz uzyskanie efektu końcowego wykonanego zabiegu zgodnego z zaplanowanym celem zabiegowym, higiena pracy, umiejętność).

Aby otrzymać pozytywną ocenę należy spełnić poniższe formy zaliczenia

a. 100 % obecność na zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia

b. aktywny udział w zajęciach

c. pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia (do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest udzielenie przez uczestnika szkolenia minimum 61% odpowiedzi poprawnych.)

d. pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.

Prowadzący szkolenie dokumentuje powyższe wydanym Certyfikatem ukończenia szkolenia i zaświadczeniem zdobytych umiejętności.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 225,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 225,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice, woj. śląskie

Placówka Broadway Beauty.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Daria Drążkiewicz

Daria Drążkiewicz

Kosmetolog, szkoleniowiec.
0d 08/2020 Szkoleniowiec Broadway Beauty.
Własna działalność gospodarcza – Właściciel w Zdrowe Piękno Centrum Młodości i Vigor Point Centrum Zdrowia Kraków.

Wykształcenie:
Kosmetologia I - stopnia w specjalności - kosmetologia profilaktyczna z fizykoterapią i masażem.
Kosmetologia II- stopnia w specjalności – kosmetologia w obszarze kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej o profilu ogólno-akademickim.
Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie.

Ukończone szkolenia:
• Wypełnianie kwasem hialuronowym poziom podstawowy i średniozaawansowany.
• Kwas hialuronowy w wypełnieniach estetycznych – techniki korygujące.
• Szkolenie Masterclass: modelowanie i konturowanie twarzy z wykorzystaniem usieciowanego kwasu hialuronowego (dwukrotnie).
• Techniki wypełnień ust kwasem hialuronowym (Festiwal ust).
• Osocze bogatopłytkowe w rewitalizacji skóry twarzy oraz głowy.
• Szkolenie z mezoterapii igłowej.
• Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w zabiegach estetycznych.
• Szkolenie instruktorskie w zakresie obsługi urządzenia Plazma RI.
• Szkolenie: Plasma Filler Autologiczny wypełniacz z osocza REGENelle.
• Profesjonalne szkolenie z obsługi lasera Frakcyjnego Co2.
• Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Górka

Joanna Górka

email: dofinansowanie@broadwaybeauty.pl

tel: (+48) 510 746 484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały przekazywane elektronicznie w formie skryptów od trenera.

Informacje dodatkowe

Aby zaliczyć szkolenie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań: 100% obecność na zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia, aktywny udział w zajęciach, pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia, pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego. Nasze szkolenia są przeprowadzane zgodnie z reżimem sanitarnym.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na https://broadwaybeauty.pl/

Ciasteczka>