Usługa - Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – relacja terapeutyczna

Logo INQOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

5/5 z 2769 ocen

Tytuł Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – relacja terapeutyczna

Numer usługi 2021/07/22/49774/1120077

Dostawca usług INQOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 125,00 zł netto za osobę

3 125,00 zł brutto za osobę

195,31 zł netto za osobogodzinę

195,31 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest osób wykonujących zawody związane z pomaganiem ludziom, takich jak: psycholog, pedagog, socjolog, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień lub byli w trakcie przygotowania do zawodu np. studenci ostatnich lat studiów

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 12-12-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunki organizacyjne: szkolenie prowadzone jest metodą  warsztatową, doświadczeniową.  Nie wymaga szczególnych warunków organizacyjnych, jedynie ustawione w krąg krzesła. W trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe (ok. 15 minutowe) na życzenie uczestników oraz jedną przerwę  godzinną na posiłek.

Warunkiem niezbędnym do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu jest aby uczestnicy posiadali wykształcenie psychologiczne, medyczne ze specjalnością psychiatria, pedagogiczne, pielęgniarskie lub  byli w trakcie szkolenia  do wykonywania takiego zawodu i mieli  już za sobą jakieś doświadczenia pracy z klientem .

Ramowy Program usługi- zakres tematyczny usługi

 1. Rodzaje relacji terapeutycznych.
 2. Relacja narzekania – pomocne kierunki pracy.
 3. Opór vs współpraca z klientem.
 4. Relacja goszczenia.
 5. Wyznaczanie celów z klientami niedobrowolnymi – pozyskiwanie do współpracy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Rodzaje relacji pomocowych
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Relacja narzekania
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Pomocne strategie pracy z klientem w relacji narzekania
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenie praktyczne pracy w relacji narzekania
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja i analiza nagrania - sesji pracy z klientem
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Relacja goszczenia
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Pomocne strategie pracy z klientem w relacji goszczenia
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja i analiza nagrania - sesji pracy z klientem
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca z klientem – rozpoznawanie relacji i dostosowywanie strategii pracy.
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego budowania prawidłowej relacji terapeutycznej w procesie Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w szczególności dostosowania sposobu pracy do rodzaju relacji

Efekty uczenia się

Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • rozróżnia i definiuje różne typologie relacji terapeutycznych
 • rozróżnia i definiuje możliwości postępowania w różnych relacjach terapeutycznych

Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • buduje relację pomocową,
 • rozpoznaje charakter relacji terapeutycznej,
 • dostosowuje sposób pracy do rodzaju relacji,
 • efektywnie i świadomie stosuje wybrane techniki i narzędzia TSR w praktyce pomocowej.

Uczestnik w zakresie umiejętności społecznych:

 • świadomie  rozwija swoje umiejętności pomocowe i stosuje superrewizję swojej pracy
 • stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre i post testy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 125,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 125,00 zł
Koszt osobogodziny netto 195,31 zł
Koszt osobogodziny brutto 195,31 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, woj. śląskie

Sala F003

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Szczepkowski

Jacek Szczepkowski

• od 1993 do 1999, terapeuta uzależnień w Ośrodku Rehabilitacji Narkomanów w Toruniu
• od 1996 asystent w Instytucie Pedagogiki, Wydział Nauk Humanistycznych UMK w Toruniu,
• od 2004 adiunkt, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu,
• od 1999 do 2002, pedagog-konsultant w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu,
• od 2019, prof. UMK w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych,
• od 2002 do 2021, kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu,
Kluczowe kompetencje: prowadzenie szkoleń zawodowych dla przedstawicieli zawodów pomocowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Grzegorz Szuba

Grzegorz Szuba

email: grzegorz.szuba@o2.pl

tel: (+48) 536 770 670

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów w wersji elektronicznej (dostępny na platformie moodle Centrum Rozwiązań) oraz materiały w wersji papierowej (skrypt szkoleniowy, materiały do ćwiczeń, itp.)

Informacje dodatkowe

Ukończenie szkolenia umożliwia ubieganie się  certyfikację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Informacja o zwolnieniu z VAT: Dz. U. poz. 1722 §3, ust. 1, pkt 14 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Ciasteczka>