Usługa - Prawo jazdy kat. A - Kierunek Kariera - kurs indywidulany

Logo AUTO - MOTO- SZKOŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.6/5 z 300 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. A - Kierunek Kariera - kurs indywidulany

Numer usługi 2021/07/22/19313/1119934

Dostawca usług AUTO - MOTO- SZKOŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Nowy Sącz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 200,07 zł netto za osobę

2 200,07 zł brutto za osobę

70,97 zł netto za osobogodzinę

70,97 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa skierowania jest do osób, które zainteresowane sią zdobyciem prawa jazdy w zakresie kategorii A.

Usługa skierowana jest również do uczestników projektu Kierunek Kariera.

Usługa skierowana jest do osób posiadających pozytywny wynik egzaminu teoretycznego państwowego w zakresie kat. A

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 28-07-2021
Liczba godzin usługi: 31
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres uprawnień: kurs prawa jazdy kat. A

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajecia teoretyczne z zasad pierwszej pomocy obejmuje 4 godziny (po 45 minut)

dodatkowy ratownik medyczy: Grzegorz Bulzak

Dodatkowy instruktor: Zdzisław Waśko:  wykładowca i instruktor nauki jazdy kat. A, B, C 

Zajecia praktyczne - 20 godzin zegarowych (27 godzin dydaktycznech) do indywidualnego ustalenia z instruktorem po zakończeniu zajęć z pierwszej pomocy.

Harmonogram może ulec zmianie.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
pierwsza pomoc
Data realizacji zajęć
28-07-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs ma na celu przygotowanie do zdania egzaminu w państwowym ośrodku egzaminacyjnym na prawo jazdy kat. A. Kursant nabędzie umiejętności do sprawnego i bezpiecznego kierowania motocyklem. zdobędzie wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia pojazdu.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia stosuje się do przepisów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach motocyklem. Monitoruje stan motocykla poprzez wykonywanie czynności obsługowych. Prawidłowo wykonuje wszystkie manewry. Porusza się w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu po różnych rodzajach dróg i skrzyżowań. Posiada zdolność stosowania zasad ekojazdy podczas kierowania motocyklem Został przygotowany do pozytywnego zdania egzaminu państwowego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin wewnętrzny w OSK oraz egzamin państwowy w MORD w Nowym Sączu

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację MORD w Nowym Sączu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 200,07 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 200,07 zł
Koszt osobogodziny netto 70,97 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,97 zł
w tym koszt walidacji netto 180,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 180,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Śniadeckich 3, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w siedzibie firmy na ulicy Śniadeckich 3 w Nowym Sączu. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na placu manewrowym na ulicy Stramki w Nowym Sączu oraz na terenie miasta Nowy Sącz

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Stanisław Małek

Stanisław Małek

wykładowca i instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, D, E, T
41 lat pracy jako instruktor i wykładowca
średnie
od 2018 roku prowadzi szkolenia na kursach prawa jazdy kat. A, C w ramach projektu Kierunek Kariera

Zdjęcie Ryszard Ozga

Ryszard Ozga

Instruktor i wykładowca prawa jazdy kat. A, B, C, D, E, T
42 lata pracy instruktor i wykładowca
średnie
od 2018 roku prowadzi szkolenia na kursach prawa jazdy w ramach projektu Kierunek Kariera

Zdjęcie Andrzej Zabłocki

Andrzej Zabłocki

ratownik medyczny
praca na stanowisku ratownika medycznego, kursy pierwszej pomocy
wyższe
od 2018 roku prowadzi szkolenia na kursach prawa jazdy kat. A, B oraz na kursach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Czamara

Anna Czamara

email: automotoszkola@wp.pl

tel: (+48) 184 420 762

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

zapewniamy materiały do nauki

Warunki uczestnictwa

1. Ukończone 24 lata - do kursu można przystąpić 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku 

2. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - do uzyskania we właściwym do miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji - w celu uzyskania PKK należy przedstawić aktualne badanie lekarskie, zdjęcie jak do dowodu oraz dowód osobisty)

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" jest zapisanie się po pozytywnym wyniku egzaminu wewnętrznego na egzamin państwowy. Cena egzaminu 180 zł wliczona w cenę kursu

Informacje dodatkowe

Dodatkowy instruktor: Zdzisław Waśko

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera.

Cena egzaminu wliczona w cenę kursu.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 29.07.2021r. do 23.08.2021r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Zapewniamy materiały niezbędne do nauki. 

Ciasteczka>