Usługa - Kurs języka francuskiego - zajęcia indywidualne - Kierunek Kariera - poziom A2 - 30 godzin [FORMA ZDALNA]

Logo SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska

4.4/5 z 162 ocen

Tytuł Kurs języka francuskiego - zajęcia indywidualne - Kierunek Kariera - poziom A2 - 30 godzin [FORMA ZDALNA]

Numer usługi 2021/07/22/8389/1119304

Dostawca usług SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

2 250,00 zł netto

2 250,00 zł brutto

75,00 zł netto za godzinę

75,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy wszystkich szczebli zawodowych, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i umiejętności z języka obcego.

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 14-11-2021
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych (1 godz. = 45 minut). Lektor realizuje wszystkie sprawności językowe (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie), bazując na podręcznikach oraz ćwiczeniach autorskich dostosowanych do potrzeb i umiejętności słuchaczy. Zajęcia prowadzone są w języku francuskim ze szczególnym naciskiem na komunikację, jak i codzienne interakcje językowe. Nauczyciel sukcesywnie wprowadza nowe słowa i wyrażenia, pokazując ich zastosowanie w kontekście.

Program realizuje standardy, które są zgodne z Common European Framework of Reference (tj. Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Poziom A2

SŁUCHANIE

Uczestnik poznaje wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla niego ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące jego i jego rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Uczy się zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.

CZYTANIE

Uczestnik uczy się czytać krótkie, proste teksty dotyczące życia codziennego oraz znajdować w nich konkretne, przewidywalne informacje (tj. ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy, listy prywatne).

MÓWIENIE

Uczestnik uczy się brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy. Uczestnik bierze udział w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę. Poznaje ciągi wyrażeń i zdań, by móc w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, obecną i poprzednią pracę.

PISANIE

Uczestnik uczy się pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Uczy się jak napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych uczestnika kursu w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A2, zgodnym z Common European Framework of Reference (tj. Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu na danym poziomie językowym, efekty nauki języka francuskiego będą kształtowały się następująco:

A2 – Osoba rozumie zdania i często używane wyrażenia związane z obszarami o najbardziej bezpośrednim znaczeniu (np. bardzo podstawowe informacje osobiste i rodzinne, zakupy, miejsce zamieszkania, zatrudnienie). Potrafi komunikować się w prostych i rutynowych sytuacjach, wymagających prostej wymiany informacji na znane tematy. Potrafi w prosty sposób opisać swoje otoczenie i sprawy w obszarach życia codziennego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test podsumowujący zdobytą wiedzę, przeprowadzany na ostatnich zajęciach w formie zdalnej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 2 250,00 zł
Koszt usługi brutto 2 250,00 zł
Koszt godziny netto 75,00 zł
Koszt godziny brutto 75,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Beata Buczek

Beata Buczek

Filologia romańska (język francuski i język
hiszpański) - język ogólny, biznesowy i
specjalistyczny, wszystkie poziomy
zaawansowania.
Od czterech lat pracuje zawodowo jako lektor
zarówno języka francuskiego oraz hiszpańskiego
w lubelskich szkołach językowych. Prowadziła
zajęcia z dorosłymi oraz z dziećmi na wszystkich
poziomach zaawansowania.
Wyższe - od 2016 roku mgr filologii romańskiej
((język francuski i język hiszpański) Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. 2015 rok - Uzyskanie
certyfikatu językowego Paryskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej z zakresu: FRANCUSKI
TURYSTYKI I HOTELARSTWA (Diplôme de français
professionnel tourisme et hôtellerie B1).
Posiada 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu
zajęć indywidualnych na wszystkich poziomach
zaawansowania. Prowadziła zajęcia na podstawie
samodzielnie przygotowanego programu.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Justyna Osiecka

Justyna Osiecka

email: info@szkolanakolach.pl

tel: (+48) 733 170 333

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dla uczestników usługi:

  • materiały piśmienne - ćwiczenia autorskie w formie elektornicznej, materiały z prasy, telewizji i internetu (również video), materiały dostępne na rynku wydawnicznym, egzamin próbny TGLS Direct.
  • teczka, długopis, notes.
  • podręcznik (dodatkowo płatny, ok. 80-100 zł od osoby).

Warunki uczestnictwa

  • W przypadku osób, których poziom językowy jest wyższy niż początkujący, obowiązkowy jest test określający umiejętności językowe.
  • Podpisanie umowy z SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska, określającej warunki świadczenia usługi.
  • Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną TGLS Direct w SNK (numer usługi zostanie podany w późniejszym terminie).

Informacje dodatkowe

Przed zapisem na wybraną usługę prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Kurs trwa 15 spotkań po 90 minut (30 godz. dydaktycznych).

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektornicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

a) platforma: aplikacja Zoom;

b) minimalne wymagania sprzętowe:

- komputer stacjonarny, laptop, tablet lub inne urządzenie mobilne;

- głośniki i mikrofon - wbudowane, wejście USB lub bezprzewodowe Bluetooth;

- kamerka internetowa - wbudowana lub wejście USB;

- system operacyjny - macOS, Windows 10, Windows 8 lub 8.1, Windows 7, Ubuntu 12.04 lub wyższy;

c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego:

- połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)

- przeglądarki:

  • Windows: Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+
  • macOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
  • Linux: Firefox 27+, Chrome 30+

d) niezbędne oprogramowanie:

- materiały będą udostępnianemiędzyinnymi w formatach: .pdf, .doc, .odt; do ich odczytania będą potrzebne programy - odpowiednio: Adobe Acrobat Reader, Microsoft Word lub OpenOffice lub LibreOffice.

Ciasteczka>