Usługa - Prawo jazdy kat. D po C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D wraz z opłatą za egzaminy państwowy

Logo Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.7/5 z 261 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. D po C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D wraz z opłatą za egzaminy państwowy

Numer usługi 2021/07/22/32743/1119276

Dostawca usług Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Stalowa Wola

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 330,00 zł netto za osobę

6 330,00 zł brutto za osobę

31,65 zł netto za osobogodzinę

31,65 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoba posiadająca prawo jazdy kat. B, C,

chcąca uzuskać prawo jazdy kat. D po C oraz kwalifikacje wstępna przyspieszoną do kat. D

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 16-08-2021
Liczba godzin usługi: 200
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres uprawnień: Kurs "prawo jazdy kategorii A" - 50 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii B" - 60 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii B+E" - 35 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii C" - 50 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii C+E" - 45 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii D /po B/" - 80 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii D /po C/" - 60 godz.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Prawo jazdy kat. D do C

1.

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

8

2.

Zagrożenia związane z ruchem drogowym

4

3.

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych

4

4.

Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

4

5.

Nauka jazdy

40

Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D1, D, D1 + E, D + E

1.

Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

15

2.

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.

15

3.

Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad.

15

4.

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

15

5.

Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

7

6.

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

10

7.

Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

5

8.

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

10

9.

Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

5

10.

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

4,6

0,4 ćwiczenia

7 jazda

11.

Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa

7,5

3 ćwiczenia

0,5 jazda

2/1 symulator

12.

Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

6

0,5 ćwiczenia

0,5 jazda

13.

Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów

6

14.

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku

5

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia
Data realizacji zajęć
16-08-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

- przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy autobusu
Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat C
Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ciężarówki
Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze

Efekty uczenia się

- przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy autobusu

Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym

Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia autobusu

Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze poprzez m. in. Ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, dostosowanie zachowań do okoliczności związanych z ruchem drogowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny teoretyczny – dopuszczający do następnej części modułu szkoleniowego.

Egzamin wewnętrzny teoretyczny – dopuszczający do egzaminu praktycznego.

Egzamin wewnętrzny praktyczny – dopuszczający do egzaminu państwowego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, ust. z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie MI z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD / UW
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STAROSTWO POWIATOWE/URZĄD MIASTA/UW
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 330,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 330,00 zł
Koszt osobogodziny netto 31,65 zł
Koszt osobogodziny brutto 31,65 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Generała Leopolda Okulickiego 64, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Józef Dul

Józef Dul

Instruktor nauki jazdy
Kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1+E, D+E, Kurs pedagogiczny nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego kursu metodyczno-dydaktycznego na wykładowców i instruktorów kształcenia kierowców
Mistrz mechanika samochodowego.
Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Lucyna Maślach

Lucyna Maślach

Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zdjęcie Wiesław Cieśla

Wiesław Cieśla

Instruktor nauki jazdy
kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E. Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Łukasz Rak

Łukasz Rak

Wykształcenie wyższe,
Instruktor nauki jazdy
Kat. B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E, Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Lucyna Maślach

Lucyna Maślach

email: lmaslach@motos.edu.pl

tel: (+48) 697 965 931

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Teczka na materiały dydaktyczne, zeszyt kursanta, długopis, możliwość nieograniczonego dostępu do e-learningu. Podręcznik kursanta kat. C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E (wyd. e-kierowca) i płyta z przykładową bazą pytań egzaminacyjnych.

Panel dostępu do „e - learning - owej” formy szkolenia, Internet, komputer, oprogramowanie.

„Podręcznik Kwalifikacja Wstępna".

Warunki uczestnictwa

- prawo jazdy kat. B, C

- profil kandydata na kierowcę (PKK) wydany przez Starostwo

(- badania wykonane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców dotyczące kat. D,- badania psychologiczne dotyczące kat. D, - 1 szt. kolorowe zdjęcie wymiarów 3,5 x 4,5 cm,),

- badanie lekarskie (wobec braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy Autobusu)

- badanie psychologiczne(wobec braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy Autobusu)

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne oraz zajęcia na kursie kwalifikacji ustalane są z kursantem indywidualnie po zakończeniu zajęć teoretycznych

Podręcznik kursanta, płyta CD z przykładową bazą pytań egzaminacyjnych.

Ciasteczka>