Usługa - "POLSKI ŁAD" - ZAGADNIENIA WYBRANE (kontrowersyjne). NOWELIZACJE PODATKU VAT W ROKU 2021 - w tym od 01.10.2021 r. NOWELIZACJE PODATKÓW CIT ORAZ PIT W 2021 R. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2021 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM. ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Logo Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego Sławomir Bargiel

4.3/5 z 155 ocen

Tytuł "POLSKI ŁAD" - ZAGADNIENIA WYBRANE (kontrowersyjne). NOWELIZACJE PODATKU VAT W ROKU 2021 - w tym od 01.10.2021 r. NOWELIZACJE PODATKÓW CIT ORAZ PIT W 2021 R. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2021 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM. ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Numer usługi 2021/07/21/13353/1119159

Dostawca usług Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego Sławomir Bargiel

Miejsce usługi Zakopane

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 590,00 zł netto za osobę

1 955,70 zł brutto za osobę

66,25 zł netto za osobogodzinę

81,49 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 50
Data zakończenia rekrutacji: 28-09-2021
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Liczba godzin usługi liczona jest wg godzin dydaktycznych (lekcyjnych).

"POLSKI ŁAD" - ZAGADNIENIA WYBRANE (kontrowersyjne). NOWELIZACJE  PODATKU VAT W ROKU 2021 - w tym od 1 października br. NOWELIZACJE PODATKÓW CIT ORAZ PIT W 2021 R.ROZWIĄZANIA ZAGADNIEŃ KONTROWERSYJNYCH. 

I.  REWOLUCYJNE ZMIANY W PODATKACHPODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I PRACOWNIKÓW – PROGRAM „POLSKI ŁAD” - PROJEKT RZĄDOWY Z 8.09.2021 R.

1. Nowelizowane obszary podatkowe.

2. Zmiany w składce zdrowotnej (skala podatkowa, podatek liniowy,  ryczałt, karta  podatkowa, terminy rozliczeń )

3. Ulga dla klasy średniej

4. Opodatkowanie nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów (nowy art. 24aa CIT).

5. Zmiana zasad opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy.

6. Poszerzenie rezydencji podatkowej.

7. Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych.

8. Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

9. Zmiany w O.p. oraz w KAS.

II. NOWELIZACJE  PODATKU VAT.

 1. Zmiany podatku VAT planowane od lipca 2021 r.

a) Duża nowelizacja JPK_V7 – istotne zmiany przepisów rozporządzenia z 15.10.2019 r.

 • Zmiany w części ewidencyjnej i deklaratoryjnej.
 • Zmiany w zakresie paragonów z nip.
 • Zmiany w zakresie kodów gtu.
 • Zmiany pozostałe (oznaczenia tp, mechanizm mpp).

b) Pakiet e-commerce - implementacja przepisów dyrektyw Rady (UE) 2017/2455 i 2019/1995 oraz   rozporządzeń wykonawczych.

 • Zmiany w zakresie sprzedaży wysyłkowej.
 • Nowe definicje transakcji:

- wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (wsto),

- sprzedaż na odległość towarów importowanych (soti).

 • Zasady wystawiania faktur w przypadku wsto oraz soti.
 • Szczegółowe rozliczenia podatku (oss, ioss, usz).
 • Szczególny momentu powstania obowiązku podatkowego.
 • Obowiązki podatników.

2. Zmiany podatku VAT planowane od października 2021 r.

a) Projekt Slim VAT 2 – Simple Local And Modern VAT 2.

 • Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych.
 • Ujęcie korekty wnt oraz importu usług.
 • Korekta deklaracji w imporcie towarów.
 • Prawo do odliczenia VAT z tytułu importu usług – uproszczenia.
 • Dostosowanie przepisów w zakresie ulgi na złe długi.
 • Istotne zmiany w zakresie faktur VAT (zniesienie duplikatów, mniej oznaczeń na fakturach zaliczkowych, wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed transakcją, uproszczenie faktur korygujących, wprowadzenie zbiorczej korekty niektórych transakcji, bilety jako faktury).
 • Możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach oraz możliwość wpłat na krus.
 • Wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami.
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.

b) Faktury ustrukturyzowane – nowy rodzaj faktur elektronicznych.

 • Krajowy Systemy e-Faktur (ksef).
 • Faktura ustrukturyzowana.
 • Uzyskanie akceptacji odbiorcy.
 • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 • Możliwości korekty faktur ustrukturyzowanych.
 • Wyłączenie duplikatów i not korygujących.
 • Autoryzacja w systemie ksef.
 • Przyśpieszony zwrot VAT.
 • Zmiany w zakresie JPK_FA.

 3. Zmiany w podatku VAT od 1 styczna 2021 r. – Slim VAT 1 (Pakiet Simple Local And Modern VAT)

 • Nowe Zasady Rozliczeń Faktur Korygujących „In Minus” Oraz „In Plus”.
 • Stawka Podatku 0% Przy Zaliczkach Z Tytułu Eksportu Towarów.
 • Wydłużenie Terminu Do Odliczenia Podatku Naliczonego VAT „Na Bieżąco”.
 • Spójne Kursy Walut Dla Celów Rozliczeń VAT Oraz Podatku Dochodowego.
 • Odliczenia Podatku Naliczonego – Przy Odsprzedaży Usług Noclegowych.
 • Doprecyzowanie Ustawy: JPK_VAT, Białej Listy Podatników, Mpp Oraz Vis.
 • Przełożenie Symboli Pkwiu 2008 Na Symbole Pkwiu 2015.
 • Uchylenie Art. 8 Ust. 7 VAT.
 • Zmiany W Systemie Zwrotu Podatku VAT Podróżnym (Tax Free).
 • Zmiany W Prawie Bankowym (Płatności Z Rachunku VAT).
 • Analiza Objaśnień Podatkowych Mf.

  4. Rewolucyjne wyroki TS UE w polskich sprawach.

 • Wyrok TS UE z 22.04.2021 r. w sprawie C-703/19 (J.K.) – sprzedaż posiłków na wynos to dostawa towarów.
 • Wyrok TS UE z 18.03.2021 r. w sprawie C-895/19 (A) – rozliczenie transakcji w procedurze odwrotnego obciążenia.
 • Wyrok TS UE z 18.03.2021 r. w sprawie C-48/20 (UAB „P”) – korekta faktur dokonywana przez wystawcę będącego w dobrej wierze, mająca miejsce po wszczęciu kontroli podatkowej – brak zapłaty nienależnego podatku VAT wykazanego na fakturze.
 • Wyrok TS UE z 17.10.2019 r. w sprawie C﷓653/18 (Unitel) – stawka 0% dla eksportu towarów.
 • Wyrok TS UE z 15.10.2029 r. w sprawie C﷓335/19 (E Sp. z o.o.) – prawo do odliczenia podatku nie może zależeć od warunków po stronie dłużnika.
 • Wyrok TS UE z 15.05.2019 r. w sprawie C-235/18 (Vega International Car Transport and Logistic)  – odliczenie podatku VAT od nabycia kart paliwowych.
 • Wyrok TS UE z 2.05.2019 r. w sprawie C-224/18 (Budimex S.A.) – moment wykonania usługi budowlanej.

5. Faktury oraz faktury korygujące VAT w 2021 r. – podstawa zapisów w ewidencji.

 • Faktura VAT – podstawowy dokument w ewidencji podatników VAT.
 • Zmiany w treści faktur wynikające z wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT.
 • Faktury VAT wystawiane do paragonów fiskalnych – analiza objaśnień mf z 16.10.2020 r.
 • Błędne wystawienie faktury do paragonu – sankcja w podatku VAT.
 • Uproszczenia w przypadku faktur VAT RR.
 • Faktura wystawiona przez przedsiębiorstwa w spadku (zarząd sukcesyjny).
 • Faktury korygujące w obecnym stanie prawnym.

  6.  Należyta staranność gospodarcza podatników.

 III. NOWELIZACJE PODATKU CIT ORAZ PIT W 2021 r.

     1. Opodatkowanie spółek jawnych i komandytowych.

 • Wprowadzenie zasad podwójnego opodatkowania spółek jawnych i komandytowych.
 • Daty wejścia w życie nowelizowanych przepisów.
 • Zwolnienie 50% przychodów komandytariusza, nie więcej niż 60.000 zł.
 • Opodatkowanie cit niektórych spółek jawnych.
 • Rozwiązania alternatywne.
 • Zaliczki otrzymane przez wspólników.

2. „Estoński CIT”.

 • Ryczał od dochodów spółek kapitałowych

(przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki ryczałtu, deklaracja, obowiązek informacyjny, płatność podatku).

 • Specjalny fundusz inwestycyjny – model hybrydowy

(odpisy na fundusz, wymogi, cele inwestycyjne, refundacja wydatków, wydatki niezgodne z ustawą).

4. Spółki nieruchomościowe – nowa regulacja prawna.

5. Zmiany przepisów dla podmiotów powiązanych

 • Transakcje z rajami podatkowymi.
 • Informacje o realizowanej strategii podatkowej.

7. Skutki podatkowe naruszeń ustawy.

 • Błędna płatność za faktury VAT.
 • Brak stosowania mechanizmu MPP.

8. Przychody i koszty uzyskania przychodów w 2021 r.

a) Obszar przychodów podatkowych.

 • Przychód należny oraz moment rozpoznania przychodu.
 • Korekty przychodu.
 • Refaktury a przychód podatkowy.
 • Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych.

b) Obszar kosztów uzyskania przychodów.

 • Analiza regulacji prawnej.
 • Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie sądów administracyjnych.
 • Data kosztu podatkowego i zmiana stanowiska organów podatkowych w zakresie rozumienia dnia poniesienia kosztów innych niż bezpośrednie.
 • Dokumentowanie kosztów podatkowych.
 • Refaktury.
 • Kary umowne i odszkodowania.
 • Koszty uzyskania przychodów przy fakturach wystawianych przez podmioty nieistniejące oraz przy pustych fakturach – zmiana linii orzeczniczych.

 IV. RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR) – PRAKTYKA.

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2021 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM. ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI.  SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

I. ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI.

1. Zmiany w sprawozdawczości finansowej.

2. "Jednostki małe i mikro”. Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wzór sprawozdań finansowych dla jednostek "małych i mikro."

3. Opis uproszczeń we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

4. Uregulowanie sposobu ujęcia skutków zmian polityki rachunkowości. 

II. ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO 2021.

1. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.

2. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.

3. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.

4. Weryfikacja pozostałych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.

5. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.

6. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia    sprawozdań finansowych.

7. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

III. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów– najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.

2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.

3. Sporządzenie rachunku zysków i strat. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.

4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) -   typowe problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.

5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym.

6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych ustawą o rachunkowości.  Omówienie przykładowych not objaśniających,

7. Ujęcie otrzymanych wsparć, subwencji w sprawozdaniu finansowym, prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

8. Opis zagadnień związanych z COVID-19 w sprawozdaniu finansowym.

9. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.

10. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.

11. Sprawozdanie z działalności Spółki – wymagane informacje.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2021 w aspekcie bilansowym i podatkowym. Zmiany w rachunkowości. Sporządzenie sprawozdań finansowych.
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2021 w aspekcie bilansowym i podatkowym. Zmiany w rachunkowości. Sporządzenie sprawozdań finansowych.
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2021 w aspekcie bilansowym i podatkowym. Zmiany w rachunkowości. Sporządzenie sprawozdań finansowych.
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2021 w aspekcie bilansowym i podatkowym. Zmiany w rachunkowości. Sporządzenie sprawozdań finansowych.
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Polski Ład" - zagadnienia wybrane (kontrowersyjne). Nowelizacje podatku VAT w roku 2021 - w tym od 1 października br.
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Polski Ład" - zagadnienia wybrane (kontrowersyjne). Nowelizacje podatku VAT w roku 2021 - w tym od 1 października br.
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Nowelizacje podatków CIT oraz PIT w 2021 r. Rozwiązania zagadnień kontrowersyjnych.
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Nowelizacje podatków CIT oraz PIT w 2021 r. Rozwiązania zagadnień kontrowersyjnych.
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Polski Ład" - zagadnienia wybrane (kontrowersyjne). Nowelizacje podatku VAT w roku 2021 - w tym od 1 października br.
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Polski Ład" - zagadnienia wybrane (kontrowersyjne). Nowelizacje podatku VAT w roku 2021 - w tym od 1 października br.
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Nowelizacje podatków CIT oraz PIT w 2021 r. Rozwiązania zagadnień kontrowersyjnych.
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnicy po odbytym szkoleniu zdobędą nową wiedzę w zakresie znowelizowanego prawa podatkowego i bilansowego.
Zdobycie wyżej opisanej wiedzy pozwoli nabyć umiejętności polegające na możliwości poprawnego (zgodnego z prawem) stosowania w praktyce zarówno istniejących jak i nowych przepisów prawa.
Umiejętności wyżej wyszczególnione prowadzą do poszerzenia kompetencji społecznych rozumianych jako wytworzenie i ugruntowanie zdolności do rzetelnego wykonywania zawodu księgowego.

Efekty uczenia się

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze wszystkimi zmianami w podatku VAT, CIT i PIT w roku 2021;  będą umieli w praktyce zastosować nowe przepisy podatkowe i bilansowe.  Wiedza i umiejętności wyżej wyszczególnione prowadzą do poszerzenia kompetencji społecznych rozumianych jako wytworzenie i ugruntowanie  zdolności do rzetelnego wykonywania zawodu księgowego i co za tym idzie wzrostu wartości zawodowej danego pracownika.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie odpowiedzi ustnych uczestnika szkolenia dotyczących poszczególnych zagadnień szkolenia wyszczególnionych w programie szkolenia na niniejszej stronie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 590,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 955,70 zł
Koszt osobogodziny netto 66,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 81,49 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie

Sala szkoleniowa - Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne "GEOVITA", ul. Wierchowa 4

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Kostrzewski

Piotr Kostrzewski

Optymalizacje podatkowe, reprezentacja podatników w postępowaniach sądowo - administracyjnych, reprezentacja podatników w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli celno - skarbowej, dokumentacje cen transferowych, opinie prawne oraz audyty
Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów, uczestnik wielu postępowań w zakresie cen transferowych. Specjalizacja - optymalizacje podatkowe, reprezentacja podatników w postępowaniach sądowo - administracyjnych, reprezentacja podatników w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli celno - skarbowej, dokumentacje cen transferowych. Autor podręczników „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Działalność szkoleniową realizuje od ponad 10 lat dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych. Autor licznych publikacji prawno - podatkowych i filmów szkoleniowych (podatki.biz, Gazeta Rzeczpospolita, Ekspert Księgowy).
wyższe
Trener posiada 78 godzin zegarowych doświadczenia w prowadzeniu usług rozwojowych w zakresie tematów podatkowych (VAT, CIT, PIT). Ogólnie trener posiada 10 letni staż trenerski w zakresie podatkowym.

Zdjęcie Renata Zielińska

Renata Zielińska

biegły rewident od 2001r. (nr 9721), wspólnik firmy audytorskiej od roku 2007. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Wpisana jest na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Autorka wielu publikacji z dziedziny rachunkowości. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz działalnością szkoleniową.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sławomir Bargiel

Sławomir Bargiel

email: edu@masterbiznes.pl

tel: (+48) 75 7615 883

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (około 200 str.), notatnik, długopis, zakreślacz, teczka konferencyjna.

Informacje dodatkowe

Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.

Ciasteczka>