Usługa - Magic Wadowice: Kurs języka angielskiego na poziomie beginner A1. Usługa numer 1116607

Logo Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

4.6/5 z 354 ocen

Tytuł Magic Wadowice: Kurs języka angielskiego na poziomie beginner A1. Usługa numer 1116607

Numer usługi 2021/07/19/16885/1116607

Dostawca usług Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

Miejsce usługi Wadowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 100,00 zł netto za osobę

2 100,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby w wieku 40-45+, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka obcego i chciałyby otworzyć drzwi do kolejnych możliwości życiowych.

Uczestnicy projektów "Kierunek Kariera." Uczestnicy projektu "Małopolskie Bony rozwojowe."

Kursy skierowane są do osób :

1. powyżej 25 roku życia i wykształceniem co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą)

2. powyżej 50 roku życia i dowolnym wykształceniu

3. pracujących lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniającyhc pracowników

4. zamieszkujących lub pracujących na terenie małopolski

5. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zatrudniających do 249 pracowników

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 31-08-2021
Liczba godzin usługi: 70
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs składa się z 30 godzin dydaktycznych obejmuje zakresem tematycznym 3 pierwsze rozdziały podręcznika zgodnie ze szczegółową rozpiską podaną poniżej. Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących: tworzenie podstaw wymowy, słownictwa, gramatyki i pisowni z wykorzystaniem potocznych zwrotów i najprostszych struktur języka angielskiego umożliwiających komunikację w najprostszych sytuacjach dnia codziennego oraz rozwinięcie sprawnośći  językowych w sposób umozliwiający prostą i poprawną komunikacje w języku obcym.

Tytuł szkolenia

Język angielski, poziom początkujący A0 - A1, Beginner

Liczba godzin

Wykładowcy

Data realizacji szkolenia

Miejsce szkolenia

DATA

ILOŚĆ GODZIN
 

TEMAT ZAJĘĆ

UMIEJĘTNOŚCI

SPRAWDZIANY I EGZAMINY

PODPIS LEKTORA

Hello!

Kursant umie przedstawić się oraz zna liczby 1-10

Where are you from?

Kursant poznaje nazwy krajów

We’re from the USA. We’re American.

Kursant zna nazwy narodowości

Verb to be (all persons)

Kursant wykorzystuje w ćwiczeniach praktycznych znajomość czasownika to be

The alphabet

Kursant posiada umiejętność literowania wyrazów

Classroom

Kursant potrafi wydawać i rozumieć krótkie polecenia

Revise & Check

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 1

Test 1

Sprawdzian z rozdziału 1

What’s in your bag?

Kursant zna określenia przedmiotów oraz potrafi utworzyć liczbę mnogą rzeczowników

Family and friends

Kursant zna określenia osób oraz stosuje przymiotniki dzierżawcze

Possessive s

Kursant potrafi stosować formę dzierżawczą oraz saxon genitive.

A man’s car or a woman’s car?

Kursant potrafi posługiwać się podstawowymi przymiotnikami przy opisie przedmiotów.

Numbers

Kursant zna liczby 1-100

Personal information

Kursant potrafi formułować pytania i odpowiedzi związane z danymi personalnymi

Revise & Check

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 2

Test 2

Sprawdzian z rozdziału 2

A bad hair day

Kursant zna podstawowe czasowniki

Present simple: I, you

Kursant umie stosować czas teraźniejszy present simple w pierwszej osobie

What do you have for breakfast?

Kursant zna określenia jedzenia i picia, potrafi opisać sposób odżywiania

Present simple: we, you, they

Kursant umie stosować czas teraźniejszy present simple w liczbie mnogiej

Present simple: he, she, it

Kursant umie stosować czas teraźniejszy present simple w trzeciej osobie

Jobs and places of work

Kursant zna określenia zawodów i miejsc pracy

What time is it?

Kursant potrafi podać godzinę

Revise & Check

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 3

Test 3

Sprawdzian z rozdziału 3

A typical day

Kursant potrafi opisywać rutynę dnia codziennego za pomocą prostych czasowników

Adverbs of frequency

Kursant potrafi wyrazić częstotliwość wykonywanych czynności za pomocą przysłówków

Life at the top of the world

Kursant zna podstawowe przymiotniki oraz ich przeciwieństwa

Question words

Kursant potrafi zadawać pytania szczegółowe

You can’t park here

Kursant potrafi opisywać umiejętności za pomocą czasownika can/can’t

How much is it?

Kursant potrafi zapytać i podać cenę

Revise & Check

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 4

Test 4

Sprawdzian z rozdziału 4

Before they were famous

Kursant nabywa umiejętność opisywania faktów z przeszłości z użyciem czasownika to be w czasie past simple

Past simple: have, go, get

Kursant potrafi stosować czasowniki have, go, get w czasie past simple

One day in history

Kurant potrafi opisać podstawowe czynności dnia codziennego w czasie przeszłym

Past simple: Regular verbs

Kursant zna i stosuje czasowniki regularne w czasie past simple

I lived, I loved, I cried

Kursant potrafi opisywać zdarzenia z przeszłości z użyciem czasowników regularnych w czasie past simple

What’s the date today?

Kursant potrafi podać datę

Revise &Check

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 5

Test 5

Sprawdzian z rozdziału 5

There is / there are

Kursant potrafi opisywać hotel i pomieszczenia stosując konstrukcje there is/there are

Places

Kursant zna określenia miejsc w mieście

There was / there were

Kursant potrafi opisywać miasto stosując konstrukcje there was/there were

Strangers on a train?

Kursant zna wyrażenia przydatne przy opowiadaniu historii

Past simple: irregular verbs

Kursant stosuje przyswojone wcześniej czasowniki w czasie past simple

Who do you think of it?

Kursant potrafi zapytać o opinię i wyrazić upodobania

Revise & Check

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 6

Test 6

Sprawdzian z rozdziału 6

What do you like doing?

Kursant potrafi opowiedzieć o ulubionych czynnościach

Trip of a lifetime

Kursant potrafi wyrazić plany na przyszłość stosując konstrukcję be going to

What’s going to happen?

Kursant potrafi wyrazić przewidywania na przyszłość stosując konstrukcję be going to

Revision: Verb collocations

Kursant utrwala zdobytą wiedzę i stosuje kolokacje

Is there a bank near here?

Kursant potrafi zapytać o drogę i zrozumieć instrukcje

Revise & Check

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 7

Test 7

Sprawdzian z rozdziału 7

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
07-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
09-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
14-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
16-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
21-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
23-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
23-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
28-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
02-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
16-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
23-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych początkujących. Grupa wiekowa 30+, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka angielskiego i chciałyby rozpocząć naukę w celu osiągnięcia podstawowych umiejętności językowych umożliwiających komunikację w codziennych czynnościach życiowych w tym zrobienie zakupów, rejestracja w hotelu, wizyta u lekarza, złożenie zamówienia itd
Celem usługi jest również przygotowanie kursantów do Egzaminu PTE Level A1 lub TOEIC Bridge.

Efekty uczenia się

Poznajesz proste wyrażenia i zwroty które umożliwiają porozumiewanie się w sprawach konkretnych potrzeb życiowych.

Po opanowaniu zagadnień tego poziomu kursant będzie potrafił  stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada, potrafi opowiedzieć o jedzeniu,  które lubi, potrafi opoiwedzieć gdzie pracuje, jakie jest jego hobby oraz jak spędza czas.  Potrafi prowadzić prostą rozmowę z osobą posługującą się językiem angielskim, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Informacje na temat osiągniętych efektów uczenia się przez Uczestnika kursu:

Umiejętności

  1. Mówienie:

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Przedstawić się i udzielić o sobie podstawowych informacji np.: imię i nazwisko ,adres ,wiek , numer telefonu, adres mailowy itp.

Literować swoje dane osobowe, opowiadać o swojej rodzinie, proponować i akceptować propozycje w uprzejmy sposób, zamawiać jedzenie, prowadzić proste rozmowy o codziennym życiu i pracy, pytać o godzinę, rozmawiać o przeszłości w prostych zdaniach, pytać o godzinę, rozmawiać o ulubionym jedzeniu, pytać o informację np. godziny otwarcia sklepów, banku itp., kupować bilet podróżny, pytać o ważne daty, rozmawiać o przeszłości w prostych zdaniach, pytać oraz wyrażać własną opinię, pytać o drogę, rozmawiać o tym co lubi robić w wolnym czasie, formułować prośby w uprzejmy sposób, pytać oraz rozmawiać o planach na przyszłość.

2.Czytanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Przeczytać oraz zrozumieć proste teksty użytkowe takie jak: krótkie maile, blogi, menu, kwestionariusze, quizy, bardzo proste artykuły, fakty oraz bardzo proste opowiadania. Kursant rozumie ogólny sens danego tekstu.

3.Słuchanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Zrozumieć proste polecenia lektora prowadzącego kurs oraz zrozumieć ogólny sens słuchanego materiału jak również jest w stanie wychwycić ze słuchu poszczególne informacje takie jak: kiedy, gdzie, o której godzinie, z kim, za ile, co i kto itp.

4.Pisanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Napisać proste teksty używając słownictwa oraz struktur gramatycznych z którymi uczestnik zapoznał się na kursie na przykład: proste teksty o sobie, proste maile, proste opowiadania, krótkie notatki.

Wiedza

1.Uczestnik posiada kompetencje komunikacyjne w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1:

Cyfry 1-100, alfabet, państwa i narodowości, rodzina, uczucia, przedmioty, ubrania i kolory, jedzenie i picie, dni, miesiące, pory roku, godziny, określenia czasu, czynności codzienne, obsługa hotelu, transport, podróżowanie, daty, przymiotniki, czynności wakacyjne, wakacje, pieniądze, zakupy, kolokacje językowe, problemy.

2.Uczestnik ma opanowany zasób leksykalno-gramatyczny w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1:

Czasownik „be”, zaimki dzierżawcze i wskazujące, używa  present simple, past simple, „be going to”, czasowniki modalne: can, there is, there are, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

3.Uczestnik ma opanowane zwroty i sformułowania w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1

Kompetencje Społeczne:

Uczestnik potrafi współpracować efektywnie w grupie, potrafi nawiązać prostą interakcję językową z innymi osobami posługującymi się językiem angielskim,  jest pozytywnie zmotywowany do dalszego poszerzania wiedzy z języka angielskiego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Testy po każdym Unicie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

PTE L1 / TOEIC Bridge

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Magic KJAiN
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego ETS Global/ Pearson
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana III Sobieskiego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Magic Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego ul. Sobieskiego 2 34-100 Wadowice

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maria Wacław

Maria Wacław

Nauczyciel języka angielskiego.

Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

nauczyciel języka angielskiego
15 lat
magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym
15 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

email: biuro@magic.edu.pl

tel: (+48) 608 833 220

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książki do zakupu we własnym zakresie. Materiały dodoatkowe zapewniane przez szkołę.

Warunki uczestnictwa

Należy zgłosić chęć udziału w kursie języka angielskiego na poziomie A1 do sekretariau szkoły pod numerem: 33 873 20 85

Uczestnicy "Kierunku Kariera." Powinni:

- Zgłosić do projektu w Centrum Planowania Kariery  w Krakowie

- Wziąść udział w Bilansie Kariery oraz podpisać umowę na realizację projektu na finansowanie szkolenia

- Ustalić szczegóły organizacyjne oraz podpisać umowę określającą zasady realizacji szkolenia wfirmie " Magic" Wadowice.

Usługobiorca w ramach usługi może również skorzystać z usługi egzaminacyjnej Toeic Bridge/ PTE lub Jetset.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie wszystkie osoby pragnące zapewnić sobie minimum samodzielności przy pobycie zagranicą.

"Podpisano umowę z WUP w Krakowie na realizację usługi w ramach projektu "Kierunek Kariera z wykorzystaniem bonów szkoleniowych."

Podpisano umowę z MARR w Krakowie na realizację usługi w ramach projektu "Małopolskie Bony Rozwojowe," z wykorzystaniem bonów szkoleniowych.

Podręcznik oraz ćwiczenia do zakupu na terenie szkoły we własnym zakresie.

Autorskie materiały dodatkowe zostaną zapewnione.

Ciasteczka>